Silniční záchytné systémy OMO v roce 2020

Svodidlo MS4-1/H2 na mostě 5707-1 přes D46 Svodidlo MS4-1/H2 na mostě 5707-1 přes D46

Od našeho posledního článku v časopise SŽ (1/2017) uplynuly tři roky a i tato krátká doba u nás přinesla velké změny. Kromě úspěšného vývoje dalších dvou typů svodidel oslavujeme malé firemní výročí – 25 let existence společnosti Stavby OMO, a to přímo v nových firemních prostorách. Ty jsme vybudovali během minulého roku v rámci revitalizace části zchátralého areálu bývalých hranických kasáren Jaslo. Nový areál tak kromě lepšího komfortu pro nás umožnil výrazně navýšit služby pro naše zákazníky, např. ve formě půjčovny profesionálních stavebních strojů a nářadí.

Od roku 2017 došlo i ke změně požadavků na úroveň zadržení svodidel. Vzhledem k přeměně skladby vozidel na silnicích (SUV, vyšší autobusy apod.) se změnil např. požadovaný parametr na minimální výšku svodidla ve SDP na 0,85 m. Z tohoto důvodu jsme inovovali naše úspěšné nízké mostní svodidlo MS4/H2 a vybavili ho stejným distančním dílem jako naše předcházející svodidlo ZMS4/H3, které má svodnici ve výšce 0,85 m. Nový typ svodidla MS4-1/H2 jsme úspěšně otestovali a již v srpnu 2017 proběhla jeho první instalace ve SDP na dálnici D2 u Brna.

Se vznikem nového „nízkého“ svodidla pro úroveň zadržení H2 však v naší nabídce chybělo „vysoké“ H2 svodidlo s výškou svodnice 0,85 m (typ ZMS4/H2 má svodnici 0,75 m) a bylo proto nezbytné tento typ vyvinout, aby byla naše nabídka ucelená. K tomuto kroku jsme proto urychleně přistoupili, inovovaný typ zábradelního svodidla ZMS4-1/H2 v roce 2018 otestovali a od téhož roku je v naší nabídce. V současné době ho instalujeme např. na stavbě D48, úsek Rybí – MÚK Rychaltice.

Projektanti, realizační firmy instalující svodidla a správci komunikací tak mají nyní k dispozici celkem pět systémů svodidel OMO s výškou svodnice 0,75 m nebo 0,85 m, pro úroveň zadržení H2 a H3. U zábradelních modelů si mohou vybírat z pěti různých druhů výplní (podélná, příčná, síť, tahokov a plná).

Na všechny systémy ocelových svodidel OMO je vydáno Osvědčení o stálosti vlastností dle ČSN EN 1317, mají schválení použití na pozemních komunikacích a jsou držiteli značky CE. U každého systému je možné použít různé varianty kotvení – kotevní přípravky osazované do železobetonové mostní římsy, rozpěrné kotvy a soudržné kotvy s kotevními šrouby. Ty dodáváme v protikorozní ochraně žárový Zn nebo v jakosti Antikoro A2, popř. A4. Firma Stavby OMO je schopná pružně reagovat na konkrétní požadavky (nestandardní úhly sloupků, povrchové úpravy, navázání na okolní záchytné systémy atd.) a vlastním odborným personálem uskutečnit montáž na silniční síti nejen v České a Slovenské republice.

STAVBY OMO s. r. o.
www.stavby-omo.cz, www.svodidla-omo.cz
www.pujcovna-hranice.cz