Projektujeme už více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí

publikováno:
Foto: Správa železnic Foto: Správa železnic

Správa železnic uzavřela další smlouvu na projekční práce pro budoucí síť vysokorychlostních tratí (VRT). Technický návrh získá úsek VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou, který bude součástí trati z Prahy do Brna. Projektanti tak v současné době podrobně připravují už více než 300 kilometrů nových tratí. 

Zakázku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a podkladů pro proces EIA získalo sdružení složené ze společností SUDOP PRAHA, Egis Rail, Mott MacDonald CZ a MOTT MACDONALD LIMITED. Tendr byl vyhlášen v souladu s metodou Best Value, která výrazně přispívá k výběru kvalitního dodavatele a snižuje riziko nedostatků výsledného díla. Správa železnic pomocí této metody stanovila také důležité projektové cíle, které zahrnovaly ohleduplnost stavby ke svému okolí a životnímu prostředí. Trať by měla také v co největší míře splynout s krajinou. Zadávací řízení bylo nastaveno s ohledem na dosavadní zkušenosti s projednáváním projektu v regionech.

Téměř osmdesátikilometrový úsek navazuje na již projektovanou VRT Polabí z Prahy do Poříčan, která je rovněž součástí nové vysokorychlostní trati z hlavního města do Brna. Harmonogram prací předpokládá získání územního rozhodnutí v roce 2025. Stavba samotná by pak měla začít zhruba o dva roky později. Trať bude sloužit výhradně osobní dopravě a vlaky po ní budou jezdit rychlostí 320 km/h. Cesta mezi Prahou a Brnem se po dokončení celé trati zkrátí na jednu hodinu.

Správa železnic od dnešního dne připravuje technický návrh pro více než 300 kilometrů nových vysokorychlostních tratí. Pokračují také projekční práce pro dva terminály VRT – Praha východ a Roudnice nad Labem. V letošním roce budou dokončeny technické návrhy několika tratí a zahájeny přípravy na tendry Design & Build.

Autor: Správa železnic