Saferoad poskytuje bezpečnostní řešení na pozemních komunikacích

Primus P2 Primus P2

Skupina Saferoad poskytuje řešení v oblasti bezpečnosti ve více než dvou desítkách zemí Evropské unie a řadí se tak k předním dodavatelům bezpečnostních řešení na pozemních komunikacích.

Pobočka Saferoad Czech Republic s.r. o. na český trh v roce 2018 uvedla energeticky absorpční terminály, které efektivně kotví a zakončují svodidlovou trasu. Tehdy nově schválené řešení absorpčních koncovek zajistilo otestovanou alternativu výškových náběhů, a to zejména v místech, kde se vyskytuje zvýšené riziko fatální nehody v důsledku vymrštění vozidla mimo úroveň vozovky.

Koncovka Primus P2, která je určena k instalaci na komunikace s povolenou rychlostí do 90 km/h, našla své místo jako pilotní projekt v Plzeňském, Pardubickém, Jihočeském, Jihomoravském i Olomouckém kraji. Koncový terminál SafeEnd, který svými parametry poskytuje vhodné řešení na dálnice a komunikace I. třídy, našel v rámci pilotního osazení uplatnění v Libereckém, Středočeském i Ústeckém kraji.

ROK 2021 PŘINÁŠÍ DALŠÍ INOVACE

V roce 2021 přináší Saferoad nové produkty, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti účastníků provozu. Arcus Primus, který byl testován dle ENV 1317-4, je zařazen ve funkční třídě P2 a lze ho tedy instalovat na komunikace s omezenou rychlostí do 90 km/h.

Arcus Primus představuje bezpečnostní řešení zejména v místech, kde svodidla z prostorových důvodů nemohou být řádně zakončena formou výškového náběhu nebo absorpční koncovkou. V takových případech zbývá svodidlovou trasu ukončit buďto formou „rybího ocasu“ (Fishtail end guardrail) anebo vyosením formou oblouku a následným zapuštěním.

Bohužel ani jedno řešení není optimální. Ukončení „rybí ocas“ je v některých členských státech EU zakázané z důvodu rizika penetrace kolidujícího vozidla. Ukončení trasy obloukem není ideální z toho důvodu, že samotný radius mění tuhost svodidla, a to platí zejména v případech, kdy oblouky dosahují extrémních hodnot poloměru 2,5 m. Taková řešení nejsou schválena na základě nárazových zkoušek a jsou nebezpečná.

Ačkoliv se instalované řešení Arcus Primus vizuálně podobá standardnímu zahnutí svodnic do oblouku, zásadní rozdíl nastává v chování havarujícího vozidla. Arcus díky deformačním výztuhám a třem podélným prvkům efektivně odkloní vozidlo mimo nebezpečí pevných překážek v okolí svodidla a významně tak snižuje riziko fatálních následků po dopravní nehodě.

Systém je možné ukotvit na římsu pomocí sloupků s patní deskou, ale i do zeminy v konfiguraci beraněných sloupků. Schválený a testovaný Arcus Primus tak nabízí optimální řešení k nevhodnému ukončování svodidel v oblasti hospodářských sjezdů, vjezdů z polních cest a všude tam, kde nastává riziko protržení pásnic v důsledku čelního nárazu do obloukem umístěných svodidel.

NOVÝ TLUMIČ NÁRAZU

Bezpečnostní prvek SafeEnd v roce 2020 úspěšně prošel nárazovými testy dle EN 1317-3 (5 testů), čímž získal evropský certifikát CE a stal se plnohodnotným tlumičem nárazu. Díky předešlému testování dle ENV 1317-4 a přednormy prEN 1317-7 (koncové terminály) je SafeEnd jako jediný prvek v ČR testován z celkem 11 nárazových zkoušek.

Z výsledků testů je patrné, že bezpečnostní prvek SafeEnd dosáhl nejvyšší úrovně indexu ASI A (index prudkosti nárazu), který je důležitý zejména ve spojitosti s výpočtem pravděpodobnosti poškození hlavy při dopravní nehodě (HIC index) [4]. Bezpečnostní řešení SafeEnd tak jako tlumič nárazu dosahuje přijatelnějších výsledků z hlediska intenzity nárazu pro havarující posádku nežli tlumiče, které mají z hlediska objemu instalace v ČR vysoké zastoupení (viz tabulka 1).

Instalace

Instalace bezpečnostního prvku SafeEnd nevyžaduje výkop v podloží vozovky, kotvení na ocelovou desku, ani betonový prefabrikát. Instalace probíhá zaberaněním jednoho kusu trubkového kotevního prvku do hloubky 1 500 mm a dvanácti sloupků profilu C125. Celková doba instalace by neměla přesáhnout 2 – 3 hodiny.

Opravy

Při opravách tlumiče SafeEnd se projevuje opravdová inovace nového řešení, a to zejména z důvodu časové náročnosti výměny poškozených částí. Při plné deformaci brzdného pásu uloženého v páteřním nosníku oprava spočívá v odpojení nosníku od čelní kotvy na začátku tlumiče a od spojovacího prvku na konci nosníku. Odpojený nosník spolu s deformovaným nárazovým boxem je zaměněn za nový kus, který se připojí zpět k zapuštěné kotvě a ke spojovacímu prvku. Nedochází k betonování, manipulaci s jeřábem ani opětovné kotvení do podloží.

Výměna poškozeného tlumiče netrvá déle než 60 minut. Celý proces vyžaduje významně nižší nároky na uzavření dopravy opravovaného úseku a samotná rychlost opravy podporuje plynulost provozu a bezpečí montážníků.

Cena

Řešení SafeEnd bylo vyvinuto jako jednoduché a efektivní zařízení nejen z pohledu skladby systému, instalace a oprav, ale i finančních nároků pořízení a údržby. Za náklady na výstavbu jednoho standardního tlumiče nárazu je možné instalovat dva tlumiče SafeEnd.

ZÁVĚR

Vize skupiny Saferoad je nula mrtvých na silnici. Věříme, že historicky schválené energeticky absorpční koncovky i nově uvedené řešení Arcus Primus poskytují veřejné správě a projekčním kancelářím přijatelnější výběr alternativ vhodných řešení pro zabezpečení rizikových úseků na pozemních komunikacích. Věříme také, že nový tlumič nárazu, který dokáže za stejnou cenu zdvojnásobit počet zabezpečených úseků jako dosavadní řešení a který zároveň dosahuje excelentních výsledků z nárazových zkoušek dokazuje naše odhodlání posunout bezpečnost České republiky o krok dále.

Štěpán Pták
Produktový manažer
Saferoad Czech Republic s.r. o.


ZDROJE FOTOGRAFIÍ:
[1] Bast – Technische Kriterien für FRS – Datenblatt APD
[2] BUREAU VERITAS, CE certificate 1035-8003008-AA,
[3] INSTITUTO ITALIANO DI GARANZA DELLA QUALITA, CE 1608 CPR P158A
[4] 3rd Swiss Transport Research Conference, Correlation between injury risk and impact severity index ASI
[5] Structural and steel products, https://s-steel.com/guardrail-and-end-treatments/
[6] www.mapy.cz