Provoz dopravy a mechanizace: komplexní služby nejen pro Skupinu Metrostav

Třístranný sklápěč Tatra Phoenix 8×8 s výbornou průchodností terénem Třístranný sklápěč Tatra Phoenix 8×8 s výbornou průchodností terénem

Provoz dopravy a mechanizace společnosti Metrostav a. s. nabízí komplexní zajištění služeb v oblastech nákladní silniční přepravy materiálů, vozidel a strojů, zdvíhacích prací, drcení a třídění materiálů, distribuci pohonných hmot, a také servisu a údržby nákladních vozidel. Tyto činnosti zajišťuje provoz nejen pro potřeby firem ve Skupině Metrostav, ale v posledních letech využívají našich služeb hojně i externí odběratelé.

Primárním úkolem provozu je zajištění dopravní obslužnosti a zásobování klíčových staveb společnosti, a tomu odpovídá i celé složení a struktura vozového parku s vysokými nároky na ekologický aspekt stavební výroby a dopravní činnosti. Z tohoto důvodu došlo k významné postupné modernizaci a obměně celé flotily vozidel, která splňují nejen přísné ekologické normy, ale vyhovují i stále se zvyšujícím požadavkům staveb na rychlost, flexibilitu a spolehlivost. Samozřejmostí je vybavení všech vozidel sledovacími a telematickými systémy, které umožňují nejen efektivní plánování, sledování a kontrolu vozidel, ale poskytují i následné výstupy pro fakturaci a informují o technickém stavu vozidel, stupni jejich opotřebení a případných poruchách tak, aby mohlo středisko údržby vozidel a strojů pružně reagovat a zajistit co nejrychlejší opravu. Tímto se efektivně minimalizují prostoje vozidel a nežádoucí výpadky ve stavební výrobě.

Celý provoz je strukturálně členěn do několika středisek. Středisko tzv. technologické stavební dopravy zajišťuje převozy sypkých materiálů, zejména se jedná o zásobování našich stacionárních i mobilních betonáren, obaloven, převozy asfaltových a betonových směsí, odvoz zemin, likvidace odpadu a poskytuje tak zázemí pro stavební činnost ostatních provozů a středisek Metrostavu. Kromě běžných sklápěcích vozidel provozujeme i speciální velkoobjemová sklápěcí vozidla do těžkého terénu s celkovou hmotností až 50 tun a thermo nástavby na převozy asfaltových směsí, které jsou nyní nejnovějším trendem v převozech těchto komodit. Nasazení našich vlastních kapacit se nám velmi osvědčilo zejména na velkých a náročných stavbách jako je výstavba nových dálnic a mostů, především při modernizaci dálnice D1, kde v současné době pracujeme na třech úsecích současně, a kde jsou ze strany investora velké nároky nejen na kvalitu provedení, ale i na plnění harmonogramu stavby a jednotlivých termínů. Zvláště tady bychom se bez maximálního nasazení vlastních kapacit neobešli.

Typově nejrozmanitějším střediskem je však naše silniční nákladní doprava pevných stavebních materiálů a zboží. Zde provozujeme kromě klasických kamionů a valníkových souprav i speciální návěsy a podvalníky na převozy nadměrných nákladů a v neposlední řadě také vozidla s hydraulickými jeřáby. Nejnovějším přírůstkem do naší flotily je teleskopický roztahovací návěs na převozy vazníků a nosníků do délky 24 m. Veškeré silniční přepravy realizujeme nejen v České republice, ale i do zahraničí, včetně zemí mimo EU, kde jsme schopni zajistit i celní a deklarační služby ve spolupráci s našimi partnery. K nejzajímavějším realizovaným přepravám patřily převozy razících štítů TBM a návozy strojů na stavby Metrostavu až do dalekého Norska a Finska. V rámci tohoto střediska nabízíme i běžné spediční služby a vytěžování vozidel přes internetové burzy nákladů a volných vozidel.

Naší další činností jsou jeřábnické práce. V současné době probíhá obměna autojeřábů, kdy zařazujeme do provozu moderní stroje vybavené potřebnou diagnostikou. Celý sortiment dopravních služeb dále doplňují kontejnerová vozidla na likvidaci stavebních odpadů, malá nákladní distribuční vozidla na zajištění urgentních zásilek, kropicí vozidla a v neposlední řadě i cisternová vozidla na převoz pohonných hmot, která zajišťují jak zásobování našich strojů a staveb, tak i externích odběratelů.

Technickou podporu celému provozu zajišťuje středisko mechanizace a údržby vozidel a strojů, které zajišťuje ve vlastní režii a v kombinaci se servisními partnery kompletní údržbu a servis vozidel a strojů, a to jak ve vlastních prostorách, tak prostřednictvím několika mobilních dílen.

Širokou škálu našich činností zakončuje středisko drcení a recyklace materiálů.

Vzhledem ke kvalitnímu vozovému a strojovému parku, neustálým investicím do nových technologií a zkušenému týmu kolegů věříme, že budeme schopni nadále spolehlivě zajišťovat požadované služby a čelit novým výzvám v této turbulentní nelehké době.

Mgr. Zdeněk Kulha
Metrostav a. s.