Skanska dokončila úsek dálnice u Humpolce před nástupem zimy

publikováno:
autor:

Pohodlně a rychleji projedou řidiči dálnicí D1 na Vysočině, kde skončila dopravní omezení mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. S letošní modernizací zhruba 14kilometrového úseku začala Skanska v březnu a termín zprovoznění se jí podařilo dodržet i přes složitou situaci ohledně pandemie Covid-19. Na projektu použili specialisté Skanska unikátní recepturu pro směs stmelenou cementem, v jejímž složení je kromě asfaltového recyklátu například i elektrárenský popílek. Díky tomuto složení se podařilo výrazně snížit uhlíkovou stopu, úspora CO2 byla vyčíslena na 554 tun.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

  • Název: D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)
  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Zhotovitel: Skanska a. s.
  • Zahájení: 3/2020
  • Zprovoznění: 11/2020
  • Dokončení: 9/2021

Na poslední modernizovanou část povrchů mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, v jízdním pásu ve směru na Prahu km 98 – 90, najeli řidiči v pátek 20. 11. po dvanácté hodině. Následně začli pracovníci stavby odstraňovat dočasná svodidla a veškerá provizorní dopravní značení. Od nedělní 18. hodiny projeli řidiči v celém 14kilometrovém úseku již bez omezení. „Vzhledem k tomu, že modernizovaný úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem leží ve vyšších polohách, je důležité, že zhotovitel dodrží harmonogram a ještě před začátkem zimy budou odstraněna veškerá dopravní omezení,“ uvedl za investora mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Projekt D1 modernizace úseku 12 zahrnoval vybudování dvou nových mostů, rekonstrukci dvou stávajících mostních objektů, osazení klenby budoucího nadchodu pro zvěř, vybudování 800 metrů dlouhé betonové protihlukové stěny a kompletní rekonstrukci jedenadvaceti kilometrů jízdních pásů, včetně nových povrchů a odvodnění. Sedm kilometrů levého jízdního pásu jsme rekonstruovali už vloni,“ popsal projektový manažer společnosti Skanska Michal Vozdecký. Při rekonstrukci úseku bylo na dálnici položeno 222 000 m2 nového cementobetonového krytu. Beton pro dálnici vyráběla Skanska ve dvou vlastních mobilních betonárnách, které v březnu vyrostly téměř v sousedství stavby. „Vyrobili jsme v nich bezmála 100 000 m3 betonu určeného do dálničního tělesa. Díky blízkosti betonáren byla pro stavbu nepřetržitě zajištěna zásoba kameniva až na tři dny a mohli jsme tak eliminovat jakékoliv riziko výpadku dodávek tohoto materiálu,“ uvedl Vozdecký. Vybouraný cementobetonový kryt z dálnice o objemu téměř 56 500 mstavebníci rozdrtili a bezezbytku použili zpět do stavby.

UNIKÁTNÍ RECEPTURA SNÍŽILA UHLÍKOVOU STOPU

Využitý byl i starý asfaltový kryt, a to jako součást unikátní receptury pro směs stmelenou cementem s označením SC 0/32 C8/10. „Tuto recepturu vyvinula laboratoř společnosti Skanska před zahájením stavby. Použili jsme do ní velké množství asfaltového recyklátu frakce 0/32, který byl získán z vybouraného asfaltového krytu D1 a upraven na mobilní drticí a třídicí lince, dále přírodní kamenivo a jako příměs k cementu jsme použili elektrárenský popílek z Chvaletic, což znamenalo nejen cenovou úsporu, ale především výrazné snížení uhlíkové stopy,“ upřesnil manažer technologií Skanska Ladislav Vysloužil. K nové receptuře bylo třeba doložit veškerou dokumentaci a provést potřebné zkoušky. „Přivést nově vyvinutou recepturu k reálnému využití na D1 nebylo jednoduché, ale zato velmi přínosné. Úspora CO2 byla vyčíslena na 554 tun a také na stavbě byla tato novinka hodnocena velmi kladně,“ dodal Vysloužil.

NA STAVBĚ PRACOVALY STOVKY LIDÍ

I přes složitý rok vzhledem k omezením a situaci ohledně pandemie Covid-19 se zhotoviteli ve spolupráci s investorem podařilo zprovoznit modernizovaný úsek v plánovaném termínu, ještě před zimním obdobím. „Jednou z nejsložitějších věcí bylo v období pandemie koordinovat všechny pracovníky a činit průběžně taková opatření, abychom vše stihli včas. Do výstavby se zapojilo téměř 250 zaměstnanců společnosti Skanska. Všem těmto lidem a stejně tak všem subdodavatelům patří obrovský dík za odvedenou práci,“ dodal Michal Vozdecký.

V příštím roce bude zhotovitel v modernizaci úseku pokračovat. V plánu je dokončení části středního dělícího pásu (km 90 – 98) a dokončení nadchodu pro zvěř, jehož konstrukci je třeba zasypat zeminou. Dokončení se plánuje v září 2021.