Pontex projektuje dopravní stavby už 30 let

publikováno:

Firma Pontex, spol. s r. o. úspěšně působí na trhu od roku 1991. Za tu dobu se podílela na řadě významných projektů v ČR i zahraničí. Jejích více než 100 zaměstnanců zajišťuje komplexní služby v oborech napříč stavebnictvím.

PROJEKTOVÁNÍ MOSTŮ

 • Novostaveb silničních a železničních mostů
 • Rekonstrukcí mostů, lávek pro pěší, cyklisty
 • Mostů ocelových, betonových, dřevěných, s využitím UHPC a kombinací materiálů
 • Mosty a lávky pro vedení inženýrských sítí, mostní přechody plynovodních potrubí

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

 • Novostaveb dálnic a místních komunikací
 • Stavebních úprav komunikací, přeložek silnic
 • Rekonstrukcí silnic a dálnic, křižovatek a místních komunikací
 • Pásmových oprav komunikací

PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB

 • Speciálních konstrukcí zastřešení
 • Ocelových a betonových konstrukcí hal a průmyslových objektů
 • Rekonstrukcí hal, průmyslových objektů a konstrukcí zastřešení
 • Opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, zajištění skalních stěn a portálů pro dopravní značení

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO

 • Přeložek vedení sdělovacích a silových kabelů na dopravních stavbách
 • Komplexní dálniční telematiky a lokálních telematických zařízení (meteostanice, sčítače dopravy)
 • Veřejného osvětlení, proměnného dopravního značení
 • Elektroinstalace a zabezpečovací signalizace komorových mostů, přeložek vedení NN a VN

DIAGNOSTIKA A PROHLÍDKY MOSTŮ

 • Komplexní diagnostické průzkumy mostů a inženýrských konstrukcí
 • Ověřování stavu a polohy výztuže betonu
 • Korozní průzkumy ocelových konstrukcí
 • Zpracování podkladů pro opravy a rekonstrukce mostů
 • Běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů
 • Dlouhodobá sledování konstrukcí
 • Měření napjatosti konstrukcí
 • Sledování trhlin a jejich pasportizace
 • Pasportizace a sledování objektů
 • Ověřování vlivu bludných proudů na mosty a inženýrské konstrukce
 • Statické posuzování konstrukcí
 • Hodnocení existujících konstrukcí

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

 • Zpracování podkladů pro zatěžovací zkoušky
 • Provedení statických a dynamických zatěžovacích zkoušek mostů včetně vyhodnocení
 • Měření průhybů, napjatostí v režimu on-line
 • Dlouhodobé sledování

SLUŽBY INVESTORŮM

 • Zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení
 • Výkupy a vyvlastnění pozemků
 • Zajištění technického a autorského dozoru na stavbách
 • Zajištění podkladů pro výběrová řízení, spolupráce na zajištění výběrových řízení
 • Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
 • Příprava podkladů pro zpracování projektů

KONZULTAČNÍ ČINNOST

 • Vypracování expertních posudků
 • Vypracování kontrolních rozpočtů
 • Posouzení projektů a stavebních prací
 • Statické posouzení konstrukcí
 • Ověřování cen stavebních prací
 • Poradenská činnost
 • Výzkumná činnost

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 • Spolupráce na projektech v zahraničí
 • Expertní činnost pro zahraniční investory
 • Spolupráce na projektech PPP
 • Zkušenosti ze staveb v řadě zemí v Evropě, ale i v Asii