Společnost SaZ slaví 65. výročí

IT DUOLINER IT DUOLINER

V letošním roce společnost SaZ s. r. o. slaví již 65 let od založení výrobního areálu v Sázavě, kde v roce 1954 vzniklo zkušební středisko Železničního vojska a posléze strojírenský závod specializovaný na výrobu železniční techniky.

Společnost SaZ s. r. o. se specializuje na oblast vývoje, výroby a oprav speciální silniční a železniční techniky, dvoucestných vozidel s nástavbami, izolovaných a neizolovaných nůžkových, ramenových a teleskopických pracovních plošin, strojů pro odporové sváření kolejnic, pokladačů kolejových polí a dalších zařízení určených pro údržbu železničních a tramvajových tratí a trolejových vedení. Součástí výrobního sortimentu jsou železniční vozíky a přepravníky, železniční podvozky, karosériové nástavby i najížděcí rampy.

V prvním čtvrtletí tohoto roku společnost předala speciální dvoucestné vozidlo IT DUOLINER, které vyrobila na míru požadavkům maďarského zákazníka. Jednalo se o přestavbu, kde požadavky zákazníka na kompaktnost vyústily ve velmi zajímavý výsledek v podobě multifunkčního vozidla pro výstavbu, údržbu a opravy trakčního vedení, kde základním vozidlem je IVECO s pohonem všech čtyř kol a celkovou hmotnosti do 18 000 kg. Dvoucestné vozidlo je vybaveno izolovanou nůžkovou pracovní plošinou pro provádění údržbových prací na železnici, kde boční dosah, velikost a nosnost dvoučinné pracovní plošiny splňují náročné požadavky pro práci na údržbě trolejového vedení a umožňuje neomezené otáčení kolem své osy. Plošina je ovládána rádiově, k dispozici je rovněž nouzové ovládání jako záložní systém. Nosnost pracovního koše je konstruována v tomto případě na 400 kg (je možná verze s vyšší nosností). Vozidlo je dále vybaveno měřícím pantografem, který slouží k měření výšky a klikatosti troleje. Zdvih pantografu je regulován stlačeným vzduchem a ovládán z kabiny řidiče. Na zádi je vozidlo vybavenou hydraulickým jeřábem se zdvihovým momentem 11,4 tm. Součásti jeřábu je také pracovní koš a naviják. Jízda vozidla po koleji je zajištěna hydrostaticky pomocí čerpadla a hydromotorů. Kromě výše uvedeného vozidlo pracuje jako tahač železničních vagónů.

Společnost SaZ je rovněž aktivní na tuzemském a slovenském trhu, kde pro dopravní podniky koncem minulého a začátkem tohoto roku dodala jak dvoucestné, tak speciální silniční vozidla. Jako základní vozidla byla většinou zvolena vozidla RENAULT v provedení s dvojkabinou pro 6 člennou posádku s pohonem 4 × 2 a 4 × 4.

Dalším projektem, na kterém se v Sázavě pracuje, je dodání dalších dvou záchranářských dvoucestných vozidel pro státní polské železnice. Jedná se o záchranářské speciály vybavené dvojkabinou s 6 místy, bubnovým dvoucestným systémem a skříňovou nástavbou pro vyprošťovací hydraulické nářadí určeného k záchranářským činnostem a odstraňování následků nehod na železničních tratích.

Společnost SaZ neustále pracuje na vývoji nových konstrukčních řešení a inovacích stávajících výrobků. Cílem společnosti je držet krok s novými trendy, neustále zlepšovat kvalitu a spolehlivost výrobků za všech podmínek a zároveň uspokojit požadavky stávajících i nových zákazníků.