MONZAS, spol. s r. o. – specialisté na trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení

MONZAS, spol. s r. o. je dynamicky se rozvíjející společností, která patří k předním společnostem v oblasti sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v provozu Správy železniční dopravní cesty s. o. Jedná se o ryze českou firmu, založenou v roce 1992 s cílem vytvořit úzce specializovanou společnost pro poskytování služeb zákazníkům v oblasti montáží, oprav, rekonstrukcí a údržby sdělovací a zabezpečovací techniky v železniční dopravě a na průmyslových drahách a vlečkách.

Díky předchozím zkušenostem ve výstavbě těchto zařízení v rámci organizační struktury ČD se společnosti brzy podařilo činnost pracovníků prosadit do provozních a investičních potřeb největšího odběratele SŽDC, s. o., a tak získávat nové zakázky. Společnost zaměstnává v dlouhodobém průměru 150 kmenových pracovníků, neustále klade důraz na jejich odborný rozvoj, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.

MONZAS, spol. s r. o. ve svých podnikatelských aktivitách využívá především profesionálního know‑how získaného dlouholetým úspěšným působením na trhu. Ve stavební a montážní činnosti se specializuje na:

 • Zabezpečovací zařízení
 • Sdělovací zařízení
 • Trakční vedení
 • Silnoproudá zařízení
 • Telekomunikační sítě
 • Projekce
 • Investorsko‑inženýrská činnost
 • Údržba vleček
 • Revize VTZ a UTZ
 • MHD

V roce 1999 si společnost stanovila strategický cíl, vybudovat funkční systém řízení jakosti v souladu s požadavky normy ISO 9001. Toto úsilí bylo završeno v roce 2001 úspěšnou certifikací systému řízení jakosti. O funkčnosti a účinnosti zavedeného SŘJ svědčí i pravidelné úspěšné obhajování uděleného certifikátu. A protože je firma dynamicky neustále se rozvíjející, přistoupil management společnosti v roce 2006 k rozšíření stávajícího systému řízení, a to o oblast vztahující se k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí dle požadavků normy ISO 14001 a zároveň o další neméně důležitou oblast týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v souladu s náročnými požadavky specifikace OHSAS 18001. V roce 2007 tak byl ve společnosti vybudován fungující tzv. integrovaný systém managementu, který byl akreditovaným certifikačním orgánem CQS Praha potvrzen udělením „Zlatého certifikátu“.

V rámci svých podnikatelských aktivit poskytuje MONZAS, spol. s r. o. komplexní a ucelené elektrotechnické služby v oblasti železniční dopravní cesty i mimo ni. Jednou z nezastupitelných priorit firmy je zabezpečení jakosti montážních prací, výrobků a služeb, které respektují platné právní a technické normy a též požadavky a očekávání zákazníka. Podmínkou dosažení tohoto cíle je dodržení všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také uvědomělý přístup k ochraně životního prostředí. Veškeré práce provádí za pomocí nejmodernější techniky s týmem zkušených pracovníků s mnohaletou praxí.

Mezi největší realizované zakázky patří:

 • Oprava SZZ Děčín hl. n.
 • Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí – Rumburk
 • Trať č. 504A Ústí nad Labem – Chomutov, úsek Most – Chomutov
 • V410 – zdvojené vedení P.0282 – ochranná opatření pro zařízení SŽDC, s. o.
 • Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Polepy
 • Oprava staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Lišany u Žatce
 • Oprava SZZ Sebuzín

Hlavními partnery v rámci realizace zakázek jsou přední stavební společnosti působící na českém trhu, mezi které patří: AŽD Praha s. r. o., STRABAG Rail a. s., ČEZ, a. s., UNIPETROL DOPRAVA s. r. o., Skanska a. s., SŽDC, s. o., SD – Kolejová doprava a. s., Vršanská uhelná a. s. a další.

MONZAS, spol. s r. o.
Ústí nad Labem