HOCHTIEF zahájil v Nymburce finální etapu výstavby nové lávky přes Labe. Střední část konstrukce stavbařům doplavila na místo nákladní loď

publikováno:
autor:
Vyzvednutá střední část mostovky před upevněním Vyzvednutá střední část mostovky před upevněním

Stavba nové lávky přes Labe v Nymburce vrcholí. V průběhu včerejšího dopoledne stavbaři ze speciální lodi vyzvedli střední část mostní konstrukce, která s definitivní platností potvrdila, že práce postoupily do závěrečné etapy. Realizace ojedinělé stavební operace zabrala několik hodin.

Na první pohled upoutá konstrukce nové lávky vizuálně vyváženým vzhledem, nicméně celý návrh se vyznačuje i velmi důmyslnou funkčností. Veškeré použité prvky mají přesně definovaný účel – efektivně přenášejí zatížení a využívají moderních poznatků z oblasti technologií i materiálů. Esteticky výrazným prvkem jsou dva hlavní oblouky, které ponesou tzv. mostovku. A právě její středová část se dnes stala předmětem zájmu – do definitivní polohy ji stavbaři vyzvedávali technologií, která je na stavbě k vidění jednou za mnoho let. Střední část mostovky totiž vznikala separátně a včera ji ke konstrukci doplavila speciální loď, ze které byla pomocí provizorních montážních věží vyzdvižena a upevněna do konečné polohy.

Pro každý projekt vyhodnocujeme technologii výstavby zvlášť – v případě nymburské lávky jsme však museli uvažovat nevypočítavost vodního živlu. Respekt z vody s sebou nese rovněž hledisko bezpečnosti práce i nutnost vztyčení pomocné konstrukce, u které by v případě zvednutí hladiny vody hrozilo její narušení. Proto se nakonec jako nejoptimálnější řešení jevilo zhotovení střední části mostovky separátně od zbytku lávky a její následné plavení na lodi,“ vysvětluje doktor Petr Vítek specialista na mostní konstrukce společnosti HOCHTIEF CZ.

Diagnostický průzkum předchozí staré lávky poukázal na nevyhovující technický stav, původní konstrukce byla navíc problematická. Po vzniku nové alternativy přechodu přes Labe město Nymburk volá od roku 2018.

Při realizaci návrhu nové lávky město Nymburk udělalo skutečné maximum pro to, aby občané mohli využívat spolehlivou, ale současně vizuálně atraktivní lávku, která bude odpovídat nárokům dnešní doby. Požadovali jsme takovou konstrukci, jejíž architektonická představa bude elegantně doplňovat funkčnost i spolehlivost a celkově povede k usnadnění dopravy pro pěší i cyklisty. Ve vybraném návrhu se všechna uvedená kritéria spojují. Úspěchem je i získání finančního příspěvku od Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování lávky. Práce na stavbě pokračují podle harmonogramu, za což patří velké poděkování prováděcí firmě,“ uvedl místostarosta města Bořek Černý.

Závěrečná fáze dokončovacích prací započne v druhé polovině léta, výhledově se proto počítá, že by lávka mohla být otevřena prvním pěším v polovině letošního listopadu.