Požadavky na pracovní LED osvětlení železničního koridoru lze splnit tak, aby osvětlovací soustava byla zároveň ohleduplná k okolí

publikováno:
Osvětlujeme jednu z nejvýznamnějších  železničních tratí. Osvětlujeme jednu z nejvýznamnějších železničních tratí.

Příprava stavby Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. byla zahájena na přelomu první a druhé dekády, kdy začala projektová činnost na koncepci stavebního a technického řešení za účelem získání územního rozhodnutí. Rozsahem se jedná o jednu z největších železničních staveb v hlavním městě zabývající se modernizací a zkapacitněním klíčového a dopravně nejvytíženějšího úseku v rámci železničního uzlu Praha. Stavba je koncipována tak, aby v budoucnosti mohlo dojít k rozšíření dráhy o vysokorychlostní trať ve směru na Brno.

Součástí stavby byla rekonstrukce, resp. novostavba, tělesa dráhy včetně vybudování veškerých nových podmiňujících technologických zařízení a vybavení.

Zahrnuje dva zcela nové přestupní uzly mezi vlakovou a městskou dopravou (nové stanice Praha-Zahradní Město a Praha-Eden) a kompletně modernizovanou stanici Praha-Vršovice doplněnou novým přímým přístupem z oblastí Nuslí a Michle.

Na rozsáhlé projektové přípravě a na vlastní realizaci stavby spolupracovalo velké množství subjektů. Nové venkovní osvětlení bylo řešeno v úzké spolupráci s odborníky z firmy Actispro Light s.r.o. s použitím svítidel německého výrobce Siteco GmbH.

Řešení nového osvětlení bylo významně ovlivněno umístěním stavby. Problematickým byl zejména dopravně nejfrekventovanější úsek v rámci ŽST Praha-Vršovice, který přímo prochází obydleným územím Nuslí a Vršovic. Vedle splnění specifických nároků na řešení osvětlení venkovních drážních pracovních prostor bylo tím pádem nutné věnovat velkou pozornost rovněž problematice rušivého světla.

Řešení nového osvětlení  bylo významně ovlivněno umístěním stavby.S ohledem na požadavky budoucího správce zařízení byla v kolejišti zvolena varianta věžového osvětlení pomocí typových osvětlovacích věží výšky 22 metrů v kombinaci se sklápěcími osvětlovacími stožáry výšky 12 metrů. Pouze v minimálním nutném rozsahu bylo toto osvětlení doplněno svítidly na konstrukcích trakčního vedení.

Ve výsledku se v rámci kolejiště podařilo docílit řešení, které vyhovuje jak požadavkům na zajištění optimálních pracovních podmínek pro provozní pracovníky dráhy, tak i specifickým nárokům drážního prostředí, např. z hlediska zajištění jasné rozlišitelnosti návěstních znaků. Pracovní osvětlení zároveň dobře navazuje na osvětlení ploch pro cestující včetně ploch kolem zrekonstruované historické výpravní budovy.

Osvětlení bylo koncipováno tak, aby rušivé světlo splňovalo limity podle aktuálně platných požadavků norem. Během projektové přípravy byla provedena analýza území včetně vyhodnocení rizik rušení světlem mimo osvětlovanou plochu. Pro každou dotčenou budovu se provedl výpočet osvětlení na fasádě s okny obytných místností. V rámci procesu ověření byly také zohledněny nepříznivé podmínky terénního reliéfu, kdy se část osvětlovaného areálu nádraží nachází ve vyšší úrovni než paty přiléhajících budov.

Původní řešení vzniklo před mnoha roky a bylo ještě s výbojkovými svítidly. S plynoucím časem se několikrát přepracovalo, až bylo jako optimální řešení pro realizaci zvoleno použití asymetrických světlometů Floodlight FL20/21 midi s přesně definovanou směrovostí vyzařování za striktního dodržení podmínky minimalizace naklopení svítidel. Svítidla směrují světlo pod sebe a před sebe. Rušivý vliv světla do prostoru za věží je tak minimální. Pouze v nejkritičtějším případě, kdy hrozilo obtěžování nad rámec normativních požadavků, je světlo preventivně eliminováno doplněním zadní mechanické clony.

Nakonec bylo dosaženo shody všech zúčastněných a všechny požadavky pro pracovní osvětlení a na omezení rušivého světla byly naplněny.

Autor: Ing. Mirza Hadžiosmanovič

 

Seminář: Světelné zněčištění