Liniové odvodnění mostů a silnic

MEA jako přední výrobce odvodňovacích systémů stabilně přichází s novými produkty pro dopravní stavby. Nejsou to pouze žlaby vyráběné v plzeňském závodě. Nabízí komplexní řešení nejen pro odvodnění dopravních staveb, ale také konstrukční prvky pro mosty.

Ing. Jan Ochec, jednatel společnosti MEA Water Management s.r.o., komentuje situaci:

„Novinky a řešení, zajímavá nejen pro inženýry, ale i architekty, jsme měli prezentovat na zrušené Silniční konferenci 2020 v Olomouci. I přes současnou náročnou situaci se stále zaměřujeme na inovace a technický posun našich řešení. Při realizaci odvodnění silnic instalujeme kompozitní poklopy a mříže EMBECO, které jsme převzali do naší společnosti. Obrubníkové odvodnění mostů jsme rozšířili o ochranu vnější strany betonové konstrukce formou mostních říms z polymerického betonu ve tvarovém i barevném provedení dle návrhu architekta.“

Převzetí kompozitních poklopů a mříží EMBECO

Převzetím obchodních a technických aktivit výrobce kompozitních poklopů a mříží EMBECO doplnila firma MEA Water Management svůj produktový fond kompozitních prvků dodávaných na silnice a dálnice. Poklopy a mříže, vyráběné v České republice, jsou certifikovány a výroba pravidelně dozorována zkušebním ústavem Tazus. Poklopy i mříže mají únosnost až D400 kN a rozšířily možnosti využití kompozitů na dopravních stavbách. Zde je třeba vyzdvihnout kompozitní poklopy s logem ŘSD, které jsou upevněny k rámu nerezovými šrouby a splňují požadavky pro použití na dálnicích a rychlostních komunikacích (např. také jako horské mříže).

MEA má zkušenosti již po desítky let s dodávkou a instalací kompozitních prvků na mostních a přidružených stavbách. Zakrytí zrcadel mostů kompozitními rošty nebo plnými kryty, revizní lávky kompletně montované z kompozitních profilů nebo zábradelní systémy instalované na všech dálnicích v České republice.

Obrubníkové mostní odvodnění

Nedílnou součástí MEA odvodnění jsou obrubníkové prvky pro odvodnění mostů MEA Bridge Kerb. Tento systém se v ČR používá pro odvodnění mostů všech tříd. Voda svedená z vozovky do žlabu nevytváří kaluže mezi silničními vtoky a tím zvyšuje její bezpečnost a životnost.

Celý systém nezasahuje do vozovky a tím rozšiřuje jízdní pruh o prostor jinak vymezený bodovým vpustím. Například při rekonstrukci mostu přes Labe ve Štětí byla šířka vozovky, vedle železniční tratě, omezena pouze na 3,5 m. I při nulovém podélném spádu s využitím obrubníkových mostních žlabů byla celá šíře vozovky zachována. Při přívalových deštích je most bez kaluží.

Mostní římsy v barvě i tvaru podle architekta

Mostní římsy z polymerického betonu chrání betonovou konstrukci před vnějšími vlivy počasí. Mají nejen ochrannou funkci, ale také estetickou. Tvarové i barevné provedení poskytuje architektům prostor pro individuální ztvárnění celého mostu při zvýšení jeho životnosti. Poslední realizace na Slovensku ukazují, že polymerbetonové římsy technicky plně nahradí celobetonové řešení nejen jako esteticky zajímavá varianta, ale hlavně také jako ekonomicky výhodnější. Polymerbetonové prvky mostních říms se při montáži kotví k železobetonové stávající výztuži a jsou navíc vybaveny kompozitními trny ze skelných vláken pro zvýšení životnosti uchycení.

Pan Ochec uzavírá: „Je velká škoda, že Silniční konference byla na poslední chvíli přesunuta na příští rok. Věřím, že osobní setkání a diskuze o možnostech inovací jsou přínosné. V příštím roce představíme další novinky a koncepty, nad kterými se tentokrát budeme moci společně potkat.“

Zdroj: podklady MEA Water Management, s.r.o.
www.mea-odvodneni.cz