Výstavba druhé koleje vilniuského obchvatu Vaidotai (Pušynas) – Paneriai IXB. koridoru v Litvě

Křížení rekonstruované trati Vilnius – Kaunas (vlevo) a nově postavené trati Vaidotai – Kaunas Křížení rekonstruované trati Vilnius – Kaunas (vlevo) a nově postavené trati Vaidotai – Kaunas

V prosinci 2018 skončil železniční projekt v Litvě s názvem „Výstavba druhé koleje vilniuského obchvatu Vaidotai (Pušynas) – Paneriai IXB. koridoru“. Hlavním úkolem tohoto projektu bylo změnit uspořádání železniční trati Vilnius – Kaunas a vilniuského obchvatu. Díky tomu, že dodavatel postavil dvoukolejnou trať namísto dřívější jednokolejné, již probíhá tranzitní nákladní doprava ve směru Kaunas a Klaipeda mnohem rychleji a hladčeji.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  • Název: Výstavba druhé koleje Vilniuského obchvatu Paneriai – Pušynas IXB. koridoru
  • Investor: Litevské železnice (LG)
  • Zhotovitel: Sdružení EUROVIA CS, AB Eurovia Lietuva, UAB Vitras-S
  • Doba realizace: 08/2016 – 12/2018
  • Cena stavby: 28,8 milionů EUR

POPIS STAVBY

Výstavba druhé koleje Vilniuského obchvatu Paneriai – Pušynas IXB. koridoru řešila modernizaci železničního tratě Paneriai – Pušynas v okolí Vilniusu. Zahrnovala kompletní rekonstrukci 13 km a výstavbu 2 km železniční tratě rozchodu 1 520 mm, montáž 16 ks výhybek, demolici silničního nadjezdu, rekonstrukci 2 propustků, rekonstrukci stávajícího a zřízení nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přeložky inženýrských sítí, odvodnění v délce 5 km.

PRŮBĚH STAVBY

Během období výstavby, která trvala 2,5 roku, vedoucí partner společného realizačního konsorcia EUROVIA CS nejen úspěšně realizoval všechna řešení stanovená v technickém projektu, ale také vyřešil všechny problémy, které v průběhu projektu vyvstaly.

Pro úspěšné dokončení tohoto projektu včas a v souladu s požadavky Lietuvos geležinkeliai AB byl dodavatel povinen zajistit následující: 

Všechny harmonogramy technických prací, které měly být vypracovány, musely zohledňovat požadavek klienta, aby bylo možné přepravovat zboží nejméně po dvou ze tří kolejí. Tato omezení nesmírně ztížila provedení prací včas a zajišťování bezpečnosti práce. S pomocí týmu zkušených specialistů se společností EUROVIA podařilo sestavit přesný harmonogram prací a přísně jej v průběhu celého projektu dodržovat.

Část rekonstruovaného železničního úseku vstupovala do ochranného pásma vodního zdroje, a proto byl dodavatel povinen nainstalovat nepropustný drenážní systém, který by zabránil kontaminaci půdy v případě železniční nehody. Společnosti EUROVIA tento úkol úspěšně zvládla tím, že uplatnila speciální pracovní technologii pro kladení bentonitové rohože v sypkých půdách.

Projekt zahrnoval kladení kabelů, instalaci systému pro odvádění vody a rekonstrukci železničních tratí na území Pomníku Paneriai, kde v letech 1941 – 1944 nacisté zabili přibližně 70 tisíc lidí (převážně Židů). Dodavatel v úzké spolupráci se zástupci litevské židovské obce – Litvaky – a Výboru pro zachování židovských hřbitovů v Evropě úspěšně nalezl řešení přijatelná pro všechny strany a práce byly tedy dokončeny včas, přičemž cenné kulturní dědictví bylo zachováno.

Vzhledem k obzvláštnímu významu tohoto úseku a největšímu vlakovému provozu v Litvě byly práce prováděny podle napjatého harmonogramu, který byl naplánován s přesností na minuty. Tyto úspěšné výsledky umožnila pouze úzká spolupráce mezi klientem a dodavatelem.

Navzdory problémům a výzvám, kterým dodavatel čelil, byly všechny práce plánované v projektu dokončeny oproti původnímu předpokladu o 2 měsíce dříve a také bylo díky optimalizaci stavebních a technologických procesů ušetřeno 1,5 milionu EUR.