Colas CZ buduje novou infrastrukturu pro tramvaje i vlaky

Celkový pohled na stavbu ve Výškovické ulici (foto: Colas CZ, a. s.) Celkový pohled na stavbu ve Výškovické ulici (foto: Colas CZ, a. s.)

Společnost Colas CZ loni oslavila 25 let působení na českém trhu a během čtvrtstoletí zvládla stovky realizací především v oboru silničního stavitelství – od drobných staveb až po náročné infrastrukturní celky. Firma ale svým zákazníkům nabízí mnohem širší portfolio služeb, o čemž svědčí i dvě nejnovější drážní zakázky. Přestože má každá z nich specifické zadání i jiného objednatele a obě stavby dělí i velká geografická vzdálenost, to hlavní zůstává společné. Colas CZ v obou případech přispěje k tomu, že jízda po kolejích bude pro cestující v tramvajích i ve vlaku komfortnější a bezpečnější.

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA NA UL. VÝŠKOVICKÁ

 • zadavatel: Dopravní podnik Ostrava
 • zhotovitel: Colas CZ
 • projektant: Metroprojekt Praha
 • cena dle smlouvy: 79,6 mil. Kč (bez DPH)
 • zahájení: 10/2020
 • dokončení: 11/2020

První stavbu, kterou Colas CZ dokončil letos v listopadu, najdeme v Ostravě ve Výškovické ulici. Tamní frekventovaná tramvajová trať, kde projíždí hned pět linek městské dopravy, se dočkala významné rekonstrukce. Colas CZ získal od Dopravního podniku Ostrava zakázku na rekonstrukci 1. části pevné jízdní dráhy ve Výškovické ulici, a to mezi křižovatkami s ulicemi Čujkovova a Svornosti. Jde o úsek o délce 645 metrů, kde se nachází i centrum městské části Zábřeh s kostelem Ducha svatého, zábavním centrem Alexandria a kinem Luna. Druhý navazující úsek tramvajové trati souběžně vybudovala firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

Stavaři přitom museli mít napilno. Na realizaci měl Colas CZ přesně 53 dnů – tak dlouho totiž trvala schválená tramvajová výluka, během níž Ostraváci museli využívat náhradní autobusovou dopravu. „Naším prvním úkolem byla demontáž a rozřezání starých kolejových polí a postupné odtěžení kolejového spodku. Zemní práce postupovaly rychle, během tří dnů jsme odvezli na 9 tisíc tun materiálu,“ říká Daniel Šilar, projektový specialista Colasu.

Do hloubky se šlo až na úroveň zemních plání, podklad ze zeminy se následně upravoval za použití hydraulických pojiv, nejčastěji v podobě vápna. V souladu s projektem, který zpracoval Metroprojekt, se pak budovaly podkladní a štěrkové vrstvy traťového spodku. A to za ne zcela příznivých klimatických podmínek. „V polovině října přišly deště, museli jsme vodu ze stavby průběžně odčerpávat,“ líčí Daniel Šilar.

KOLEJE PRO OSTRAVSKOU MHD

Oproti původnímu projektu byla pro samotný traťový svršek nakonec zvolena jiná technologie. Naprojektovaný kolejový rošt typu w‑tram, který se staví „shora dolů“ (nejprve se umístí koleje, které se následně podbetonují), byl nahrazen prefabrikovanými nosnými panely rámového typu, do nichž se provádí montáž kolejnic do připravených upevňovacích uzlů. Díky prefabrikátům, které byly speciálně navrženy a vyrobeny pro tuto ostravskou zakázku, tak téměř odpadl mokrý proces betonování, což má zejména v době nejistého podzimního počasí při stavbě své výhody. Použitím této technologie se také výstavba urychlila. Součástí zakázky byla i kompletní výměna trakčního vedení, o kterou se postarala společnost Elektroline, která je sesterskou firmou Colasu. Pražská společnost v Ostravě usadila tři nové trubkové stožáry a natáhla celkem 1 600 metrů trolejí včetně nových výložníků. Provedla také celkovou rekonstrukci stávajících trakčních stožárů.

Finální úpravou nově zrekonstruované trati bude „ozelenění“. Součástí zakázky je totiž také položení vegetačních dílců a travního koberce o celkové výměře asi 8 200 m2. Pro srovnání – jde o plochu o něco větší než tradiční fotbalové hřiště. Ostravská trať tím namísto původního kolejového svršku zasypaného kamenivem získá vrchní zelený kryt, který bude navíc napojen na nejmodernější údržbu v podobě závlahového systému s modulární řídicí jednotkou, elektromagnetickými ventily a senzory vlhkosti půdy.

K estetickému dojmu nového úseku tramvajové trati ve Výškovické ulici má přispět také úprava okolí. Kromě nejbližšího okolí zastávek počítá investor s novým vyznačením přechodů pro chodce, z nichž některé budou posunuté tak, aby lépe navazovaly na zastávky MHD. Z většiny úseků navíc zmizí nevzhledné zábradlí. Ostravský dopravní podnik si od toho slibuje nejen větší prostupnost území, ale také jeho lepší vzhled. A ten je pro investora stejně důležitý, jako technické parametry nového tramvajového úseku.

Druhou významnou kolejovou stavbu, na níž se letos Colas CZ podílel, najdeme na železniční trati 190 spojující České Budějovice a Plzeň. Konkrétně jde o peronizaci žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v přilehlém úseku o délce 4,35 km. Pačejov platí za komplikované místo na trati – kvůli nedostatečným parametrům směrových oblouků je tu rychlost projíždějících vlaků omezena na 60 km/h ve směru od Českých Budějovic a 65 km/h ve směru od Plzně. A právě zakázka od Správy železnic, kterou Colas CZ provádí v konsorciu se společnostmi Berger Bohemia, PORR a AŽD, má přispět k rychlejšímu a pohodlnějšímu cestování, a také ke komfortu pro cestující v prostoru samotného nádraží.

TŘI OBJEKTY NA TRATI U PAČEJOVA

Stavba začala loni v létě a Colas CZ dostal na této trati v Plzeňském kraji na starosti tři stavební objekty. Prvním z nich je nový podchod, který umožní mimoúrovňový bezbariérový přístup od výpravní budovy k nástupišti č. 1, dále pak 176 metrů dlouhá opěrná zeď, třetí stavbou je přestavba původně kamenného mostu v km 301,885. Součástí zakázky od Správy železnic byla také kompletní rekonstrukce trakčního vedení, ukolejnění kovových konstrukcí, silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky a rozvody vysokého i nízkého napětí i osvětlení. Vše proběhlo v režii společnosti Elektroline, která je členem skupiny Colas.

Stavaři se v Pačejově museli vyrovnat s obtížným zadáním. Náročná byla opěrná zeď, která je z jedné poloviny založena plošně, druhá část pak spočívá na třech typech mikropilotů. Ani v případě podchodu nebyla výstavba konstrukčně jednoduchá. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody zadavatel požadoval, aby se použila takzvaná „bílá vana“. Jde o betonovou konstrukci s hydroizolací, do níž se následně vybetonuje samotný podchod. Výkopové práce na podchodu začaly již loni v listopadu, na jaře pak proběhlo armování a betonáž vany, včetně hydroizolací proti tlakové vodě. Vlastní podchod se betonoval od března do poloviny června. Začátkem července se pak na kolej nad podchodem vrátily vlaky. V průběhu celé stavby „bílé vany“ bylo navíc nutné udržovat pomocí čerpadel hladinu prosakující spodní vody pod úrovní základové spáry.

S koncem letošní stavební sezóny byly všechny tři objekty dokončené. „Opěrná zeď je již předána bez vad a nedodělků, most obkládáme přírodním kamenem a na podchodu probíhají dokončovací práce – instalace kamerového a informačního systému a montáž madel a zastřešení,“ říká projektový manažer Petr Magera. Samotné betonové zdi se navíc dočkají ještě finální úpravy. „V podchodu budou provedeny malby podle předlohy dětí ze základní a mateřské školy v Pačejově,“ dodává Petr Magera. Výluka poslední etapy končí v Pačejově k 21. 12. 2020 a k tomuto datu musejí být hotové veškeré stavební práce. Stavaři se na trať 190 vrátí ještě příští rok, kdy dokončí dokumentaci skutečného provedení, odstraní vady a nedodělky z dílčích přejímek a dílo předají jako celek. Kompletní modernizace železniční stanice Pačejov a přilehlého úseku trati by měla být hotová v dubnu 2021.

Jak koleje pro ostravskou MHD, tak práce na třech stavebních objektech v Pačejově jsou pro Colas CZ významnými zakázkami. Nejde jen o zajímavé příležitosti v oboru kolejových staveb a práci pro objednatele, kteří se starají o pravidelnou modernizaci tratí. Významným přínosem, na který by měla dbát každá stavební firma, je i péče o komfort a bezpečí cestujících. A v tom chce jít Colas CZ nadále příkladem.

PERONIZACE ŽST. PAČEJOV A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V KM 299,650-304,00

 • objednatel: Správa železnic
 • zhotovitel: Berger Bohemia, Colas CZ, PORR, AŽD
 • projektant: Metroprojekt Praha
 • cena dle smlouvy: 898 mil. Kč (bez DPH)
 • zahájení: 06/2019
 • dokončení: 04/2021

Colas CZ, a. s.