Online seminář Vady a poruchy staveb se blíží

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar) Ilustrační foto (foto: Stanislav Cieslar)

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 se uskuteční seminář Vady a poruchy staveb. Akce je zaměřena na projektové vady, vady vzniklé při provádění zemních prací, vady materiálové a další. Seminář bude zaměřen i na uživatelské a technologické vady a vady závěrečných prohlídek. Na semináři budou prezentovány postupy pro měřící techniku, jako jsou například termokamery, blower door a digitální měření. Seminář je určen pro zástupce realizačních firem (stavbyvedoucí, vedoucí výroby, rozpočtáře, kontrolory kvality, manažery kvality a další), projekční firmy, technické dozory a všechny zainteresované osoby v rámci realizace staveb a jejich udržování.

Na programu budou diskutována tato témata:

  • Vadné plnění a odpovědnost za vady z pohledu práva.
  • Kontrolní činnost v procesu výstavby jako prevence vad a poruch.
  • Praktické zkušenosti znalce při řešení soudních sporů - konkrétní kauzy doplněné příklady a fotodokumentace.
  • Praktická kontrola provedených prací pomocí nejmodernější měřicí techniky v oboru stavebnictví.

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička, specialistka na stavební právo
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - znalec stavebnictví a stavební expertízy
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - posudková a stavební činnost, stavební dozor

Ostatní lektoři budou předvádět praktické příklady doplněné fotodokumentací z praxe soudního znalce a stavebního dozoru.

Z důvodu pandemie Covid 19 bude seminář probíhat on-line formou. Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKA a ČKAIT. Instrukce k on-line semináři přijdou zavčas přihlášeným účastníkům emailem. Účastníci obdrží prezentaci zpracovanou lektorkou a osvědčení o účasti.

Více informací a registrační formulář najdete ZDE.