Tomáš Kohout: Podchod vypadá jako banální stavba, ale jen kabely v kolektoru jsme přepojovali čtyři měsíce

publikováno:

Prodloužení podchodu z pražského Hlavního nádraží na Žižkov je téměř u konce. Zbývají dodělat drobnější práce, jako je oplocení nebo městský mobiliář. Samotný podchod už ale slouží lidem a otevřel jim tak nové pěší spojení mezi Prahou 2 a 3. Na průběh stavby jsme se zeptali Tomáše Kohouta, vedoucího projektu z divize 5 Metrostavu.

Práce na prodloužení podchodu začaly v květnu 2020, co trvalo na relativně krátkém protažení tak dlouho?
Čas se zdá dlouhý, ale v podstatě jsme stavěli dva podchody. Nejdříve jednu polovinu a pak druhou. Ono se to nezdá, ale za jednoduchých podchodem je spousta práce a technologií. Musely se přemosťovat koleje, řešíte kolektor, ve kterém se vedou veškeré kabely pro řízení nádraží. A to v situaci, kdy musí nádraží fungovat. Jen kabelovody jsme po nocích přepojovali čtyři měsíce. Podchod má technologické návaznosti, které nemůžete ošidit. Zvenku to možná vypadalo, že se nic moc neděje, ale pracovali jsme permanentně.

Pracovali jste za stálého provozu?
Velmi často jsme pracovali v noci, kdy vlaky moc nejezdí. Typicky od jedenácti do čtyř do rána. Pro naše lidi i kolegy z AŽD Praha a EŽ Praha to bylo velmi náročné časově i podmínkami práce, ale zvládli to perfektně.

Jak se změnilo zastřešení?
To je technicky docela zajímavá část. Původně navržená ocelová konstrukce se nahradila monolitickou konstrukcí z vysokopevnostního betonu, nerezové výztuže a bílé mikrosiliky, aby byl beton světlejší. Jde o elegantní technické řešení, které ale bylo samozřejmě časově náročnější. Ocelovou konstrukci si můžete vyrobit dopředu, monolit musíte dělat na místě.

PRODLOUŽENÍ SEVERNÍHO PODCHODU

V zastřešeném prostoru se nachází schodiště, dvojice eskalátorů a výtah pro bezbariérové propojení podchodu s uliční úrovní. Délka zastřešení je 28,2 m, šířka zastřešení je 8,6 m. Jedná se o jednoduchou betonovou skeletovou konstrukci s plochou střechou, jejíž dominantou je věž s logem a hodinami, celková výška podchodu vč. věže je 8,0 m nad terénem. Zastřešení je řešené jako monolitická železobetonová konstrukce z pohledového betonu se zapuštěnými liniovými svítidly, veškeré instalace jsou vedeny skrytě ve skladbě střešního pláště, stoupací potrubí je vedeno v předstěně věže, resp. výtahové šachty. Věž je po celé své výšce (od úrovně –1) opláštěna obkladem z cihelných pásků. Na věži je umístěno podsvícené logo a dvojice věžních hodin, věž slouží současně jako výtahová šachta. Fasádní plášť podchodu tvoří prosklená fasáda. Předprostor výtahu na úrovni terénu, který svým tvarem zasahuje nad úroveň podchodu v 1. PP (úroveň –1), má organický tvar půdorysu. Prosklená fasáda kopíruje tento tvar a zaoblené zasklení kopírující nosnou konstrukci. V atice podchodu z pohledového betonu je zapuštěn nápis PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ. Střecha podchodu je pokryta odolnou vegetací.

Co byla nejsložitější část zakázky?
Objekt zastřešení podchodu, jehož změna měla vliv na 20 dalších stavebních objektů a provozních souborů. Zde bych rád poděkoval kolegům, kteří se na zakázce podíleli. Bez jejich nasazení a ochoty řešit operativně změny bychom neuspěli.

Co geologie?
Směrem na Žižkov jsme se potýkali s poměrně tvrdými břidlicemi. Jinak jsme s geologií nebo vodou problém neměli.

Jaké je hloubka pod kolejemi?
Kolem metru a půl od temena kolejnice.

Jak byla složitá logistika?
Poměrně komplikovaná. Ale spíš kvůli umístění v centru města než kvůli samotné stavbě. Třeba beton jsme vozili z naší betonárky v Karlíně a bylo „zábavné“ někdy sledovat, jak ten kousek jede ve špičce i hodinu.

Co vše změnili architekti oproti původnímu projektu?
Změnili vizuální styl vnitřku a celé zastřešení podchodu, protože všechny podchody na Hlavním nádraží budou mít jednotný vizuální styl, na který probíhá architektonická soutěž. I proto je stavba ještě v provizorním stavu, aby se vítězný návrh dal snadno dodělat. Ale v místě samotného podchodu, tzn. žulové schody, eskalátory, stěrky, je už vše definitivní.

Jak jste bojovali s časem?
Vše se dělalo hodně narychlo. Ať už změny architektonických řešení od Jakub Cigler Architekti nebo použitých technologií, které navrhl Sudop jako projektant. Museli jsme tak hodně spěchat, abychom stihli termíny. A řadu věcí jsme řešili s architektem a projektantem až na místě. Ať už barevné detaily nebo použití některých technologií. Z tohoto pohledu to bylo docela náročné, protože každá změna měla vliv na x navázaných objektů, které jsme museli rovněž upravit.

Co dostupnost materiálů?
S tím jsme hodně bojovali. Naštěstí objemy nebyly moc velké. Největší problém jsme měli se zasklením, které se vyrábělo v Německu, a s bílou mikrosilikou do betonu, která se vozila ze Španělska. A často jsme museli jít i do velkého rizika, kdy jsme objednávali materiál jen podle projektů, aniž bychom si to mohli ověřit v terénu. Tam jsme se modlili, aby dodané části – třeba skla do obloučku – pasovaly. Naštěstí se vše podařilo. Ale obecně je dostupnost materiálů bídná. A to i u výrobců, které vlastní kolegové ve sdružení.

Co ještě zbývá dodělat?
Ještě se musí areál oplotit, aby lidé nechodili přes koleje. Musí se dodělat terénní úpravy u východu na Žižkov, řeší se pobytové schody u žižkovského výlezu, mobiliář a další drobnosti, které ale polykají spoustu času.

KAPACITA STAVBY

 • Zastavěná plocha přístřešku: 242 m2
 • Délka zastřešení: 28,2 m
 • Šířka zastřešení: 8,6 m
 • Max. výška od terénu: 8,0 m

Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.

 • 9. 4. 2020: podpis SoD mezi investorem a hl. zhotovitelem (sdružení Metrostav a Hochtief)
 • 04/2020: místní šetření zhotovitele, pasportizace objektů na staveništi
 • 4. 5. 2020: předání staveniště hl. zhotoviteli, okamžité zahájení prací na 1. etapě SO 140; přeložky inženýrských sítí
 • 12/2020: zahájení 2. etapy SO 140, přeložka koleje 40b a znovuzprovoznění k 18. 12. 2020
 • 02 – 03/2021: demontáž provizorní lávky kolektoru
 • 06/2021: zahájení prací na SO 221 – zastřešení výstupu z podchodu
 • 08 – 09/2021: dokončovací práce, chodníky, komunikace
 • 24. 9. 2021: uvedení stavby do zkušebního provozu
 • 10 – 12/2021: terénní úpravy okolí, oprava obslužných komunikací, ČTÚ sadové úpravy, dokončení pobytových schodů

Investor: Správa železnic, státní organizace

Související články