Do Polska se pojede už za dva roky rychleji a pohodlněji

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Rychlejší a pohodlnější cestování vlakem k našim severním sousedům přinese už za dva roky rekonstrukce traťového úseku z Dětmarovic přes Petrovice u Karviné na státní hranici s Polskem. Stavbu dnes slavnostně zahájila Správa železnic. Jde o jeden z prvních projektů spolufinancovaných z nástroje CEF Blending, který kombinuje finanční prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěr od Evropské investiční banky (EIB). Celkové investiční náklady stavební akce se blíží třem miliardám korun.

Rekonstrukcí projde celkem 10,8 kilometru trati. Kromě dvoukolejného elektrizovaného úseku tranzitního železničního koridoru z Dětmarovic na státní hranici s Polskem přes Petrovice u Karviné projde renovací také jednokolejná spojka mezi odbočkami Závada a Koukolná, která umožňuje přímou jízdu vlaků ve směru z Polska do Karviné.

V rámci stavby proběhne sanace železničního spodku a obnova železničního svršku, na požadované parametry budou přestavěny vybrané mostní objekty. Jedním z konkrétních přínosů těchto úprav bude odstranění propadu rychlosti ve stanici Petrovice u Karviné. V celém úseku včetně stanic se nainstaluje moderní zabezpečovací zařízení.

V železničních stanicích Dětmarovice a Petrovice u Karviné a na zastávce Závada se zrekonstruují nástupiště, která získají bezbariérový přístup. Navíc dostanou nové zastřešení a potřebný mobiliář. Cestujícím bude sloužit nový informační a orientační systém. Šest železničních přejezdů v daném úseku projde rekonstrukcí, u některých se zmodernizuje jejich zabezpečení.

Součástí stavební části projektu je rekonstrukce trakčního vedení, respektive instalace nového. Modernizací projde rovněž trakční napájecí stanice v Petrovicích u Karviné. Všechny úpravy budou respektovat plánovaný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu. Stavba je součástí modernizace osmi úseků hlavních železnicích koridorů financovaných z nástroje CEF Blending, který nese název Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České republice.

Celkové investiční náklady stavby s názvem Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR činí 2 945 248 000 Kč bez DPH. Projekt bude v rámci nástroje CEF Blending spolufinancovaný Evropskou unií do výše 20 % způsobilých nákladů na realizaci a financovaný z úvěru EIB až do výše 50 % celkových investičních nákladů. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací je Společnost Dětmarovice, kterou tvoří STRABAG Rail a OHL ŽS.

Zdroj: Správa železnic, s. o.