Metrostav a. s. zvládl výstavbu nového mostu na D6 v rekordním čase a stavba pokračuje dál i navzdory novým podmínkám!

publikováno:
autor:
Staví se dál, jen s ochrannými pomůckami Staví se dál, jen s ochrannými pomůckami

I přes probíhající celosvětovou pandemii COVID-19 a dodatečně zjištěnému nestabilnímu podloží v lokalitě Krušovic, stavba D6 pokračuje dál dle původního harmonogramu. Nový úsek dálnice by měl spatřit své první řidiče v prosinci letošního roku. Výstavbu obchvatu kolem Řevničova, který je jedním z úseků dálnice D6 spojující Prahu, Karlovy Vary, Cheb a pokračuje dále do Německa, zrychlila zejména rekordní realizace důležitého mostu, který se tyčí nad roklí Krušovického potoka v sesuvné oblasti. Tato stavba trvala celkem 11 měsíců.

Stavební objekt „SO 2203 Most přes rokli“ se skládá ze dvou samostatných mostů o délce přes 180 m a výšce 23 m. Spodní stavba je tvořena ze dvou opěr a osmi pilířů s mohutnou hlavou ve tvaru písmene V. Nosnou konstrukci tvoří spojitý železobetonový monolitický nosník s dodatečným předpětím. Betonáž prvního pole proběhla v září roku 2019 a zakončila ji betonáž nosné konstrukce v únoru tohoto roku.

Původně se počítalo s nasazením posuvné skruže s postupnou realizací jednotlivých polí. Aby bylo možné dodržet termín zprovoznění v roce 2020, bylo ze strany zhotovitele přistoupeno k akceleraci prací v podobě výstavby levého a pravého mostu najednou. Z prostorových a technologických důvodů byla zvolena pevná skruž v kombinaci PIŽMO, MS a prostorových prvků skruže ULMA. Pevná skruž také umožnila provádět zásyp přechodových oblastí mostu ještě před ukončením výstavby nosné konstrukce, což značně zkrátilo termín dokončení mostu. Stavební objekt „SO 2203 Most přes rokli“ jsou společně s hlubokým zářezem „Z4“ nejzajímavějšími částmi celého projektu.

Vzhledem k současnému stavu v souvislosti boje s koronavirem přistoupila Skupina Metrostav k řadě významných opatření. Stavební firma tak musela okamžitě reagovat na řadu vzniklých omezení a zároveň chránit zdraví všech, kteří se na stavbách podílejí. Prioritou bylo v posledních dnech především zvýšit ochranu zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců. Dalším důležitým krokem bylo zajištění stavebních činností tak, aby nastalá situace neohrozila běžný provoz. K omezení šíření COVID-19 přispěla i plošná dezinfekce všech vnitřních prostorů, od kanceláří až po zařízení staveniště, kde se pracovníci pohybují. Společnost se zpočátku potýkala s nedostatkem roušek, jelikož na trhu tyto ochranné pomůcky chyběly. Když se ale síly spojí, ledy se pohnou! Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na šití roušek a zajišťování dalších ochranných prostředků, včetně logistiky s tím spojené. Nyní mají všichni zaměstnanci své roušky, dezinfekce i ochranné krémy na ruce a stavby pokračují dál dle harmonogramu. I navzdory náročným podmínkám Metrostav a. s. plní své závazky vůči objednateli v souladu se všemi opatřeními, které si náročná situace žádá.