Přes Labe v Nymburce povede unikátní most. Jeho střední část osadí stavbaři HOCHTIEFU ze speciální lodi

publikováno:
autor:
Skruž po betonáži mostovky na břehu Labe Skruž po betonáži mostovky na břehu Labe

Nymburčané budou moci od letošního podzimu přecházet Labe po nové lávce, kterou mimo vizuální atraktivitu charakterizuje také neobvyklá technologie výstavby. Střední díl konstrukce o hmotnosti 400 tun totiž vzniká separátně mimo hlavní stavbu a v závěrečné etapě realizace ho na své místo dopraví speciální nákladní loď, odkud bude následně vyzdvižen.

Po vzniku nové lávky město volalo již několik let – stávající betonový obloukový most totiž dlouhodobě nevyhovuje technickým normám a samostatně ani praktickým požadavkům na dopravu ve městě. Stavební práce na esteticky vyvážené a současně důmyslně funkční konstrukci lávky vedené paralelně s mostem započaly v září 2020 a stavba brzy postoupí do závěrečné etapy realizace.

Mostu o plánované délce 210 m dominují dva hlavní nosné oblouky, rozevřené do písmene V, mezi které bude uložena tzv. mostovka (část lávky sloužící pro pohyb chodců, případně vozidel). Právě tato přibližně 70 m dlouhá část nyní vzniká ve volném prostoru mezi Labem a ulicí Na Bělidlech. V červnu čeká stavbaře za pomoci lodního statika celkem ojediněle prováděný přesun dílu lávky na lodi a jeho následné vyzdvižení do definitivní pozice, kde bude nejprve dočasně a poté i finálně upevněn.

Střední konstrukční díl se příčně přesune přibližně o 20 m nad tok, kde je již připraven nakládací dok. Následně se díl zvedne a podplaví ho loď, na kterou bude spuštěn. Tato technologie výstavby rozhodně není něčím, co by bylo na stavbách běžně k vidění. Ke každému projektu zvlášť zpracováváme vhodnou technologii výstavby a v případě nymburské lávky hrál primární roli respekt z vody. Vhodnost zvoleného řešení jsme však vyhodnotili také s ohledem na bezpečnost práce a na případnou nutnost stavby pomocných konstrukcí,“ vysvětluje Dr. Ing. Petr Vítek, specialista pro obory betonové a mostní konstrukce společnosti HOCHTIEF CZ.

Přestože stavbaři občas mohou vodní tok využít ke svému prospěchu, obecně platí, že jakýkoli zásah do vody bývá problém. Pomocné provizorní konstrukce vždy nějakým způsobem vodní tok omezují. V situacích, kdy se hladina vody zvýší či nastanou povodně a proud začne unášet různé předměty, riziko poškození vzrůstá a hrozí, že dojde k významnému narušení pomocné konstrukce, nebo dokonce k jejímu úplnému zřícení. Zvolené řešení s minimem zásahů do toku proto stavbařům umožňuje toto riziko významně eliminovat.

Nový most vzniká v místě, kde původně stála lávka konstrukčním řešením podobná té, která se před několika lety zbortila v pražské Troji. Diagnostický průzkum však poukázal na ne zcela vyhovující technický stav původní lávky, a navíc nová konstrukce je oproti té původní vstřícnější k osobám se sníženou schopností pohybu a bude umožňovat přejezd vozidel záchranného integrovaného systému. „Nejvyšším cílem inženýrského přístupu je navrhnout stavbu, která bude efektivní – to znamená, že plní všechny požadavky, z nichž hlavní je přenášení zatížení a zároveň elegantní dojem, využití moderních technických poznatků i materiálů. Co se týče návrhu, troufám si říci, že nymburská lávka je skutečně velice zdařilým projektem, a město Nymburk v tomto smyslu udělalo maximum, aby přes Labe vedla působivá a současně plně funkční mostní konstrukce,“ uzavírá doktor Vítek.

Po nové lávce se občané Nymburka budou moci poprvé projít na podzim letošního roku, kdy je plánováno oficiální ukončení stavebních prací.