COLAS CZ: stavební sezóna v plném proudu

Betonáž mostu na obchvatu Velkého Beranova stihl COLAS CZ během necelých 24 hodin Betonáž mostu na obchvatu Velkého Beranova stihl COLAS CZ během necelých 24 hodin

Společnost COLAS CZ, stejně jako ostatní firmy v oboru silničního stavitelství, vstupovala do letošní stavební sezóny v době nejistoty a průběžně se měnících opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru. A i když zdaleka není vyhráno a nebezpečná nákaza bude ekonomiku tížit nadále, již teď je možné říct, že rok 2020 nebude ve znamení pesimistického scénáře. COLAS CZ stejně jako v uplynulých letech realizuje řadu projektů celorepublikového, krajského či regionálního významu.

Začít můžeme u naší oblasti Západ, která se letos na jaře v konsorciu se společnostmi Berger Bohemia (správce společnosti) a Swietelsky stavební pustila do rekonstrukce úseku dálnice D5, který obchází Plzeň mezi Starým Plzencem a tunelem Valík. Naše společnost dostala v rámci celé zakázky na starosti čtyři kilometry D5 ve směru na Prahu (konkrétně šlo o úsek mezi kilometrovníky 72,528 a 76,575), dalších 2,8 kilometrů přilehlých přivaděčů a čtyři mostní objekty. Úkolem bylo odfrézovat horních 12 cm asfaltu a posoudit stav podkladních vrstev. Na určených místech byla nahrazena podkladní vrstva asfaltu v tloušťce 80 mm, spáry se přitom překrývaly geokompozitem. Poté se položilo nové asfaltové souvrství. K tomu ještě bylo třeba vyměnit svodidla, mostní zábradlí, sanovat římsy na mostních konstrukcích, vyspárovat monolitické odvodňovací žlaby a přestavět dvě hlásky SOS. To vše v „šibeničním“ termínu třiceti dnů. Celé konsorcium se zavázalo dílo odevzdat za 123 dny, a protože na úsek Colasu ostatní stavaři navazovali, nebylo zdržení myslitelné – ohrozil by se tím výsledek celé akce.

Také samotný materiál, který byl předepsaný v projektu, byl výzvou – pro obrusnou vrstvu se používala speciální směs. „Jako první v kraji jsme na této stavbě použili pro podkladní vrstvu asfaltovou směs s příměsí gumového granulátu. Také pro druhou, ložnou vrstvu, jsme využili podobnou směs, byť s upraveným poměrem asfaltu a gumy. Bez naší obalovny ve Valdorfu si to představit nedovedu,“ říká Petr Polák, stavbyvedoucí oblasti Západ. Naši stavaři měli hotovo za necelý měsíc, a to i přesto, že se stavělo v době přísných koronavirových opatření. COLAS CZ prokázal, že i zdánlivě nudná a jednotvárná práce se v terénu může podobat výkonu dobře sladěného orchestru, v němž sehranou sestavu tvoří lidé (těch bylo na stavbě v jednu chvíli až 80) a desítky strojů.

OPRAVA VÝPADOVKY NA JIČÍN

„Bleskovou“ stavební akci má za sebou i naše oblast Sever, která na přelomu letošního července a srpna provedla opravu povrchu a odvodnění části komunikace I/16, a to v úseku od obchodního centra Olympia v Mladé Boleslavi až po křižovatku Řepov. Jde o úsek, který je páteřní trasou pro zásobování firmy Škoda Auto. Veškeré práce, které probíhaly za plné uzavírky této části výpadovky na Sobotku a Jičín, tak musely být koordinovány s automobilkou. COLAS CZ během dvou týdnů provedl většinu prací na kompletní opravě vozovky, kde se vyskytovaly kaverny, vyjeté koleje i podélné hrboly.

Oblast Sever letos v březnu začala pracovat také na další z řady kompletních rekonstrukcí silnice. Tentokrát šlo o komunikaci II/112 ze Zdislavic po hranici kraje. Naše firma je na této zakázce pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje vedoucím společníkem sdružení, které tvoří ještě společnosti BES a ČNES dopravní stavby. Na jedenáctikilometrovém úseku se mění konstrukční vrstvy vozovky, stavba je specifická i množstvím rekonstruovaných nebo nových propustků či mostů. I v krajině pod Blaníkem se daří dodržovat harmonogram. „Dva úseky jsou již v předčasném užívání, další dva budou dokončeny do zimního přerušení prací. Celkem letos kompletně zrekonstruujeme 7,2 km,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí Michal Steininger.

V plném nasazení je také naše oblast Jih, která pro Kraj Vysočina ve sdružení se společností Eurovia finišuje čtyřkilometrový obchvat Velkého Beranova. Jde o historicky největší dopravní stavbu kraje, která výrazným způsobem ulehčí extrémně zatížené silnici II/353, jež místní obyvatele trápí hlukem a emisemi. Jednu z nejdůležitějších stavebních fází má obchvat již za sebou. Jde o most přes údolí levostranného přítoku Henčovského potoka nedaleko místní části Nové Domky, jehož výstavbu dostala na starosti naše oblast Mosty a monolitické konstrukce. Po měsících příprav, kdy se stavěly skruže, bednilo se a vázaly výztuže, provedli stavaři společnosti COLAS CZ v květnu samotnou betonáž mostovky.

REKORDNÍ BETONÁŽ

Rozsahem betonářských prací šlo o vůbec největší stavbu, na které se oblast Mosty a monolitické konstrukce kdy podílela. Během jediného dne bylo uloženo bezmála 1 200 m3 betonové směsi. Rekordní betonáž si vyžádala i složitou logistiku, protože se práce musely provádět v jedné fázi. „Nesmírně důležitá byla koordinace veškerých pracovních postupů. Na betonáži se podílelo okolo sedmdesáti osob, včetně devíti našich techniků,“ upřesňuje Jan Macák, stavbyvedoucí oblasti Mosty a monolitické konstrukce. „Nakonec jsme měli hotovo za 22 hodin. A to nám práci částečně komplikovalo nepříznivé deštivé počasí,“ dodává.

Čtyři dny po vlastní betonáži se aktivovalo podélné předpětí mostovkya vzhledem k tomu, že již šlo o samonosnou konstrukci, odstranilo se podskružení. Poté se ještě dokončilo mostní příslušenství jako jsou dilatační závěry, pokládka izolace nosné konstrukce, betonáž říms nebo osazení záchytných systémů.

Kromě přemostění u Velkého Beranova oblast Jih staví také další nový most na Vysočině, a to v obci Čechtín. V rámci rekonstrukce silnice II/349 Svatoslav – Čechtín byl stržen původní most neznámého stáří, kde se nesourodě střídala cihelná klenba, lomový kámen a železobetonové prefabrikáty. Čechtínští nově získali betonový most s monolitickým rámem, který namísto makadamu kryje asfaltové souvrství. Rozsahem nejde o velkou stavbu, nový most ovšem místním výrazně zlepší kvalitu dopravy v obci.

K bezpečnější a plynulejší dopravě má přispět také průtah Šternberkem, který COLAS CZ buduje ve sdružení s firmou Porr pro Olomoucký kraj. Jde o soubor staveb, kde se střídají komunikace, mosty, vodohospodářské objekty, ale i kabelové a trubní vedení. Kromě samotné silnice II/444 se rekonstruují dva mosty a dvě průsečné křižovatky se přestavují na okružní. První etapa průtahu tímto moravským městem začala loni, letos v dubnu na ni navázala etapa druhá. I tady nebylo zpočátku kvůli koronavirové situaci jasné, kdy se budou moci stavaři pustit do práce. Nakonec se na stavbu vrátili jen s dvoutýdenním zpožděním. Také ve Šternberku jde všechno podle plánu. „Situaci nám komplikují hlavně přeložky inženýrských sítí v náročném prostředí města, a také výstavba za částečného provozu. Týká se to i dvou okružních křižovatek. Do zimy chceme ale vše stihnout,“ vysvětluje Luděk Horák, stavbyvedoucí oblasti Východ.

DVA MOSTY U MĚLNÍKA

Dokladem, že COLAS CZ zvládá zakázky nejen na pozemních komunikacích, ale i vodních cestách, je projekt na Vraňansko‑hořínském plavebním kanále, který spojuje Vraňany s Mělníkem a umožňuje nákladním lodím obeplout nebezpečné peřeje před soutokem Vltavy s Labem. Kanál je pozoruhodný i tím, že šlo svého času o jedno z největších technických děl v celé habsburské monarchii. Naše oblast Mosty a monolitické konstrukce se tu ve sdružení s firmou Firesta – Fišer podílí na jedné z etap zabezpečení pojezdných výšek na této unikátní vltavské vodní cestě. Jde o soubor stavebních objektů, v němž mimo jiné figurují také dva mosty – kompletní přemostění ve Vrbně (na silnici III/24635) a hospodářský most v Zelčíně. Investor, kterým je Ředitelství vodních cest ČR, si přál zachovat autentickou atmosféru kanálu vybudovaného počátkem 20. století, zároveň ale využít moderní mostařskou technologii. Výsledkem je zdvižená nivelita vrbenského mostu, který nově získá podjezdnou výšku 7 metrů, zároveň je ale beton obložen tak, aby vzhledově vypadal jako původní kamenné opěry.

Ve Vrbně je hotová kompletní spodní stavba a přilehlé opěrné zdi. Dokončuje se podpěrná skruž pro výsun nové ocelové konstrukce, která vychází z koncepce takzvaného Langrova trámu. „Některé práce jsme museli provést ve velmi krátkém čase, protože probíhaly ve vypuštěném kanálu. Technicky zajímavý je neobvyklý tvar obou opěr,“ popisuje budování mostu ve Vrbně stavbyvedoucí Štěpán Dvořák. Nosná ocelová konstrukce se bude osazovat také v Zelčíně, a to přímo z lodi na kanále, kde bude vyloučen provoz. Tam si navíc COLAS CZ musel poradit s úpravou projektu. „Kvůli nedostatečné únosnosti mostních konstrukcí na přístupových komunikacích k objektu musel být oproti zadávací dokumentaci změněn způsob založení spodní stavby,“ vysvětluje Štěpán Dvořák.

K Vraňansko‑hořínskému plavebnímu kanálu se COLAS CZ vrátí příští rok na jaře. Na naši firmu čekají dokončovací práce na opevnění pod mostem a část terénních úprav. Stejně tak se naši stavaři objeví na řadě dalších zajímavých staveb po celém Česku, které jsou již teď ve fázi stavby, nebo jejich realizace začne v roce 2021. COLAS CZ tak dokazuje, že v oboru silničního stavitelství patří mezi tuzemskou špičku.

COLAS CZ, a. s.