ČD Cargo se podílí na modernizaci pražského uzlu

publikováno:
ČD Cargo bez problémů zajistí i vykládku štěrku (Foto: Martin Boháč) ČD Cargo bez problémů zajistí i vykládku štěrku (Foto: Martin Boháč)

V létě 2018 byla zahájena jedna z nejvýznamnějších železničních staveb v Praze – přestavba traťového úseku Praha-Hostivař – Praha‑Vršovice. Během této stavební akce v hodnotě zhruba 4,4 miliardy korun se celý tento úsek změní skutečně k nepoznání. Zanikne původní dvojkolejná trať přes zastávku Praha-Strašnice a zcela nová čtyřkolejná trať povede přes někdejší seřaďovací stanici Praha-Vršovice.

V rekonstruovaném úseku vzniknou dvě zastávky, Praha-Eden a Praha-Zahradní město. Dále dojde k rozsáhlé přestavbě a modernizaci stanice Praha-Vršovice osobní nádraží, včetně vybudování zcela nového 4. nástupiště a především prodloužení stávajícího podchodu až do prostoru Bartoškovy ulice. Kromě významu pro příměstskou dopravu ve směru Benešov u Prahy a Tábor je tato stavba pojata také jako součást možného zaústění vysokorychlostní železnice ve směru od Brna do Prahy. Do plného provozu by celý modernizovaný úsek měl být uveden v roce 2021.

ČD CARGO VÝLUKY UMÍ

V loňském roce probíhaly práce především v prostoru někdejšího seřaďovacího nádraží, kde vznikla nová průběžná (zatím jen dvojkolejná) trať přes nové dopravny Praha-Eden a Praha-Zahradní město. V této etapě se ČD Cargo do stavebních prací zapojilo především návozy stavebních materiálů a stavebních komponent – štěrku, trakčních stožárů a podobně – do oblasti nákladového obvodu Praha-Strašnice. Štěrk zde byl vykládán zaměstnanci ČD Cargo a ukládán na přilehlou deponii, odkud je odebírán dle postupu stavby.

V letošním roce byla zahájena i přestavba osobního nádraží Praha-Vršovice. Během ní bude zrekonstruováno celé kolejiště, vybudována nová krytá nástupiště a vybudován výše zmíněný podchod do Nuslí. Tato etapa vyžaduje provedení značného objemu výkopových prací. Jen v letošním roce by odsud mělo být odvezeno zhruba 70 tisíc tun zeminy. Z důvodu eliminace zátěže přilehlých obytných čtvrtí je nutné tento objem kompletně odvézt po železnici, a to do úložiště v Českých lupkových závodech v Novém Strašecí. Tyto přepravy, včetně odvozu výkopové zeminy z prostoru Prahy-Strašnic, resp. nové zastávky Praha-Eden, opět zajišťuje ČD Cargo. Použity jsou ucelené soupravy, sestavené z čtrnácti samovýsypných vozů typu „dumpcar“, které jsou po celodenní nakládce odváženy každý večer z Prahy-Vršovic do Nového Strašecí. 

V rámci výlukových prací nabízí ČD Cargo široké portfolio služeb – návoz veškerého materiálu, odvoz odpadních zemin, včetně zajištění jejich uložení, vykládku štěrku, zajištění posunu a kvalifikovaného personálu.