Rychlodráha změní obyvatelům Kladna životní úroveň i styl. Přiblíží je metropoli

publikováno:
autor:
Vizualizace železniční stanice Kladno Vizualizace železniční stanice Kladno

Rychlodráha, která by již za šest let měla spojit metropoli s největším středočeským městem Kladnem, patří mezi strategické dopravní tepny. Cílem projektu rychlodráhy je napojení letiště Ruzyně a města Kladna na Prahu a její příměstskou a městskou železniční dopravu odpovídající západoevropskému standardu.

Délka trasy z Masarykova nádraží na letiště Ruzyně je 20,3 km a rychlost jízdy by měla dosahovat 80 km/hod. Trasa rychlodráhy zachovává v podstatě dnešní trať Praha – Masarykovo nádraží přes Bubny, Dejvice, Ruzyni, kde se napojí nová část trati na letiště. Kolem pražské Stromovky pak bude trať vedena dvěma novými tunely. Železniční stanice Dejvice je dle plánu řešena podpovrchově. V průběhu dráhy mezi Dejvicemi a železniční stanicí Praha-Ruzyně je trať vedena po povrchu v místě dnešní jednokolejné trati s drobnými odchylkami, které vyplývají z požadavků na zrychlení přepravy.

Z KLADNA DO CENTRA PRAHY ZA NĚKOLIK MINUT

Stále více těch, kteří pracují v Praze, ale hledají bydlení mimo metropoli, láká právě Kladno. Výhodou této lokality je kromě perspektivy brzké modernizace železniční dopravy i vyhlídka na lepší životní úroveň, kterou přiblížení centru Prahy a mezinárodnímu letišti přinese spolu s ekonomickým rozvojem, včetně dosud méně rozvinutých částí Kladna, jako například jeho části Dubí.

VZOREM JE BRITSKÝ KENT

Velká Británie je dobrým příkladem země, kde rozvoj železniční dopravy pomohl rozvoji lokalit. Některé zaostalejší regiony pak se zavedením rychlovlaků získaly obrovskou výhodu a lepší dostupnost Londýna pro ně znamenala posun ekonomické a životní úrovně. Za všechny lze jmenovat například hrabství Kent, jemuž rozvoj železnice výrazně pomohl.