Rekordní rozpočet ŘSD pokrývá všechny plánované akce

publikováno:
autor:
D6 – Nové Strašecí – Řevničov D6 – Nové Strašecí – Řevničov

Ačkoliv koronavirová pandemie se značně promítla do veřejných rozpočtů, tak na financování plánů ŘSD vliv mít nebude. ŘSD, jako příspěvková organizace Ministerstva dopravy ČR, totiž žádné škrty v rozpočtu nechystá. Je tomu právě naopak. Díky kvalitní práci při přípravě jednotlivých projektů se ŘSD dostalo do fáze, kdy zásobník akcí připravených k realizaci čítá jen v letošním roce na tři desítky větších či menších staveb. Také podle Ministerstva dopravy navýšený finanční balík zajistí v letošním roce pravidelné investice do výstavby nových dálnic a silnic, a nehrozí tak zastavení klíčových dopravních staveb.

Úspory sice čekají řadu sektorů hospodářství, ale výdaje na dopravní stavby budou naopak navýšeny. Posílení objemu financí v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se pozitivně projeví na výši přerozdělovaných prostředků, z nichž velký podíl v řádu miliard získá právě ŘSD. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v polovině letošního února schválil navýšení finančních prostředků pro ŘSD na rok 2020 celkem o 12,6 mld. Kč. Letošní rozpočet tak dosahuje rekordní výše 50,99 mld., což znamená šest mld. navýšení oproti roku 2019 a 19 mld. Kč oproti roku 2018.

Investice do dálniční a silniční sítě tak dosahují rekordní výše. Jednoznačným cílem ŘSD zároveň je, aby tyto již přidělené a schválené prostředky byly v maximální míře vyčerpány. V období poklesu ekonomiky jsou totiž navýšené prostředky do budování dopravní infrastruktury důležitým stimulem, který zajistí udržení tohoto odvětví a také zaměstnanosti.

Nabídkou připravených projektů ŘSD vysílá všem stavebním firmám na trhu jasný signál, že je v současné nelehké době klíčovým a spolehlivým partnerem, jenž má zajištěný dostatečnou zásobu nabídek a který je schopný dostát vůči firmám svým platebním a smluvním závazkům. Potenciální či již vybraní zhotovitelé proto nemusí mít obavu o udržení pracovních míst.

Z přiděleného objemu tvoří část v řádech stovek milionů korun rovněž zdroje z Operačního programu doprava 2014 – 2020. V průběhu příštího roku, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků z tohoto OPD. Další prostředky ŘSD úspěšně čerpá i z ostatních fondů EU.

Zdroje jsou v rozpočtu určené pro výstavbu, modernizaci, opravy, údržba nebo správu silnic a dálnic. Prioritou je pokračování v rekonstrukci dálnice D1, která bude dokončena v roce 2021. Značné investiční částky však míří letos i do dalších staveb, které jsou součástí páteřní dálniční sítě České republiky. Stavební činnost je tak viditelná na mnoha kilometrech dálnic D3, D6, D7, D11, D35, D48 či D55. Konkrétně je v tomto roce rozestavěno 113 km, přičemž desítky dalších mohou do konce roku ještě přibýt. Dalších téměř 50 kilometrů obchvatů a přeložek vzniká i na silnicích I. tříd, jejichž výstavbu a následnou údržbu má ŘSD ze zákona na starost. Také v případě „jedniček“ se číslo realizovaných kilometrů ještě navýší. Pokud půjde příprava podle plánu, budou do konce roku 2020 zahájeno dalších bezmála 46 km.

Díky dostatku financí může ŘSD také připravovat rekordní počet dopravních staveb. Projekční práce na přípravě nových dálničních a silničních staveb se nezastavily ani během složité situace spojené s pandemií koronaviru. Jen do konce roku 2020 bude vypsáno přes 90 tendrů na projektovou dokumentaci. Výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace budou v celkové předpokládané hodnotě 1,2 mld. Kč. Následná realizace těchto staveb je s předpokládanými stavebními náklady téměř 100 mld. Kč, takže je nezbytné, aby byly finanční potřeby pokryty i v rozpočtech nadcházejících let. Ve všech případech se jedná o nové stavby, v součtu tedy nejsou započítány žádné opravy ani rekonstrukce.