Pačejov má nové koleje, nástupiště i podchod

Díky rekonstrukci již nemusejí vlaky před Pačejovem brzdit (foto: Colas CZ) Díky rekonstrukci již nemusejí vlaky před Pačejovem brzdit (foto: Colas CZ)

Po dvou letech skončila náročná rekonstrukce železniční stanice Pačejov. Za přispění společnosti Colas CZ se na tomto úseku trati České Budějovice – Plzeň cestuje rychleji a pohodlněji. Cestující také získali bezbariérový, bezpečnější a také barevnější přístup k vlakům.

V železniční stanici Pačejov sice zastavují jen osobní a spěšné vlaky, při jízdě rychlíkem ale cestující vždy poznali, že Pačejovem projíždějí, aniž by se museli dívat z okénka. Vlaky tu totiž kvůli špatnému stavu trati musely zpomalit až na 60 km/h. To už je ale minulostí – pomyslná brzda na trati 160 definitivně padla. Letos v létě po dvou letech oficiálně skončila rekonstrukce železniční stanice s přilehlými traťovými úseky, kterou v rámci zakázky od Správy železnic (SŽ) Colas CZ provedl v konsorciu se společnostmi Berger Bohemia, PORR a AŽD.

Colas CZ měl na této významné železniční trati na Plzeňsku na starosti několik stavebních objektů. Mimo jiné šlo o vybudování opěrné zdi v celkové délce 176 m, která je zčásti založena na mikropilotách, a přestavbu původně kamenného mostu, jehož spodní stavba pocházela z 19. století. Třetím objektem v Pačejově byl nový podchod, který poprvé od roku 1868, kdy byla trať České Budějovice – Plzeň zprovozněna, umožnil mimoúrovňový bezbariérový přístup od výpravní budovy k nástupišti č. 1. Součástí plnění bylo také zhotovení nového trakčního vedení, ukolejnění kovových konstrukcí, silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky a rozvody vysokého i nízkého napětí i osvětlení.

Výstavba nebyla konstrukčně vůbec jednoduchá. Kromě opěrné zdi, která v geologicky obtížném terénu spočívá hned na třech různých typech mikropilot, si stavaři museli při stavbě podchodu poradit s vysokou hladinou spodní vody i s velkým množstvím kabelů různých správců, které procházely v trase stavby. „Hned na začátku bylo nutné všechny tyto kabely přeložit mimo stavební jámu podchodu, kterou bylo nutné zapažit v těsné blízkosti výpravní budovy. Kvůli zajištění provozu vlaků navíc musely kabely po celou dobu výstavby zůstat funkční,“ popisuje Petr Magera, projektový manažer Colasu CZ. Kvůli změnám výluk na trati se navíc výstavba podchodu posunula do zimních měsíců.

„Během slavnostního otevírání podchodu sklidil nápad vyzdobit jinak fádní stěny podchodu obrázky místních dětí velmi příznivý ohlas a všem se výmalba líbila.“

Pačejovský podchod má ještě jednu zvláštnost. Jeho stěny jsou totiž netradičně výtvarně pojaté. Motivy se vybíraly z návrhů dětí z mateřské a základní školy v Pačejově a na stěny podchodu je poté přenesl profesionální výtvarník. Všechny děti, které se výtvarné soutěže zúčastnily, dostaly dárky od zhotovitelů i Správy železnic. Ta společně s vedením obce věří, že estetické ztvárnění podchodu přiměje vandaly i sprejery k tomu, aby dílo neničili. Soudě podle prvních ohlasů to byl každopádně dobrý záměr. „Během slavnostního otevírání podchodu sklidil nápad vyzdobit jinak fádní stěny podchodu obrázky místních dětí velmi příznivý ohlas a všem se výmalba líbila,“ uzavírá Petr Magera.

Colas CZ, a. s.