Colas CZ: rok ve znamení výročí i velkých projektů

Colas CZ staví úsek D3, který začíná jižně od MÚK Úsilné (vizualizace: ŘSD) Colas CZ staví úsek D3, který začíná jižně od MÚK Úsilné (vizualizace: ŘSD)

Společnost Colas CZ letos oslavila čtvrtstoletí působení na českém trhu. Významem i objemem zakázek i v roce 2019 dokazuje, že patří mezi nejvýznamnější hráče na poli silničního stavitelství. V letošním roce Colas CZ pokračoval či zahájil výstavbu desítek projektů nejen pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), ale i pro kraje, obce nebo soukromé investory. Mnohé z těchto staveb přitom překračují lokální či regionální význam a je nutné s nimi počítat jako s významným prvkem v republikové infrastruktuře silnic a dálnic.

ÚSEK D3 ÚSILNÉ – HODĚJOVICE

 • celková délka: 7 197 m
 • kategorie: D 27,5/120
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • zhotovitel: Hochtief, COLAS CZ a M-Silnice
 • cena dle smlouvy: 5,29 mld. Kč (bez DPH)
 • zahájení: 04/2019
 • dokončení: 2022

ÚSEK D48 RYBÍ – MÚK RYCHALTICE

 • celková délka: 12 975 m
 • kategorie: R 25,5/120
 • objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • zhotovitel: konsorcium Metrostav+Swietelsky+COLAS CZ
 • cena dle smlouvy: 2,07 mld. Kč
 • zahájení: 07/2017
 • dokončení: 2022

Typická je v tomto ohledu stavba úseku dálnice D3 v trase Úsilné – Hodějovice, která se rozběhla letos v dubnu. Část budoucího obchvatu jihočeské metropole, který by měl výrazně odlehčit husté tranzitní dopravě v Českých Budějovicích, je z hlediska objemu prací i rozpočtu celého projektu největší stavbou, kterou kdy Colas CZ v Česku prováděl.

Klíčový úsek D3 pro objednatele, kterým je ŘSD, buduje konsorcium firem Hochtief, Colas CZ a M-Silnice. Na Colas CZ stejně jako na Hochtief připadá 40 procent zakázky v celkové hodnotě 5,28 miliardy korun bez DPH, M-Silnice mají na starosti zbývající pětinu kontraktu. Z úseku o celkové déle 7197 metrů Colas CZ staví prvních 3,86 kilometrů nové dálnice, konkrétně část od kilometrovníku 131,240 za MÚK Úsilné (která je ale součástí předešlého úseku Borek – Úsilné) až po severní portál hloubeného tunelu Pohůrka, který je navržen v km 135,097. Tunel samotný, jehož celkové délce chybí půl metru do limitu jednoho kilometru, sice realizuje Hochtief, Colas CZ ale zajišťuje výkopové práce a odvodnění a bude provádět také cementobetonový povrch vozovky vedoucí tunelem. Mezi zajímavosti tunelu patří i fakt, že je projektován na rychlost 100 kilometrů za hodinu, zatímco dnes je nejvyšší povolená rychlost v dálničních tunelech v Česku 80 km/h.

DÁLNICE VE MĚSTĚ

Technologicky jde o náročné dílo. Mimo jiné proto, že se staví na „zelené louce“, a to často doslova. „Většina budovaného úseku povede na pozemcích původně vedených jako zemědělská půda, kde bylo nutné nejprve sejmout ornici,“ vysvětluje Matěj Bůžek, projektový manažer stavby. Svým charakterem jde o „městskou dálnici“, která povede často jen několik desítek metrů od lidských obydlí. Proto jsou v úseku D3 Úsilné – Hodějovice naplánovány i větší objemy prací na protihlukových stěnách.

Ve vlastní režii bude Colas CZ provádět nejen mostní práce (na trase je hned šest mostních objektů), ale také veškeré asfaltové a cementobetonové povrchy. Vyprojektovaný asfaltový povrch patří také mezi zajímavosti stavby. Téměř celý úsek Úsilné – Hodějovice bude proveden z takzvaného tichého asfaltu, který může díky větším mezerám ve struktuře kameniva snížit hluk proti běžnému asfaltovému povrchu až o čtyři decibely.

Dílo by objednateli mělo být předáno v roce 2022. Souběžně se staví také jižní část budoucího dálničního obchvatu Českých Budějovic, dvanáct a půl kilometru dlouhý úsek Hodějovice – Třebonín. Zhotovitelem je tu italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Oba úseky na sebe navazují jižně do MÚK Hodějovice a musí být zprovozněny současně.

TAH POD BESKYDY

Zlepšit bezpečnost a plynulost provozu Colas CZ však nepomáhá jen na jihu Čech. I letos firma pokračuje v budování „podbeskydské“ dálnice D48. Konkrétně jde o rekonstrukci stávající čtyřpruhové silnice I/48 v úseku Rybí – MÚK Rychaltice, dříve nechvalně proslulé „silnice smrti“, kam byla kvůli nepřehlednosti a několika vážným dopravním nehodám v roce 2002 nainstalována provizorní lanová svodidla. Na zakázce od ŘSD, která je objednatelem, se Colas CZ podílí pětinově, Metrostav provádí 60 procent objemu kontraktu, zbylých 20 procent připadá na společnost Swietelsky. Přestavba I/48 v úseku Rybí – MÚK Rychaltice je vysoutěžena za 2,07 miliardy korun bez DPH, polovinu nákladů přitom zaplatí EU prostřednictvím Operačního programu Doprava. Stavba byla zahájena v červnu 2017, jezdit po nově zrekonstruované vozovce mezi Rybím a Rychalticemi by se mělo v roce 2022.

Colas CZ má na starosti půlku trasy cementobetonového krytu, druhou polovinu provádí Metrostav. Dále pak opěrné gabionové stěny, protihlukové stěny, pomocné komunikace III. tříd, a to včetně propojení na mimoúrovňové křižovatky. Colas CZ buduje také nadjezd, který svede dopravu do Příboru ve směru z Frýdku-Místku. „Součástí zakázky je také množství přeložek inženýrských sítí, které realizujeme pomocí subdodávek. Jde především o plynové vedení, elektřinu a částečně také optické kabely,“ vypočítává objem prací na D48 Maxim Kokočev, ředitel oblasti Velké projekty společnosti Colas CZ.

Zaměstnance Colas CZ lze potkat i na jiných českých dálnicích. Třeba na D1, kde společnost prováděla lokální opravy u Bohumína (na km 356 – 370) nebo na D10, kde Colas CZ ve sdružení se společností Strabag letos provedl pokládku nových asfaltových vrstev mezi sjezdy Hlavenec a Tuřice.

OBCHVAT VELKÉHO BERANOVA

Významnou stavbou, která sice není přímou součástí dálniční sítě, ale výrazně odlehčí okolí sužovanému tranzitní dopravou, je obchvat Velkého Beranova. Tolik potřebná stavba byla zahájena letos v březnu, se zprůjezdněním se počítá v říjnu 2020. V konsorciu s názvem „Společnost Velký Beranov ECS + Colas“ obchvat postaví firmy Eurovia CS a Colas CZ – každá ze společností má poloviční podíl. Dílo, které z větší části pokryje dotace z EU, bude mít délku 4,3 kilometru, z toho na Colas CZ připadá 1,6 km. Colas CZ si mimo jiné bude muset poradit se třemi mostními objekty, a to včetně čtyřpolového mostu o délce 150 metrů, který bude stavět oblast Mostů a monolitických konstrukcí. Vybudovat bude třeba také mimoúrovňové křížení, a to bez vyloučení veřejného provozu. Počítá se proto se stavbou stometrového mostního provizoria. „Úsek se navíc nachází v geomorfologicky velmi členitém území, mosty se střídají s hlubokými zářezy, z nichž ten nejhlubší má výšku stěny 16 metrů,“ vysvětluje obtížnost zakázky Pavel Duba, stavbyvedoucí společnosti Colas CZ z divize Silničního stavitelství oblasti Jih.

Zlepšení průjezdnosti, a také plynulosti a bezpečnosti provozu je v případě silničních a dálničních staveb pro Colas CZ tím největším oceněním. Kvality odvedené práce si však cení nejen řidiči, ale také odborná veřejnost. Letos v červnu si zástupci společnosti Colas CZ v Praze převzali cenu České silniční společnosti za rok 2018. Plzeňský most generála Pattona, který je součástí tahu I/20, byl oceněn jako nejlepší v kategorii dálničních a silničních staveb nad 150 mil. korun.

„TADY PRACUJE MŮJ TÁTA“

Společnost Colas CZ působí na českém trhu již 25 let a je si dobře vědoma, jak zodpovědná a náročná je práce jejích zaměstnanců. Firma proto nedávno odstartovala kampaň „Tady pracuje můj táta“. V ní chce pomocí informačních tabulí s dětskou kresbou nabádat řidiče, aby nezapomínali na nebezpečnou práci dělníků na silnicích, které od projíždějících aut často dělí jen plastové směrovací desky a několik desítek centimetrů. „Chceme upozornit, že na stavbě nepracují roboti, ale tátové od rodin,“ zdůrazňuje Petr Vencl, který je ve společnosti Colas CZ manažerem bezpečnosti práce.