Systémy zálivek a kotvení podle ČSN EN 1504-6 v praxi

Zalévání patek stožárů Zalévání patek stožárů

Zálivkové a kotevní malty nacházejí ve stavební praxi mnoho účelných a důležitých využití. Materiály Master Builders Solutions jsou v oblasti přesného zalévání, kotvení a osazování známy již více než 75 let. Následující článek předkládá základní přehled zálivkových a kotvicích materiálů a popisuje jejich funkční parametry a rozsah použití. Na trhu se stavební chemií se můžeme setkávat s dvěma brandovými názvy, a to jak pod značkou PCI, tak také pod značkou Master Builders Solutions.

Zálivkové a kotevní malty se používají také pro stavby na drahách, a to pro různá použití a v různých systémech, jako např.:

  • zalévání kalichů trakčních stožárů, sloupů, osvětlovacích těles apod.
  • zalévání a kotvení zábradlí a pomocných bezpečnostních prvků na železnici
  • zalévání a kotvení kolejnic jeřábových drah a kolejnic v myčkách vagonů apod.
  • zalévání a podlití tramvajových drah a panelů v městských aglomeracích
  • podlévání ložisek žel. mostů a konstrukcí mostům podobným
  • kotvení a uchycení tubosiderů do podkl. žb. konstrukcí
  • spec. zálivky a kotvení proti bludným proudům na mostních konstrukcích

PODLÉVÁNÍ KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGIÍ – ÚVOD

Zálivkové hmoty jsou určeny k dokonalému vyplnění prostoru mezi základovým betonem a ocelovou konstrukcí/technologií nebo jiným železobetonovým konstrukčním prvkem. Mnohdy se podlévají také rozsáhlé technologické celky, jejichž odstávka je v případě špatně provedeného podlití velmi drahá, a proto je výběr kvalitního produktu zásadní. Zálivkové hmoty od Master Builders Solutions mají za sebou několik desetiletí intenzivního vývoje a jsou prostředkem, jak tuto stavební disciplínu dobře zvládnout. Master Builders Solutions nabízí několik speciálních zálivek řady PCI Repaflow®, a řady MasterFlow, které dlouhodobě reprezentují velmi spolehlivé značky.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ZÁLIVKOVÝCH HMOT MASTER BUILDERS SOLUTIONS

V rámci aplikace zálivkové hmoty je její výběr klíčovým momentem a je třeba při něm sledovat několik rozhodujících parametrů (viz tabulka 1). Především tekutost, finální pevnost, objemovou stálost/nesmrštivost, chemickou odolnost, rychlost dosáhnutí provozních parametrů, odolnost proti případnému dynamickému zatížení apod.

RYCHLETUHNOUCÍ FIXAČNÍ MALTY NA BÁZI CEMENTU

V praxi často vzniká potřeba rychlého řešení. Zde lze s výhodou nabídnout MasterFlow 960/960 Thix – rychlou tekutou kotevní maltu pro fixaci šroubů nebo jiných konstrukčních prvků s dobou vytvrzení 60 minut.

Velmi často se v praxi také uplatňuje speciální plastická montážní a těsnící malta PCI Polyfix® Plus/Plus L s počátkem náběhu pevnosti již po 5 resp. 25 minutách po namíchání (dvě varianty produktu). Umožňuje rychlou a těsnou fixaci např. potrubí ve stěnách nádrží, uplatňuje se jako rychlá montážní malta při osazování prefabrikátů, při potřebě rychlého zhotovení fabionů na bázi cementu a podobně.

Při rychlé fixaci ocelových rámů do vodorovných žb. konstrukcí nebo komunikací lze také využít speciální produkty s extrémním nárůstem pevnosti v čase. Jedná se o opravné malty řady MasterEmaco T (T1100TIX, T1200PG, T1400FR) s konzistencí plastickou nebo tekutou, s vysokou finální pevností v tlaku (kolem 80 – 90 MPa) a vynikající soudržností s podkladem. Zpracovatelnost těchto malt je asi 20 minut a již po 2 hodinách vykazují pevnost v tlaku cca 25 MPa (při +20 °C). Certifikovány jsou podle ČSN EN 1504-3 v třídě R4 a umožňují i lokální konstrukční opravy betonových pojížděných ploch. Tyto speciální malty lze používat i za mrazu do teploty –10 °C.

MASTERFLOW 920 AN – RYCHLÁ CHEMICKÁ KOTVA

Chemická kotva má platnou certifikaci ETA pro kotvení šroubů i výztuže a zároveň také atest na vytržení podle ČSN EN 1504-6 pro kotvení výztuže (viz tabulka 2). Jedná se o velmi výkonného a spolehlivého pomocníka pro fixace v každodenní stavební praxi, především při rychlém svislém kotvení nad hlavou a do vodorovných otvorů do betonu nebo i dutých bloků. Je ideálním prostředkem pro kotvení dodatečně vkládané výztuže nebo sítí KARI před aplikací opravných malt při sanacích žb. staveb.

Masterflow® 920AN je dvousložková, vysoce účinná tixotropní malta na bázi metakrylátové pryskyřice, bez styrenu. Obě složky jsou baleny v jednom zásobníku s oddělenými komorami a při aplikaci jsou pod tlakem přesně míchány přímo v trysce.

ZÁVĚR

Zálivkové a fixační hmoty od Master Builders Solutions vykazují obecně velmi dobré parametry a umožňují všem účastníkům výstavby – projektantům, stavebním firmám i investorům spolehlivou aplikaci zálivek pro většinu stavebních konstrukcí a pro různé druhy technologií a různá zatížení. Materiály splňují velmi náročné požadavky a praxe již mnohokrát prokázala jejich výtečnou funkčnost a trvanlivost.

Ing. Libor Hlisníkovský
Master Builders Solutions CZ s. r. o. Chrudim