Sanace za nepříznivých podmínek

Na základě teplot od 2 do 3 °C a při vysoké vlhkosti vzduchu během sanace byla pro obnovení utěsnění mostu použita nová speciální polyuretanová pryskyřice MC-DUR LF 680 Na základě teplot od 2 do 3 °C a při vysoké vlhkosti vzduchu během sanace byla pro obnovení utěsnění mostu použita nová speciální polyuretanová pryskyřice MC-DUR LF 680

Na německé dálnici A8 vedoucí skrz Sársko byla v blízkosti obce Merzig nutná sanace stavebního objektu mostu. Na základě vysokého časového tlaku byly při utěsnění říms a desky mostovky použity dva speciální produkty společnosti MC.

Sanace stavebních objektů je v zimních měsících výzvou, obzvlášť v silničním stavitelství. Konec konců má být na jedné straně co možná po nejkratší dobu omezen chod dopravy, na druhé straně má být, navzdory nepříznivému počasí, realizováno kvalitní, trvalé provedení. Sanace dálničního mostu v blízkosti obce Merzig-Wellingen v Sársku byla zemským provozovatelem pro silniční stavitelství stanovena v měsících únor a březen 2018, a tento zde nepřipouštěl žádnou výjimku. Teplotní podmínky od 2 do 3 °C, vysoká vlhkost vzduchu v údolí řeky Sáry, poklesy pod rosným bodem a použití materiálů na oroseném podkladu, představovaly nepříznivé podmínky.

JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ UTĚSNĚNÍ ŘÍMS A DESKY MOSTOVKY

Sanace stavebního objektu zahrnovala renovaci izolačních vrstev pod římsami a v oblasti vozovky na ploše okolo 1 100 m2. Použit musel být podle ZTV ING část 7 odstavec 1 testovaný systém, který měl umožnit jednoduchou, bezpečnou a časově úspornou manipulaci na stavbě bez nepříjemného dávkování tužidel nebo urychlovačů. Kromě toho muselo být možné následné navaření bitumenového pásu bez dlouhých časů pro přepracování.

NOVĚ VYVINUTÝ PRODUKT S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI

Na základě těchto požadavků zvolil specializovaný zpracovatelský podnik, společnost Köhler Sonderbau GmbH & Co. KG z města Trier, pro izolaci pod římsami novou, proti vysokým teplotám odolnou, speciální polyuretanovou pryskyřici MC-DUR LF 680 společnosti MC. Je schválena pro nanášení kotevně impregnačních nátěrů, pečetících vrstev a stěrkování podkladů pod asfaltové povlaky na betonové desky mostovek a parkovacích ploch podle směrnice TL/TP-BEL-EP. Vytvrdne rychle a naprosto nezávisle na vlivu teploty a vlhkosti. Díky tomu umožňuje dvousložková, červená transparentní speciální pryskyřice provádění kompletních utěsnění v jednom dni. Poté, co byl podklad předem upraven otryskáním ocelovými broky, byla na římsy nanesena s produktem MC-DUR LF 680 penetrace a v další pracovní operaci byla zapečetěna. Protože i při teplotě 2 °C doba pro přepracování činí právě jednou dvě a půl hodiny, mohly být těsnící pásy velmi rychle aplikovány. Skutečnost, že MC-DUR LF 680 se nechá aplikovat s téměř všemi známými bitumenovými pásy, představuje další plusový bod. „Vedle velmi dobrých vlastností nás také přesvědčila lehká práce s produktem MC-DUR LF 680,“ potvrzuje Patrick Eilens, prokurista společnosti Köhler Sonderbau GmbH & Co. KG. Může se zpracovávat konvenční epoxidová pryskyřice bez dávkování katalyzátorů nebo jiných pomocných prostředků i za nepříznivých povětrnostních podmínek a poskytuje při míchání výhody oproti třísložkovým produktům. Poté, co se počasí umoudřilo, byla pro další utěsňovací práce povrchu vozovky použita na přibližně 4 000 m2 epoxidová pryskyřice MBC-VT 116 společnosti MC. S touto kombinací byla společnost Köhler Sonderbau schopná dodržet harmonogram výstavby i za nepříznivých povětrnostních podmínek a dokončit ve stanovené lhůtě sanační práce ke spokojenosti všech účastněných.