Na rekonstruovanou kolej v trase Brno-Zastávka vyjely první vlaky

publikováno:
autor:

Po více než pěti měsících intenzivních prací byla v pátek 4. 12. ukončena výluka na rekonstruované 1. koleji trati mezi Brnem a Zastávkou u Brna. Zatímco vlaky v pátek poprvé vyrazily na opravenou kolej, pracovníci sdružení Skanska a Elektrizace železnic zahájili práce na 2. koleji, která bude vyloučená do poloviny příštího roku. Dlouho očekávaný projekt elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna, 1.etapa by měl být dokončen v listopadu 2022.

První etapa rekonstrukce železnice mezi Brnem a Zastávkou u Brna řeší elektrizaci 8,5 km dlouhé trati včetně předelektrizačních úprav, tedy ekologičtější formu železniční dopravy, a zdvoukolejnění úseku v délce zhruba 0,8 km. „Práce na první etapě elektrizace a zdvoukolejnění trati do Zastávky u Brna byly završeny v pátek 4. prosince spuštěním nového zabezpečovacího zařízení na všech čtyřech přejezdech. Stavba bude dál pokračovat odtěžováním střelického zářezu a výstavbou zastávek Ostopovice a Brno-Starý Lískovec. Práce postupují podle harmonogramu a díky příznivým podmínkám a moderním technologiím běží velmi rychle,“ uvedl z investora ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

 „Zahájení stavby bylo odloženo z původně plánovaného letošního jara na červenec, a to z důvodu delšího vyřizování záležitostí týkajících se stavebního povolení. Právě proto muselo dojít ke změně etapizace stavby, kdy letos proběhla pouze rekonstrukce 1. traťové koleje a rekonstrukce 2. traťové koleje byla odložena na příští rok,“ uvedl projektový manažer společnosti Skanska Ondřej Zedník. Kromě prací na železničním svršku a spodku koleje č. 1. provedl letos zhotovitel demontáž kolejí č. 1, 2, 3 v železniční stanici Střelice a intenzivně se pracovalo na mostních objektech a propustcích. „Vyměnili jsme zhruba osm kilometrů železničního svršku, rekonstruovali 12 mostů a propustků pod 1. kolejí a hotového je jeden a půl kilometru protihlukových stěn, což je lehce přes polovinu jejich celkové délky. Nachystána je část podchodu ve Starém Lískovci a pracovali jsme také na dvou nových zastávkách – Starý Lískovec a Ostopovice, které budou přichystané k uvedení do provozu v roce 2021. V podzimních měsících jsme odtěžili zhruba 150 tisíc tun zemního svahu za železniční stanicí Střelice pro budoucí zdvoukolekjnění trati,“ popsal Ondřej Zedník.

Urychlení prací na projektu elektrizace trati umožnilo i použití moderních postupů a technologií. Například při budování nového kolejového roštu byla použita technologie dělené pokládky. Oproti tradiční montáži kolejových polí přijížděl materiál přímo do stavby, bez využití mezideponie, což umožnilo snazší a rychlejší práce a zároveň se výrazně omezila náročná přeprava do místa stavby. Nové podchody v železniční stanici Střelice a železniční stanici Starý Lískovec jsou zhotovovány náročnější formou tzv. bílých van. Jedná o stavbu podchod v podchodu, která má zamezit možnosti průniku vody do konstrukce.

Do projektu se v letošním roce průběžně zapojilo 100 až 170 pracovníků. Výluka 2. koleje, která byla zahájena v pátek, skončí přibližně v polovině roku 2021. Do konce 2021 budou probíhat práce v železniční stanici Střelice a rekonstrukce železniční trati ve směru na Hrušovany nad Jevišovkou a Tetčice. Trať bude v budoucnu elektrifikována střídavou trakcí, což umožní využívání moderních vlakových jednotek a ekologičtější provoz. Díky použití bezstykové koleje budou také redukovány vibrace a hluk od projíždějících vlaků. Vybudování dvou nových podchodů pod tratí ve Střelicích a Starém Lískovci a rekonstrukce 4 vlakových přejezdů, které budou zabezpečeny závorami, přispěje k větší bezpečnosti cestujících a plynulosti provozu.

  • Název projektu: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1.etapa
  • Investor: Správa železnic, státní organizace
  • Zhotovitel: sdružení Skanska a.s. + Elektrizace železnic Praha, a.s.
  • Cena: 2, 228 mld. Kč bez DPH
  • Termín zahájení: 7/2020
  • Termín dokončení: 11/2022