Skanska nasadila k opravě odpočívky novou technologii

Společnost Skanska využila v rámci rekonstrukce levé odpočívky dálnice D52 u Rajhradu na Brněnsku unikátní technologii Whitetopping. Ta spočívá v opravě silnice pomocí tenké betonové vrstvy, která se aplikuje na částečně odfrézovanou stávající asfaltovou vrstvu (po monitoringu stavu).

„Takto realizovaná plocha má výrazně lepší vlastnosti a více odolává působení stojících nebo pomalu jedoucích, těžkých nákladních vozidel. V rámci tohoto dvouvrstvého kompozitu jsou naplno využity vlastnosti obou materiálů,“ uvedl přímo na místě vedoucí technického rozvoje a inovací společnosti Skanska Bohuslav Slánský a dodal: „Díky tomuto postupu ze staveniště není potřeba odvážet celou vrstvu ‚starého‘ asfaltu, čímž šetříme životní prostředí. Novým postupem tak dosahujeme i časové, čili ekonomické úspory.“ Tato technologie byla v České republice využita vůbec poprvé.

SPECIÁLNÍ SMĚS

Před aplikací technologie Whitetopping na stavbě D52 Oprava odpočívky km 10,5 Rajhrad bylo třeba připravit betonovou recepturu přesně na míru. Složení směsi pro Whitetopping se podobá klasickým cementobetonovým krytům, ovšem s důležitými odlišnostmi, jako je omezení maximálního zrna na 16 mm, použití portlandského struskového cementu a redukované smrštění. „Nejsložitější bylo nalezení ideální kombinace – plastifikační, provzdušňovací a protismršťovací přísady. Není totiž běžné dávkovat zároveň provzdušňovací a protismršťovací přísadu, která zpravidla mění obsah provzdušnění v čerstvém betonu,“ vysvětlil Bohuslav Slánský.

Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, plně podporuje využití této špičkové technologie, která se je využívána hlavně v USA a některých evropských zemích. Součástí projektu je i monitoring stavu opravy, na kterém Skanska spolupracuje s ČVUT v Praze. Získaná data pomohou vyhodnotit funkčnost technologie.

ASFALTOVÁ SMĚS RESISKAN

Specialisté Skanska na odpočívce u Rajhradu také aplikovali novou asfaltovou směs ResiSkan, kterou vyvinuli ve spolupráci s brněnským VUT a ČVUT. „V ČR vyvinutý ResiSkan dosahuje vynikajících vlastností v odolnosti proti trvalým deformacím a zároveň výborných vlastností v oblasti nízkoteplotního chování, je tedy vysoce odolný proti tvorbě ‚kolejí‘ a vzniku mrazových trhlin. Je ideálním řešením pro komunikace s vysokým stupněm dopravního zatížení a úsekům, kde vznikají extrémní radiální síly pod pneumatikami hlavně nákladních aut, což jsou právě křižovatky, odpočívky či parkoviště pro stání nákladních vozidel,“ uvedl manažer technologií Skanska Zdeněk Hegr.

Oprava odpočívek na 10,5 kilometru dálnice D52 začala letos v srpnu. Investorem stavby za téměř 40 milionů korun je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zahrnuje odvodnění, vybudování nové kanalizace a odlučovačů ropných látek, výměnu sloupů a vedení veřejného osvětlení a nové asfaltové a betonové povrchy obou odpočívek včetně dopravního značení. Obě odpočívky jsou uzavřeny, levou ŘSD zprovozní 30. října, pravou 22. listopadu letošního roku.

Skanska má nyní dva referenční úseky s použitým materiálem ResiSkan, a to v Poličce na Svitavsku a komunikaci II/611 ulice Poděbradská. K těm letos přibyla i levá odpočívka Rajhrad na D52. ResiSkan použije (vedle klasických technologií) Skanska letos na podzim také na stavbě D1 Oprava CB vozovky km 235,5 – 241,5 vpravo na zkušebním úseku o délce 690 m a rozloze téměř 5 500 m2. Na jednom úseku D1 tak bude možné sledovat a porovnávat, jaké dopady má doprava na použité materiály a technologie.

Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu Konstrukce