Nová estakáda zlepší plynulost dopravy v centru Přerova

Nová estakáda zlepší plynulost dopravy v centru Přerova Nová estakáda zlepší plynulost dopravy v centru Přerova

V Přerově došlo na počátku května k dlouho očekávané události, kterou bylo zprovoznění estakády přes železniční koridor. Mostní dílo v délce téměř 560 m je součástí mimoúrovňového křížení a leží na silnici I/55, která je kvůli dosud chybějící části dálnice D1 hlavní dopravní tepnou města. Podjezd pod tratí na příjezdu od Olomouce byl úzkým hrdlem na průtahu městem, kde řidiči pravidelně stály v kolonách.

Estakáda o dvaadvaceti polích začíná v sousedství stávající komunikace I/55. Počátek I/55 u části Předmostí bude po dokončení dálnice v úseku Říkovice – Přerov využit pro napojení této komunikace na D1. Směrem k centru poté estakáda překlenuje ulici Staré Rybníky, čtyřkolejnou železniční trať a následně se stáčí nad nezastavěné území. Na svém konci se pak napojuje na frekventovanou Polní ulici, která během stavby prošla nezbytnou úpravou, kdy byla rozšířena na čtyřpruh bez fyzického oddělení protisměrů. Estakáda je opatřena jednostrannou protihlukovou stěnou dlouhou cca 500 m. Včetně estakády a úpravy I/55 činí délka stavby 1 400 m.

Zprovozněním estakády 4. května 2021 ale stavební práce započaté v říjnu 2018 neskončily. Převedení provozu na most umožnilo uzavírku původní hlavní trasy vedoucí ulicí Velká Dlážka. Uzavírka ulice souvisí s přestavbou křižovatky u prodejny Lidl. Původně světelně řízená průsečná křižovatka získá po rekonstrukci okružní podobu (s průměrem 52 m) a usnadní nájezd z ulic Lipnická a Polní. Vzhledem k intenzitě provozu a významu pro silniční síť města je nutné křižovatku upravovat za částečného provozu, a nikoliv při úplné uzavírce. Kompletní dokončení je v plánu v průběhu září tohoto roku. Právě až zprovoznění všech částí stavby je předpokladem pro správnou funkčnost celého projektu. Přínosy v podobě zlepšení plynulosti dopravy pocítí řidiči i obyvatelé Přerova tedy již na podzim.

Objednatelem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu vysoutěžilo za necelých 358 mil. Kč (bez DPH). Zhotovitelem akce je Společnost M-Silnice + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí.

Ředitelství silnic a dálnic ČR