Silničáři v Pardubickém kraji řeší výspravy poškozených komunikací

Poškozená silnice po těžbě dřeva Poškozená silnice po těžbě dřeva

Správa a údržba silnic Pardubického kraje společně s Pardubickým krajem vyvinuly unikátní technologie monitoringu opotřebení silnic v majetku kraje. Monitoring byl vyvinut v návaznosti na velké stavby, těžbu kameniva či těžbu dřeva po kůrovcové kalamitě. Tyto aktivity sleduje majetková správa krajských silnic.

Tam, kde se rýsuje větší množství materiálu, který se na stavbu naváží, jednáme s příslušnými stavebníky, provozovateli důlní nebo těžební činnosti. Ti mají totiž za úkol ze zákona o pozemních komunikacích silnice stavebnětechnicky upravit, aby odolaly předpokládané zátěži. V současné době řešíme projekt, kterým je dálnice D35,“ zmínil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V Pardubickém kraji Ředitelství silnic a dálnic ČR aktuálně staví 27 kilometrů nové D35. Od okružní křižovatky u Opatovic, která spojuje tři dálnice D35, D11 a D/37 se pod rukama dělníků a strojů staví směrem na Ostrov. Je to významná událost nejen pro řidiče, ale celé východní Čechy a ČR. Tato výstavba ale s sebou logicky nese i dopravní zátěž. Proto Pardubický kraj společně s obcemi monitoruje stav silnic II. a III. třídy. Byla provedena měření podchycující stav před zahájením výstavby dálnice.

Po silnicích II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, během tří let stavby dálnice stavbaři převezou neuvěřitelných 2,8 milionu m3 násypové hmoty a další stavební materiál. Pardubický kraj zmapoval síť komunikací, kterých se tato zvýšená zátěž týká. Provedl diagnostiku jejich aktuálního stavu. Jedná se zhruba o 400 km silnic II. a III. třídy. Tato činnost se dotýká devadesáti katastrů obcí. Odhadované nadměrné opotřebení na silnicích II. a III. třídy je 1,4 miliardy korun u tras, které byly vzájemně se stavebníkem odsouhlaseny. Zhruba stejná částka je vyčíslena u komunikací, ke kterým se stavebník dálnice nehlásí, ale vozidly stavby byly převážně opotřebeny.

Okolo 200 km těchto zničených silnic opraví ŘSD, které už zahájilo projekční přípravu. Obdobně pracujeme i při jiných aktivitách. Zabýváme se nyní zátěží komunikací, které jsou spojeny s koridorovou tratí z Brandýsa do Ústí nad Orlicí. Absolvovali jsme už jednání se zástupci ze Správy železnic. Podobné jednání jsme uskutečnili i s Povodím Labe. Povodí totiž řeší povodňová opatření na Třebovce. Problém máme i u lesníků, kteří likvidují kůrovcovou kalamitu,“ prozradil aktivity Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Němec. Při těžbě dřeva po kůrovci dochází k opotřebení silnic z Nasavrk směrem na Kameničky. Řešení těchto problému je na místě. Poškozené silnice zhoršily životní podmínky občanů v celém Pardubickém kraji. Díky poškozeným komunikacím dochází k velkému opotřebení osobních vozidel, staveb v okolí silnic a majetku občanů. Dotčené organizace budou muset do budoucna s financemi na opravy silnic počítat, tak jak jim ukládá zákon. Nyní se tyto události musejí řešit vyvolanými investicemi.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
www.suspk.cz