Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D3 v úseku Hodějovice – Třebonín

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D3 v úseku Hodějovice – Třebonín. Spolu s úsekem mezi Úsilným a Hodějovicemi bude tato stavba tvořit obchvat Českých Budějovic, který odvede z města veškerou tranzitní dopravu.

„Stavba je první částí obchvatu Českých Budějovic, výstavba druhé části bude spuštěna během následujícího měsíce. Celý obchvat o délce 20 kilometrů následně zprovozníme v roce 2022. Spolu s rozestavěnými úseky mezi Bošilcem a Borkem bude v realizaci již 40 kilometrů dálnice D3,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

ZAJÍMAVOSTI ZE STAVBY

Pro stavbu bylo potřeba vyřídit 24 stavebních povolení, dojednat a uzavřít 239 kupních smluv, 208 nájemních smluv a 162 smluv o zřízení věcných břemen. Stavba zahrnuje 24 mostů, největší z nich je most přes údolí Malše, který měří 780 metrů.

V rámci prováděného archeologického průzkumu byly nalezeny zbytky osídlení ze střední doby kamenné a starší doby bronzové s velkým počtem keramiky.

Společně s tímto úsekem má Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v realizaci 164 kilometrů dálnic (z toho je 31 km modernizace D1) a 62 kilometrů silnic I. třídy. V letošním roce má ŘSD v plánu zahájit ještě dalších 140 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.

DATA O STAVBĚ – ÚSEK HODĚJOVICE – TŘEBONÍN

Hlavní trasa:

  • délka: 12 536 m
  • kategorie: D 27,5/120
  • plocha vozovek: 246 031 m2
  • počet stavebních objektů: 136

Zhotovitel: Salini Impregilo, Doprastav
Cena stavby dle smlouvy: 5 804 mil. Kč
Předpokládané zprovoznění stavby: 09/2022