GreFix: unikátní protiskluzový nástřik uspěl na trhu po deseti letech náročného vývoje

Nástřik příjezdových ramp podzemního parkoviště OC Brumlovka Nástřik příjezdových ramp podzemního parkoviště OC Brumlovka

Společnost GREFIX EU SE je ryze česká společnost, která se zaměřuje na vývoj a realizaci speciálních nástřiků. Založena byla v roce 2005 jako GreFix s.r. o. Prvotním impulzem jejího založení bylo vyvinout a aplikovat takový ochranný nástřik kovových a ocelových konstrukcí, který bude především vysoce pružný, odolný vůči klimatickým podmínkám a běžným chemikáliím. A to vše při velmi dlouhé životnosti a zcela minimální údržbě. Skloubit všechny představy do jednoho produktu se ukázalo jako velmi složitý úkol, a tak vznikla spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Po deseti letech vývoje a zkoušení vznikajícího produktu došlo ke spolupráci se společností SPOLCHEMIE a.s., která začala dodávat potřebné chemické směsi a barvy. Výsledným produktem se stal ochranný nástřik na bázi pryskyřice, který splňoval výše uvedené parametry. Ruku v ruce s vývojem nástřiku probíhal i vývoj aplikačního zařízení. Ukázalo se, že potřebné zařízení, které by umělo jednotlivé složky smísit ve správném poměru a následně rozstřikovat, na trhu neexistuje.

Nosným produktem firmy je však protiskluzový nástřik, který byl vyvinut z původního ochranného nástřiku s příměsí pryže. Ta je přidávána ve formě granulátu a tvoří tak hrubý reliéf nástřiku. Díky tomu vykazuje produkt vysokou protiskluznost, a to i za mokra nebo při běžné ledovce. Má velice dobrou přilnavost na všechny materiály jako dřevo, plast, beton, dlažba (a to i na glazovaném povrchu), asfalt. Nástřik je vícesložkový, plnobarevný (včetně pryžového granulátu), tzn. že i při mechanickém poškození nastříkaného povrchu zachovává barevnou stálost v celé tloušťce nástřiku. Jakýkoliv poškozený povrch lze tak snadno opravit přestříkáním bez zřetelnějšího rozdílu a přímo na místě. V současnosti lze realizovat téměř jakýkoliv odstín RAL dle přání zákazníka.

GRANULÁT PŘÍMO VE SMĚSI

Produkt je unikátní zejména tím, že granulát je nanášen v průběhu samotného stříkání a je tedy neoddělitelnou součástí směsi, nikoliv pouze dodatečným „posypem“ nevytvrzeného nástřiku, tak jak je dnes běžně realizováno. Také je charakteristický tím, že kombinuje vlastnosti jak ochranného, tak i protiskluzového nástřiku. Lze jej nanášet i na „surové“ konstrukce bez jakékoliv protikorozní ochrany či základového nátěru, tím se stává jedinečným.

Další vlastnosti protiskluzového nástřiku GreFix:

 •  odolnost vůči chemikáliím, posypovým solím a moči,
 •  požární odolnost,
 •  odolnost vůči povětrnostním vlivům,
 •  snadné čištění tlakovou vodou.

Deklarované vlastnosti byly dlouhodobě kontrolovány a prokazovány laboratorním testováním v akreditovaných zkušebnách.

KVALITA PROVĚŘENA VE VÝROBNÍ HALE I FREKVENTOVANÉ GARÁŽI

Společnost GreFix však dlouhodobě ověřuje vlastnosti nástřiku především v reálných podmínkách, a to na hlavně prostřednictvím provedených realizací. Jedna z realizací, prováděnou pro společnost Passerinvest Group a.s., prokazující dlouhodobou trvanlivost, je provedení protiskluzového nástřiku příjezdových ramp podzemního parkoviště, realizovaného v administrativním komplexu BB Centra Delta v Praze. První část realizace byla dokončena v roce 2017. Průměrný průjezd vozidel je kolem 800 aut/den, přičemž nástřik doposud nevykazuje změny a stále bez jakékoliv újmy plní deklarované protiskluzové vlastnosti.

Další zakázkou prokazující vysokou kvalitu nástřiku je realizace pro Městys Davle. Tato zakázka zahrnovala přístupové venkovní schodiště k Základní škole Davle, které je velmi frekventované a je zde žádoucí zvýšená bezpečnost při pohybu osob. Realizace byla dokončena v roce 2018 a nástřik opět nevykazuje žádné změny a plní svoji funkci zcela bezchybně.

Jako velká výzva se ukázala zakázka pro firmu Doosan Bobcat EMEA s. r. o. v Dobříši. Jednalo se o výrobní halu, kde se ve velké míře pohybují smykově řízené nakladače. Historicky se výrobní závod snažil ošetřit podlahy různými povlaky tak, aby je provoz smykových nakladačů nepoškozoval a nebyla nutná opakovaná nákladná údržba. Průměrná životnost, dříve nanášených povlaků, byla okolo 3 měsíců. Po aplikaci nástřiku GreFix v prosinci roku 2019, povrch stále vykazuje protiskluzné vlastnosti, a to i v takto extrémních podmínkách, čímž slouží ke spokojenosti objednatele.

Další bezesporu zajímavou zakázkou byla aplikace protiskluzových nástřiků pro firmu Subterra a.s. v železniční stanici Šakvice. Zakázka se týkala nástřiků přístupových bezbariérových ramp, schodišť a ploch nástupiště. Realizace se prováděla v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ a to přímo na místě. Zakázka byla časově hodně vypjatá a také složitá z pohledu nezbytné koordinace jednotlivých zhotovitelů, pohybujících se na staveništi. Historicky již Odbor 13 Správy Železnic, s. o. schválil užití nástřiku GreFix pro vodící linii s funkcí varovného pásu nástupišť. V železniční stanici Šakvice byl však aplikován protiskluzný nástřik plošně na nástupištní desky, a to od vodící linie až po venkovní hranu nástupiště. V současnosti jsou tyto aplikace v takzvaném zkušebním provozu Správy železnic, s. o. a probíhá vyhodnocování všech aspektů.

Následovala zakázka pro Slovenský Benzinol. Jednalo se o pilotní projekt úpravy zpevněných ploch protiskluzovým nástřikem na vybrané čerpací stanici. Tato realizace je důkazem, že i funkční, protiskluzový nástřik může fungovat jako estetický prvek, který dokáže monotónní plochy pozvednout na zcela jinou úroveň. Při nástřiku ploch je možné provádět různá loga a nápisy dle požadavku investora.

Rozmanitost využití protiskluzových nástřiků dokazuje i provedený nástřik kovových, pochozích, součástí výjezdových a bojových vozidel v majetku Hasičského a Záchranného Sboru ČR a Armády ČR. Mezi další zajímavé realizace patří například protiskluzový nástřik schodiště a rampy pro společnost Innogy, žlutá vodící linie na Letišti Václava Havla, vjezdové plochy krytých garáží v bytovém domě Auto Jarov, přístupové schodiště do Úřadu pro civilní letectví a dalších.

S ohledem na realizované zakázky je zřejmé, že protiskluzové nástřiky mají velmi širokou oblast využití. Možnosti aplikací protiskluzových nástřiků:

 • venkovní zpevněné plochy (zámková dlažba, beton, asfalt),
 • schodiště,
 • přístupové rampy a chodníky,
 • komunikace,
 • vlakové, tramvajové a autobusové zastávky,
 • čerpací stanice,
 • průmyslové haly a obchodní domy,
 • letiště,
 • ložné plochy automobilů
 • a další.

V současnosti se společnost GreFix věnuje vývoji reflexních, protiskluzových nástřiků, které dále ještě zvýší přidanou hodnotu stávajícího produktu.

Roman Strych
ředitel společnosti