Obrubníkové odvodnění s protiskluzovým povrchem na autobusovém terminálu

Autobusový terminál v Benešově Autobusový terminál v Benešově

Výstavba autobusového terminálu v Benešově v přímém sousedství železničního nádraží využívá bezpečného odvodnění usnadňující pohyb cestujících.

Instalace liniového obrubníkového odvodnění zajišťuje svod dešťové vody i z plochy s nulovým spádem. Nevznikají tudíž kaluže, ze kterých by mohlo dojít k ostřikování chodců.

Druhým prvkem, který zvyšuje bezpečný nástup a výstup osob, je protiskluzová úprava nášlapné hrany obrubníkového odvodnění MEA BUS KERB. V Benešově je instalován systém z polymerického betonu se zvýšenou výškou 18 cm. Součástí odvodnění terminálu jsou také monolitické žlaby DM1500 a v podchodech žlaby MEA s litinovým roštem.

Na fotografii jsou vidět obrubníkové žlaby MEA BUS KERB ještě před položením finální asfaltové vrstvy. S otevřením terminálu se počítá ještě v letošním roce 2020. Liniové odvodnění připravil projekční tým MEA.

Video a technické podrobnosti o obrubníkových systémech MEA KERB najdete na https://www.mea-odvodneni.cz/mea-kerb/sortiment/198

Reklama

Vážené čtenářky a čtenáři,

od roku 2020 jsme spustili nový web časopisu SILNICE ŽELEZNICE. Všechny historické články lze dohledat na „staré verzi webu“ - old.silnice-zeleznice.cz. Pokud jste si na své firemní stránky některý z našich článků někdy vložili, upravte si v administraci odkaz - vložte slovo „old“, čili old.silnice-zeleznice.cz/ … (link článku). Odkaz bude plně funkční.

Kalendář akcí