ETCS získá už příští rok modernizovaná část koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Votic

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Zavádění jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS na české železnici začíná nabírat na obrátkách. Už příští rok jej získá také významná část čtvrtého koridoru. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila instalaci moderního vlakového zabezpečovače na traťovém úseku Praha-Uhříněves – Votice. Zhotovitelem prací je společnost AŽD Praha.

„Na koridoru z Prahy na jih Čech se už několik let jezdí maximální možnou rychlostí na naší síti, tedy 160 km/h. K tomu, aby byl takový provoz ještě bezpečnější a zároveň plynulejší, přispěje už od příštího roku systém ETCS,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Zavedení jednotného evropského zabezpečovacího systému v uvedeném úseku bude kromě umístění balíz pro přenos informací zahrnovat také zřízení reflexních nepřenosných neproměnných návěstí okolo trati a na vybraná současná návěstidla. Stávající skříně dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení se doplní o nový software, který rozšíří jejich funkcionalitu i o ETCS.

Technologie ETCS bude integrována do jednotlivých pracovišť tzv. jednotného obslužného pracoviště (JOP), a to bez nutnosti zřízení dalších obslužných prvků v podobě monitorů, klávesnic nebo myší.

Přenos jednotlivých informací do železničních stanic bude řešen centralizovaně formou traťového zabezpečovacího zařízení. Z nich bude pomocí technologie dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení přenášen stav jednotlivých prvků na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Praha.

V samostatné místnosti CDP Praha bude zřízeno obslužné pracoviště dispečera ETCS. Z něj se budou provádět veškeré zásahy do tohoto systému včetně administrátorských, které budou možné pouze zde na základě patřičného oprávnění. Na tomto pracovišti bude docházet i k zadávání jednotlivých provozních dat do systému ETCS. Bude zde rovněž dotykový terminál vybavený pro vstup do sítě GSM-R.

V souvislosti s výstavbou ETCS bude zajištěno pokrytí odbočných tratí systémem GSM-R ve vzdálenostech, které jsou určeny systémem ETCS od zaústění do hlavní trati.

Součástí stavby je i úprava železniční stanice Říčany. Dojde zde ke zrušení jedné výhybky, která je v současnosti zabezpečena elektromotorickým přestavníkem, a stejně ovládané výkolejky. Dojde i ke zrušení některých návěstidel.

Projekt s názvem ETCS Praha-Uhříněves – Votice je spolufinancovaný EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Celkové plánované náklady projektu činí 211 273 444 Kč bez DPH. Maximální výše podpory EU může činit až 137 930 503 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Akce by měla být po stavební stránce dokončena v závěru února příštího roku.

Zdroj: www.szdc.cz