Výstavba dálnice D3 v úseku Ševětín – Borek

Mimoúrovňová křižovatka Ševětín, pohled směrem na Prahu, červen 2019 Mimoúrovňová křižovatka Ševětín, pohled směrem na Prahu, červen 2019

Práce na dálnici D3 nabraly na obrátkách. Společnost EUROVIA CS si se stavebními pracemi na hlavní tepně z Prahy do středních a jižních Čech rychle postupuje. Investor a zhotovitel tak společně dělají všechno pro to, aby zprovoznění bezmála 11 kilometrů dlouhého úseku Ševětín – Borek proběhlo do konce letošního roku. Zkrácení prací navzdory komplikacím s chybějícím pozemkem předchází ale ještě hodně práce. Dokončením stavby povede dálnice D3 z Českých Budějovic na hranice Jihočeského a Středočeského kraje.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Název: Dálnice D3
  • Ševětín – Borek
  • Objednatel: ŘSD ČR
  • Zhotovitel: EUROVIA CS

POPIS STAVBY

Na úseku Ševětín – Borek společnost EUROVIA CS rozšiřuje současnou silnici I/3. Po dokončení těchto prací budou řidiči cestovat po směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci. Na ní vzniká 5 nových mostních objektů, z nichž jeden bude ekodukt, navíc dvě mimoúrovňové a jedna okružní křižovatka. Obyvatelé okolních vesnic bude od hluku projíždějících aut a kamionů chránit téměř 1 800 m protihlukových stěn. Celá stavba tvoří propojení mezi již dostavěným úsekem Bošilec – Ševětín a Borek – Úsilné. Uvedení úseku Ševětín – Borek do provozu bude pro řidiče znamenat především rychlé a pohodlné spojení mezi Táborem a Budějovicemi. Délka dálnice D3 dosáhne s koncem roku přibližně 70 kilometrů.

AKTUÁLNÍ STAV

V prosinci 2018 byl provoz v místě převeden na nově vybudovanou polovinu dálnice D3 a začaly práce na stávající I/3 vyjma chybějícího pozemku.

V červnu 2019 byla přednostně dokončena část úseku v místě sjezdu a nájezdu u Ševětína, díky které bylo možné zprovoznit úsek Bošilec – Ševětín.

V srpnu 2019 bylo možné zahájit práce na chybějícím pozemku, které trvaly dva týdny, a po převedení dopravy v místě, začaly práce na I/3, kde je zapotřebí odstranit stávající komunikaci a na jejím místě vybudovat novou v dálničních parametrech. Všechny zúčastněné strany aktivně pracují na tom, aby bylo možné daný úsek dát k dispozici řidičům do konce roku 2019.

V minulosti společnost EUROVIA CS vybudovala například úsek D3 Borek – Úsilné. Úsek dlouhý 3 160 metrů řidiči využívají od září roku 2017. Rovněž úsek D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec vznikl za přispění EUROVIA CS. Oba uvedené úseky byly zahájeny společně a také společně dokončeny o dva měsíce dříve oproti plánovanému termínu.

Dálnice D3 propojuje Prahu a oblast středních a jižních Čech, kde napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a síť rychlostních silnic. Jedním z hlavních přínosů výstavby dálnice D3 bude zkrácení časové náročnosti cestování a zvýšení bezpečnosti provozu. Kromě toho se sníží negativní dopady na obyvatele v oblastech, které jsou aktuálně dotčeny stávající průjezdnou dopravou. Předpokládá se také, že kvalitní a plně fungující infrastruktura v daných regionech podpoří jejich rozvoj. Navržená trasa dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. D3 je také součástí sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť).