Nový most na Sázavě. Kácov se po více než sto letech dočkal moderního přemostění

Pohled na nový most směrem od Kácova. (foto: Colas CZ, a. s.) Pohled na nový most směrem od Kácova. (foto: Colas CZ, a. s.)

Řeku Sázavu překlenují desítky mostů různých konstrukcí – od těch historických (nejstarší pochází z 15. století), přes visuté lávky pro pěší, až po ty velké a moderní, jako je téměř půlkilometrové přemostění dálnice D1 u Hvězdonic. Středočeský Kácov měl mosty hned tři – a každý s úplně jinou historií. Na západním okraji obce je to přemostění Sázavy, říčního údolí a železniční trati na silnici II/125, o něco dál Nádražní ulice vede po provizorním stavebnicovém vojenském mostu zvaném „bejlina“ a konečně cesta z města na železniční zastávku Kácov se neobešla bez překonání mostu v Jirsíkově ulici.

Minulý čas je tu na místě – původní betonové přemostění pocházející ještě z dob Rakouska-Uherska už mělo své lepší časy za sebou. Průsaky mostovkou, trhliny, obnažené zkorodované výztuže – to vše vedlo k tomu, že se původní stavba pamatující „císaře Pána“ musela poroučet k zemi a na jejím místě loni vyrostl nový třípólový most.

Zakázku od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje získala společnost Colas CZ. Kromě demolice starého mostu z roku 1915 byla úkolem stavařů rekonstrukce provizorní místní komunikace, stavba opěrných zdí, přeložky kabelů, vybudování provizorní lávky a samozřejmě také hlavní dílo: most o třech polích s nosnou konstrukcí tvořenou podélně předepnutým spojitým nosníkem.

Stavba nového mostu v Kácově se neobešla bez úskalí. Měnilo se technické řešení rekonstrukce objízdné komunikace, muselo se najít nové místo pro vybudování provizorní lávky pro pěší a cyklisty a do stavby zasáhla také „vyšší síla“. Loni na jaře hned dvakrát staveniště zalila velká voda, z toho ta květnová dosahovala téměř druhého stupně povodňového nebezpečí.

Nový most byl v termínu zprovozněn loni v prosinci, letos v létě by měly skončit i poslední dokončovací práce, mezi něž patří například obklady dříků opěrných zdí lomovým kamenem. Mezi konstrukční zajímavosti mostu patří fakt, že se ve třetím poli rozšiřuje a přechází z dvoutrámového na třítrámový průřez. Je to dáno způsobem napojení místní komunikace, která dříve přecházela na mostovku v ostrém úhlu, zatímco nově umožní hladký a pozvolnější nájezd i nákladním vozům. Namísto úzkého profilu, kam se v jednom směru vešlo jen jedno auto, má nový most standardní dva pruhy po předpisových 3,5 metrech šířky. Další dva metry do šíře pak zbyly i na chodník. Původní most žádný neměl, a to přesto, že po něm vedla turistická značka. Kácov tak díky Colasu CZ získal moderní most v těsné blízkosti centra, který dobře poslouží řidičům, ale i pěším a cyklistům.

Text a foto: Colas CZ, a. s.