Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín

Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trati.

Opravený úsek je součástí trati 502A Kutná Hora – Lysá nad Labem. Jedná se o mimořádně vytíženou trať. V opravovaném úseku bylo stěžejní odstranění zabahněného kolejového lože včetně obnovení odvodňovacího zařízení, vad na kolejnicích, upevňovadel a některých degradovaných pražců.

PŘÍKLADNÁ KOOPERACE FIREM CHLÁDEK & TINTĚRA

Zakázku na opravu vyhrálo sdružení firem Chládek & Tintěra, a. s., a Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. Oprava byla rozdělena do dvou pětatřicetidenních výluk, přičemž v každé výluce byla opravena jedna traťová kolej. „Jako první jsme opravili druhou traťovou kolej, a to ve výluce, která začala 1. 7. a skončila 4. 8. Hned následující den začala výluka první koleje, která skončí 8. 9.,“ upřesňuje harmonogram hlavní stavbyvedoucí Slávek Mai. V rámci sdružení zmíněných firem byla v maximální možné míře využita vlastní strojní mechanizace, jako je strojní čistička RM-79.1 plus vozy MFS-40 nebo automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S, SSP 100 a DGS 62N.

Z materiálového hlediska je na stavbě dominantní výměna kolejnic. Staré kolejnice tvaru R65 stavbaři nahrazují novými kolejnicemi UIC60 (60E2) v souhrnné délce asi 12,770 km, které jsou svařeny do bezstykové koleje. Souvislá výměna pražců se dotkla úseku, který je v jediném oblouku na trati, a to mezi zastávkami Zálabí a Veltruby. Nevhodné původní dřevěné pražce jsou nahrazeny za betonové. To vše s úpravou geometrické polohy koleje do absolutní polohy podle Správy železniční geodézie.

Kromě prací na opravě železničního svršku stavbaři ve výlukách opravují také čtyři nástupiště v zastávkách Zálabí a Veltruby, dále čtyři železniční přejezdy na různých místech trati. V krátkém úseku bylo nutné ještě vyčistit a zpevnit svah.

Investorem stavby je Správa dopravní železniční cesty, oblastní ředitelství Praha-východ.