Nový záchytný systém OMO – zábradelní ZMS4-A/H2

Svodidlo ZMS4-A/H2 se svodnicí A-NH-94 Svodidlo ZMS4-A/H2 se svodnicí A-NH-94

Již od počátku vývoje našich svodidel jsme se vzhledem k našim praktickým zkušenostem a znalostem praxe u správců komunikací snažili o co největší jejich dílovou kompatibilitu. Z toho důvodu jsme se v jejich konstrukci orientovali na svodnice domácího výrobce z Ostravy, Nové Huti, nyní Liberty. Nejinak je tomu i u nového svodidla ZMS4-A/H2.

Převažující svodnicí na silniční síti v prvopočátku vývoje svodidel OMO byla svodnice typu NH4, tedy podélně válcovaný profil v tloušťce 4 mm. Stala se tak základem pro první dva typy svodidel OMO s výškou svodnice 750 mm, tedy mostního svodidla MS4/H2 a zábradelního svodidla ZMS4/H2. V návaznosti na změny některých požadavků ze strany správců komunikací, mezi které patřil i požadavek na vyšší svodidla ve SDP jsme vyvinuli ucelenou řadu svodidel s výškou svodnice 850 mm. Jedná se o svodidla pro úroveň zadržení H2 – mostní MS4-1/H2 a zábradelní ZMS4-1/H2 a také pro úroveň zadržení H3 – zábradelní ZMS4/H3. V letech 2007 – 2020 jsme tak měli postupně v nabídce pět záchytných systémů na bázi svodnice NH4, které bez speciálních mezikusů mohly navazovat i na inovovaný typ svodnice s označením AM.

V mezičase ostravská společnost připravila do výroby nové systémy svodidel se svodnicí s označením A, která má podobu dvojí vlny, a to A-NH-94 (tl. 3 mm), A-AM-11 (tl. 2,5 mm), A-AM-19 (tl. 4 mm). S tím, jak byla na silniční síti tato svodnice častější, bylo zapotřebí i vyrábět přechodové prvky mezi liniovými svodidly a mostními svodidly z naší produkce se svodnicí NH4. Z tohoto důvodu jsme přikročili k inovaci a jako první naše svodidlo se svodnicí typu A jsme vyvinuli zábradelní svodidlo ZMS4-A/H2. Abychom opět usnadnili práci správcům komunikací, snažili jsme se maximálně zachovat dílovou shodu s již produkovanými svodidly. Konstrukčně proto vychází z již osvědčeného typu ZMS4-1/H2 s maximálním zachováním jednotlivých parametrů (dílů, montážních otvorů apod.). Jediným novým dílem záchytného systému ZMS4-A/H2 je tak svodnice A-NH-94. Praxí ověřená podélná výztužná tyč zůstala na svém místě, rovněž typ distančního dílu zůstal zachován, jen se montuje v o 180 ° otočené poloze podél vertikální osy.

Nové svodidlo bylo v listopadu 2020 úspěšně odzkoušeno akreditovanou zkušebnou TZÚS, bariérovou zkouškou dosažené parametry jsou uvedeny v tabulce. Svodidla ZMS4-A/H2 mají prakticky shodné parametry s původním typem ZMS4-1/H2, v parametru vychýlení vozidla (Vl) dosáhla dokonce i lepšího výsledku.

Záchytný systém ZMS4-A/H2 je k příslušnému podkladu možné přichytit třemi schválenými typy kotvení – přípravek při betonáži do římsy, ocelová rozpěrná kotva OMO, soudržná lepená kotva s kotevními šrouby v provedení Zn, A2, A4. Svodidla jsou určena jak na mostní stavby, tak na liniové komunikace s vybudovanými opěrnými zdmi s betonovou římsou. Mohou být použita bez výplní v místech s omezeným přístupem chodců (např. dálnice), jelikož splňují požadavek TP 114 v parametru maximální vzdálenosti mezi podélnými prvky 400 mm. V místech pohybu chodců nebo při potřebě omezení propadu předmětů na níže položená místa pod komunikací pak se zábradelními výplněmi, kterých k tomuto systému dodáváme hned šest typů. Novým typem výplně je výplň z polykarbonátové desky, která při větší délce záchytného systému nevytváří díky lepší průhlednosti pocit omezeného prostoru.

Záchytný systém ZMS4-A/H2 obdržel Osvědčení o stálosti vlastností dle ČSN EN 1317, má schválení k použití na pozemních komunikacích a je držitelem značky CE. Firma STAVBY OMO tak i v nelehké době pandemie Covid-19 přichází s inovací a nabídkou ověřených a spolehlivých výrobků z domácí produkce. Doufáme proto, že nová svodidla ZMS4-A/H2 najdou u zadavatelů, projektantů a správců komunikací příznivou odezvu.

STAVBY OMO s.r. o.
Tovární 2256 (areál bývalých kasáren Jaslo)
753 01 Hranice III – Město
Telefon: 604 695 847
www.stavby-omo.cz
www.svodidla-omo.cz