Most na Slovanský ostrov se rozzářil

publikováno:
autor:
Foto: TSK Foto: TSK

V rámci rekonstrukce mostu, který spojuje Slovanský ostrov a palác Žofín s Masarykovým nábřežím v Praze, bylo vráceno na své místo i speciální osvětlení v zábradlí, které zde přes třicet let nefungovalo a bylo skryto pod kovovými deskami.

Do konstrukce mostu dlouhodobě zatékalo a docházelo k výrazné degradaci betonu a korozi výztuže spodní stavby. „V průběhu opravy probíhala operativní koordinace se společnostmi THMP a PRE, aby došlo k výměně kabelů vysokého napětí a mohlo se obnovit osvětlení v zábradlí, o kterém nikdo nevěděl,“ upřesnil Josef Richtr z TSK.

TSK provedla sanaci celé konstrukce, dobetonávku spodní stavby, opravila odvodnění a příslušenství mostu. Vnější plášť zábradlí ošetřili restaurátoři a obnovená je také protikorozní ochrana vnitřního ocelového rámu. Položena byla nová izolace mostovky a vozovkové souvrství.