Letošní Sympozium Mosty navštívil rekordní počet odborníků

Moderovaná diskuse s ministrem dopravy Martinem Kupkou přilákala do sálu většinu účastníků. Moderovaná diskuse s ministrem dopravy Martinem Kupkou přilákala do sálu většinu účastníků.

Ve dnech 20. a 21. dubna proběhl v brněnském hotelu International 28. ročník Sympozia Mosty. Zúčastnilo se 720 expertů, které zaujala kromě bohatého programu se 60 odbornými příspěvky také moderovaná diskuse s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Třicítka firem pak prezentovala své aktivity ve výstavních stáncích umístěných v předsálí konferenčního sálu.

Na každoroční oblíbené setkání se těší zástupci projekčních kanceláří, architekti, pracovníci stavebních a technologických firem, stejně jako klíčoví zástupci investorů, mezi něž patří vrcholoví manažeři i techničtí specialisté Ministerstva dopravy, ŘSD, SŽ, krajských samospráv i menších obcí. Úvod patřil tradičně slavnostnímu předání ocenění za nejlepší mostní stavby roku 2021 a čestných uznání za celoživotní dílo zasloužilých mostařů. Většinu hostů pak do hlavního sálu přilákalo i vystoupení ministra dopravy Martina Kupky.

Smysluplná diskuse

„S moderovanou diskusí, které se zúčastnil pan ministr, jsem byla velmi spokojena," konstatuje Dana Wangler, předsedkyně přípravného výboru sympozia. „Pan ministr umí košatě, ale zároveň i věcně odpovídat. Je mi blízká i jeho snaha uchopit a řešit problémy, které se nás mostařů týkají a procházejí napříč politickým spektrem a napříč kompetencemi ministrů. Je to například památková ochrana a stavby provozované dopravní infrastruktury a také zatraktivnění práce inženýrů, posílení renomé oboru ve V roce 2023 přivítalo sympozium Mosty v Brně rekordní počet odborníků.společnosti nebo práce s mládeží. Zajímavý ale byl i celý průběh sympozia a podle mě šlo o nejlepší ročník, co pamatuji. Laťka je velmi vysoko."

Program rozdělený do čtyř bloků obsáhl výstavbu, správu a údržbu mostních objektů v České republice, pozoruhodné realizace mostů v zahraničí, nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty a projekty a realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů u nás.

Jako Mostní díla roku 2021 byla oceněna rekonstrukce elegantní ikonické stavby mostu v km 21.502 trati Rumburk–Sebnitz (DBAG), dále velmi technologicky náročná rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330 (SO 02-20-02 Lysá nad Labem – Čelákovice), novostavba lávky Šébr určené pro pěší a lyžaře přes Stožecké sedlo a konečně nová lávka přes Labe v Nymburce, provedená na místě staré nevyhovující stavby. Za celoživotní dílo byli oceněni Ing. Karel Stiebitz, Ing. Vladislav Vodička, Věra Chládková, Jiří Bláha a Ing. Martin Sirotek (in memoriam).

Na Sympozium Mosty navazuje podzimní diskusní seminář, který se koná 12. - 13. října 2023 v Praze v hotelu Stages. Součástí jubilejního 20. setkání bude společenský večer spojený s projížďkou na lodi a dvě exkurze, a to na stavbu Dvoreckého mostu a novou lávku HolKa. Přihlášení je možné již nyní.

Tři otázky pro prof. Pavla Ryjáčka, odborného garanta Sympozia Mosty 2023

 

1. Pane profesore, jak jste spokojený s průběhem letošního ročníku Sympozia Mosty?

Nejen z mého pohledu, ale i z názoru kolegů jsem přesvědčen, že program sympozia byl naplněn mnoha zajímavými příspěvky a prezentacemi atraktivních staveb. Je vidět, že úroveň českého inženýrství se neustále zvyšuje a rozhodně se nemáme za co stydět ani v celosvětovém měřítku. To se projevuje v celé řadě staveb, jak těch oceněných, tak například na visuté lávce Dolní Morava, která je největší na světě, nebo na příkladu kamenného zdvižného mostu s ocelovou nosnou konstrukcí na památkově chráněné plavební komoře v Hoříně, která je celosvětovým unikátem.

2. Které téma podle vás zaznělo nejsilněji? Jak významná byla přítomnost pana ministra Kupky?

Sympozium se celkově neslo v duchu komplikovaných diskusí na téma Výtoňského mostu, ve kterých ale rezonuje problematika vztahu památkové ochrany, architektury a inženýrství a s tím související odpovědnosti. Koneckonců právě tyto dotazy byly na pana ministra nejčetnější. Účasti pana ministra Kupky si velmi ceníme a jeho podpora je pro nás klíčová.

3. Co přínosného pro mostařství představují v úvodu sympozia oceněné stavby?

Oba oceněné železniční mosty ukazují perfektně zvládnuté náročné technologie našich zhotovitelů a s tím související projekční a investorské práce. I nový most, nahrazující starou nevyhovující konstrukci, se může stát ikonickou stavbou na dalších 100 i více let.

Obě lávky pak ukazují symbiózu materiálů, jak dřeva, tak oceli a předpjatého betonu a jejich zformování do mimořádně elegantních konstrukcí. Nemá význam diskutovat, který materiál je lepší, ale cesta je v nalezení optimálního využití materiálů v dané stavbě pro dokonalý celek.