SWIETELSKY Rail CZ zkrátí termíny prací na koridoru Velim – Poříčany o pětinu

Železniční stanice, která je nejvíce dotčena stavbou, jsou Poříčany Železniční stanice, která je nejvíce dotčena stavbou, jsou Poříčany

Téměř šest měsíců už probíhá modernizace jednoho z nejfrekventovanějších úseků české železnice mezi stanicemi Velim a Poříčany. Úsek dlouhý 16,3 kilometrů leží na hlavním koridoru z Prahy na východ. Práce za necelé 4 miliardy Kč provádí sdružení firem SWIETELSKY Rail CZ a Subterra a potrvají do konce roku 2022.

Vzhledem k velkému vytížení trati nebyla cena díla jediným kritériem veřejné soutěže. Klíčovou roli hrál čas, tedy zejména minimalizace výluk. „Tam, kde to je technologicky možné, budeme pracovat i 16 hodin denně, tedy ve dvou směnách. Počítáme také s nasazením špičkového sanačního stroje, který je ve srovnání s běžnou konkurenční technikou až o 20 procent výkonnější,“ říká Pavel Pechač technický ředitel a jednatel společnosti SWIETELSKY Rail CZ. V prvních měsících se práce soustředily na nezbytné přípravy území a výstavbu rozsáhlé sítě staveništních komunikací.

CENTREM JE NYNÍ STANICE POŘÍČANY

„V železniční stanici Poříčany začala v září výluka části staničních kolejí, která potrvá do poloviny prosince. Během ní se rekonstruuje železniční spodek a svršek v části sudé kolejové skupiny. Dále bude obnovena izolace podchodu pro pěší a silničního podjezdu. Souběžně probíhá sanace návěstních lávek v 2. traťové koleji na Český Brod,“ říká Petr Novák, koordinátor stavby ze SWIETELSKY Rail CZ. V rámci celého staveniště jsou dále zřizovány nové kabelové trasy, jejichž souhrnná délka se pohybuje kolem 30 km. Probíhá výstavba zcela nového magistrálního rozvodu 22 kV. Ke stavbě neodmyslitelně patří nové technologické budovy, do kterých bude soustředěna výstroj zabezpečovacích, sdělovacích a energetických zařízení. Byla zahájena rekonstrukce trakčního vedení.

DŮLEŽITÝ ROK 2021

Nadcházející rok 2021 pak bude pro úspěšný průběh celé stavby rozhodující. „Během letních prázdnin, kdy budou osobní vlaky nahrazeny autobusovou dopravou, vzniknou nové odbočky Cerhenice a Tatce. To umožní následující rekonstrukci obou traťových úseků v roce 2022,“ vysvětluje Petr Novák.

Současně se musí ve stejném období dokončit a aktivovat nové staniční zabezpečovací zařízení pro žst. Poříčany a nové traťové zabezpečovací zařízení v úsecích Velim – Pečky, Pečky – Poříčany a Poříčany – Český Brod. Souběžně bude pokračovat rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Poříčany, která však bude podle harmonogramu stavby dokončena až začátkem roku 2022. Dojde také na částečnou rekonstrukci podchodu pro cestující ve stanici Velim, v jejímž rámci se vybudují i dvě nové výtahové šachty, které podstatně zlepší přístup cestujících na ostrovní nástupiště.

DOSUD NEJVĚTŠÍ STAVBA

Pro společnost SWIETELSKY Rail CZ, aktivně působící na českém trhu od roku 2015, jde o dosud největší veřejnou zakázku. Ta zahrnuje mezistaniční úseky Velim – Pečky a Pečky – Poříčany, stanice Poříčany a Velim a zastávky Cerhenice a Tatce. Rekonstrukcí projde železniční svršek a spodek, čtyři přejezdy a pět železničních mostů. Jeden přejezd v Dobřichově bude zrušen. Nové odbočky se vybudují v Cerhenicích a Tatcích, kde zvýší variabilitu řízení provozu. Opraví se nástupiště.

Součástí rozsáhlého projektu je i kompletní výměna trakčního vedení, rozšíření protihlukových opatření a nové zabezpečovací zařízení ve stanici Poříčany. V ní byla už dříve dokončena modernizace nástupišť spojená s vybudováním bezbariérového přístupu a prodloužením podchodu pod celým kolejištěm. Nyní na to navazuje rekonstrukce staničních kolejí a více než dvacítky výhybek.

Součástí prací na železničním spodku pak bude obnova odvodnění. Stanice Pečky projde rekonstrukcí v rámci samostatné akce, kterou už Správa železnice připravuje.

K poslední úpravě úseku Velim – Poříčany došlo v letech 1997 – 1999 při modernizaci I. koridoru. Tu současnou, investor, Správa železnice, spolufinancuje jako první v zemi z nového programu CEF Blending, spolufinancovaného Evropskou unií a zaměřeného především na již dříve modernizované části koridorů. Národní financování pak pokrývá Státní fond dopravní infrastruktury.

SWIETELSKY Rail CZ