Pardubický kraj ocenil nejzdařilejší stavby silničního hospodářství za uplynulé dva roky

publikováno:
autor:
Slavnostní předávání cen Slavnostní předávání cen

Již 10. ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2018 – 2019 je u konce a zná své vítěze. Kongresové centrum Golf Resort Kunětická Hora hostilo vyhlašování výsledků a udělování titulů nejlepším projektům, které byly hodnoceny ve čtyřech kategoriích.

„Mám velikou radost, jaké stavby se povedlo vybudovat. Některé jsou dokonce i pastvou pro oči,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a pokračoval: „Všichni využíváme staveb silničního hospodářství, ale bereme je jako samozřejmost. Tato soutěž je i jakousi připomínkou hodnotné práce, která nesmí být opomenuta. Ba naopak. Soutěž ukazuje veřejnosti, jaké stavby a v jaké kvalitě jsou budovány na území našeho regionu. Oceňujeme zde práci a píli jak stavbařů, tak i projektantů.“

Kraj v časovém rozmezí let 2018 – 2019 realizoval 123 velkých staveb, z nichž bylo do soutěže nominováno 48. Vyhodnocené stavby byly porotou vybírány dvoukolově. „Nominovány byly stavby, jenž splňovaly požadavky určité stavebnětechnické náročnosti. Dodavatel je vyhotovil ve vší kvalitě a v termínu, který byl stanoven. Stavební díla tak musela projít pod drobnohledem poroty, kterou zajímala kupříkladu i společenská prospěšnost stavby, funkční a prostorové řešení, estetický dojem a její včlenění do okolního prostředí,“ podotkl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Mezi kategorie, které hodnotila odborná komise, patřily:

 • Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI,
 • Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie
 • Nejzdařilejší mostní a umělá stavba
 • Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba

„Situace na našich silnicích a jejich stav se sice hodně pomalu, ale jistě zlepšuje. Avšak je před námi ještě dlouhá cesta, cesta plná práce. Velmi oceňuji, co se doposud podařilo zrealizovat. Jasným důkazem jsou stupně vítězů této soutěže,“ doplnil Michal Kortyš.

Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Nejzdařilejší rekonstruovaný úsek silnice hrazený z prostředků Pardubického kraje, SFDI

1. místo

 • Název stavby: Oprava silnice III/312 24 Králíky – Prostřední Lipka, etapa 1
 • Dodavatel: STRABAG a. s.
 • Projektant: IDProjekt s. r. o., Ing. Petr Pácha
 • Stavbyvedoucí: Jiří Chládek
 • Stavební dozor: Michal Konečný

2. místo

 • Název stavby: Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče I. etapa
 • Dodavatel: COLAS CZ, a. s., BAUSET CZ a. s.
 • Projektant: PRODIN, Ing. Michal Hornýš
 • Stavbyvedoucí: Oldřich Přikryl, Jiří Kava
 • Stavební dozor: Ing. Radim Malát

3. místo

 • Název stavby: Modernizace silnice III/35846 v úseku průtah Semanínem – křižovatka s I/43
 • Dodavatel: EUROVIA CS, a. s.
 • Projektant: Prodin a. s., Ing. Michal Hornýš
 • Stavbyvedoucí: Ing. Martin Beránek
 • Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

Nejzdařilejší modernizovaná stavba spolufinancovaná z prostředků Evropské Unie

1. místo

 • Název stavby: Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek
 • Dodavatel: MADOS MT s. r. o. Lupenice
 • Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT s. r. o. Brno, Ing. Rudolf Drnec
 • Stavbyvedoucí: Zdeněk Stránský
 • Stavební dozor: IMDS s. r. o. Moravany, Ing. Albert Jurkovič
 • Geotechnický dozor: GEOSTAR s. r. o. Brno, Ing. Karel Zdražil, CSc.

2. místo

 • Název stavby: Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál – po most ev. č. 322-010 Chvaletice
 • Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
 • Projektant: Ing. Jan Rambousek, HaskoningDHV Czech Republic s. r. o.
 • Stavbyvedoucí: David Zlesák
 • Stavební dozor: Ing. Petr Harvánek

3. místo

 • Název stavby: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Silnice III/04314 v úseku od křižovatky s I/43 – po křižovatku s I/11 v obci Červená Voda – km 0,000 – 5,983 (5 983 m)
 • Dodavatel: HABAU CZ s. r. o. České Budějovice
 • Projektant: DIK s. r. o. Hradec Králové, Ing. Miloš Burianec
 • Stavbyvedoucí: Ing. Aleš Málek
 • Stavební dozor: Ing. Jiří Synek

Nejzdařilejší mostní a umělá stavba

1. místo:

 • Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany
 • Dodavatel: M-Silnice a. s.
 • Projektant: Projektování dopravních staveb a. s., Ing. Ivan Šír
 • Stavbyvedoucí: Ladislav Šebek
 • Stavební dozor: Ing. Radim Malát

1. místo

 • Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 32221-1 Opočínek
 • Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a. s.
 • Projektant: TOPCON s. r. o., Ing. Libor Marek
 • Stavbyvedoucí: Kamil Málek
 • Stavební dozor: Ing. Jiří Synek

2. místo

 • Název stavby: Rekonstrukce mostu ev. č. 3716-3 Bezděčí u Trnávky
 • Dodavatel: BAUSET CZ a. s.
 • Projektant: MDS Projekt s. r. o., Ing. Jan Bursa
 • Stavbyvedoucí: Pavel Rykr
 • Stavební dozor: Ing. Jiří Synek

3. místo:

 • Název stavby: Rekonstrukce mostů ev. č. 3716-4 a 3716-5 Plechtinec
 • Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice a. s.
 • Projektant: MDS Projekt s. r. o., Ing. Jan Bursa
 • Stavbyvedoucí: Petr Jelínek, DiS.
 • Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba

 • Název stavby: Pardubice – Černá za Bory – malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
 • Dodavatel: MIROS Pardubice a. s.
 • Projektant: Jiří Stránský
 • Stavbyvedoucí: Milan Plíhal
 • Stavební dozor: Ing. Milan Skýba

„I za rok 2020 bude co hodnotit. V letošním roce Pardubický kraj vkládá do silnic na údržbu, modernizace a rekonstrukce částku přesahující 2,5 miliard. Z toho se uskuteční přes 80 velkých staveb,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Kortyš.