Veřejných stavebních i projektových zakázek bude nejspíš méně a bude se více soutěžit na cenu

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Současná situace bude mít i dopad na veřejné zakázky, a to v mnoha ohledech. Devět z deseti ředitelů projektových společností se takového dopadu obává (90 %). U stavebních společností se dokonce jedná o 96 % dotázaných, kteří s vlivem na veřejné zakázky počítají. Vyplývá to z mimořádné analýzy Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky v průměru na 8 měsíců dopředu. Pro více než polovinu z nich se jedná o stejnou dobu jako témže období minulého roku (57 %). Třetina potom zaznamenala nárůst délky tohoto období ve srovnání s minulým rokem (33 %) a pro desetinu to představuje pokles (10 %). Některé z těchto zakázek budou odloženy nebo zcela zrušeny vlivem současné situace. V průměru společnosti vyhrají 42 % zakázek z těch, na které podají nabídku. Jakákoli změna v oblasti veřejných zakázek tedy může představovat pro firmu, která získává své zakázky z velké části ve veřejných výběrových řízeních, značný problém.

Ředitelé projektových společností počítají v souvislosti se situací ohledně COVID-19 především se snížením počtu veřejných projektových zakázek (81 %) a také zároveň s vyšším zájmem o zakázku, který se projeví větším počtem soutěžících (64 %). Polovina dotázaných počítá i s prodloužením lhůty pro vysoutěžení zakázky (51 %) a také s větším soutěžením na cenu ze strany zadavatele (45 %). Pouze 4 % dotázaných očekávají zvýšení počtu veřejných zakázek.

Ředitelé stavebních společností mají v současné chvíli v průměru nasmlouvané zakázky na 10 měsíců dopředu. Pro téměř polovinu společností to představuje více zakázek než ve stejném období minulého roku (45 %), pro dvě pětiny se potom nasmlouvané zakázky ve srovnání s minulým rokem nezměnily (40 %), pouze 15 % dotázaných zaznamenalo zkrácení doby, na kterou mají zakázky nasmlouvané. Opět je nutné brát v potaz, že některé z těchto zakázek mohou být zcela zrušeny nebo odloženy v souvislosti se současnou situací. Zároveň ředitelé stavebních společností hodnotí spokojenost s průběhem veřejných výběrových řízení na 6 bodů z 10 možných, kdy 10 představuje naprostou spokojenost.

K dopadu na veřejné stavební zakázky Tomáš Koranda, ředitel společnosti HOCHTIEF CZ, dodává: „Zaváděná opatření týkající se zamezení šíření pandemie koronaviru budou mít za následek zpomalení ekonomiky, propad v příjmech státního rozpočtu s dramatickým nárůstem mimořádných výdajů. Takto deficitní rozpočet povede, podobně jako při minulé krizi, k následnému významnému omezení výdajů do veřejných investic. Dá se očekávat, že některé veřejné zakázky budou pozastaveny, soutěže zrušeny nebo odloženy v čase – dle priority.“ Opačného názoru je Jakub Šimáček, jednatel společnosti TBG Metrostav: „Doufám, že po překonání současného restriktivního období bude vliv pandemie na veřejné zakázky pozitivní. Zejména ve smyslu intenzivních veřejných investic do dopravní infrastruktury, které jsou u nás dlouhodobě poddimenzované, a které tolik potřebujeme. Výstavba vnějšího a vnitřního obchvatu Prahy, pokračování pražského metra, výstavba mostů, železniční koridory a tunely, dálnice – to všechno jsou stavby, jejichž urychlené zahájení pomůže nejen stavebnímu sektoru a na něj navázaným tisícům řemeslníků a pracovníků dělnických profesí, ale pomůže také rozvoji ekonomické prosperity celého regionu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Podle ředitelů stavebních společností bude mít současná situace vliv na snížení počtu veřejných stavebních zakázek (71 %) a také na prodloužení doby vysoutěžení zakázky (53 %). Dále se dvě třetiny dotázaných domnívá, že bude vyšší zájem ze strany uchazečů se k těmto zakázkám hlásit (65 %), a více než dvě pětiny se obává, že současná situace přinese větší soutěžení na cenu ze strany zadavatele (43 %). Více jak desetina se domnívá, že současná situace povede naopak ke zvýšení počtu veřejných zakázek (14 %). Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems k vývoji v oblasti veřejných zakázek dodává: „Veřejné zakázky tvoří jen zlomek našeho obratu, ale mohou zásadně ovlivnit trh stavebních prací. Soukromý sektor jistě zpomalí a bude očekávat, co se bude dít v jednotlivých segmentech průmyslu. A tady by navýšení objemu veřejných zakázek mohlo pomoci stavebnictví zásadně. Jde o to, zda je na to stát bude v tomto ohledu jednat a své investice navýší.“

Mimořádná studie Ekonomické dopady COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti bude uveřejněna na: www.ceec.eu