Královéhradecká Jižní spojka je o krok blíž realizaci

publikováno:
autor:
Jižní spojka HK Jižní spojka HK

Projekčně-inženýrská společnost AFRY CZ začíná připravovat nejvýznamnější a dopravně nejúčinnější stavbu Hradce Králové posledních let, tzv. Jižní spojku. Ta výrazně pomůže vymístit stále intenzivnější dopravu z města, propojí dálnici D11 s tzv. hradubickou silnicí I/37 a citelně zklidní dvě obytné městské části.

AFRY CZ ve sdružení se společnostmi 4Roads, Pontex, SATRA a Sagasta vyhrála veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí pro stavbu I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové. Zakázku bude většinově zpracovávat právě AFRY CZ. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Jde o 3km silnici I. třídy se čtyřmi pruhy, jejíž součástí bude šest mostů a čtyři křižovatky - jedna mimoúrovňová, jedna velká okružní a dvě tzv. turbo-okružní.

„Projekt má z celoměstského hlediska nesporný a prokazatelně pozitivní dopravní i ekologický význam. Jde o tangenciální spojnici, která představuje nové kapacitní propojení dálnice D11 se silnicí I/37. Mimo obytnou zástavbu převede denně více než 30 000 vozidel, a tvoří tak částečně obchvat města,“ říká Jakub Vyhnálek, vedoucí Oddělení silnic AFRY CZ. Stavba spojí městské části Pražské předměstí a Kukleny a zajistí výrazné zklidnění Kuklen, kterými v současné době vede hlavní příjezdová trasa od Prahy. Tuto rozváděcí funkci vozidel z Prahy do Hradce Králové převezme právě Jižní spojka. Odvedením dopravy mimo blízkost obytné zástavby zajistí významné snížení hlukové a emisní zátěže zejména v okolí Pražské třídy, Pardubické ulice a obecně širšího centra města. „Nesporným přínosem je také napojení vznikajících rozvojových ploch v oblasti Temešvár na tuto novou komunikaci,“ říká Vyhnálek. Začátek stavby je situován na současné silnici I/11, kde navazuje na rampy MÚK Kukleny z dálnice D11. Konec stavby je stanoven na napojení na silnici I/37 (Rašínova třída).

Investiční náklady stavby jsou dříve zpracovanou studií odhadovány na 1,5 mld. Kč (bez DPH). Zahájení stavby se předpokládá na rok 2028, uvedení komunikace do provozu pak na rok 2031.

AFRY CZ je u projektu od roku 2008

Pro projekt je odsouhlasená technická studie a záměr projektu, tedy komplexní podklad obsahující dopravní a ekonomické zhodnocení celého záměru. Bylo také vydáno kladné stanovisko EIA, tj. posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

AFRY CZ se na projektu podílí již od roku 2008, kdy zpracovala první technickou studii a následně dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tehdy ještě pod značkou CityPlan a ve sdružení se společností Valbek. „Záměr byl ale následně přehodnocen a aktualizován. V letech 2014 a 2015 jsme optimalizovali původní návrh a připravili finančně úspornější technické řešení. Tuto o více než 600 mil. Kč úspornější variantu schválila v roce 2016 Centrální komise Ministerstva dopravy ČR a stala se základem pro podrobnější rozpracování,“ vysvětluje Ondřej Kyp, ředitel pro rozvoj AFRY CZ.

„Těší nás, že můžeme pokračovat na přípravě těchto významných rozvojových akcí, u nichž jsme od prvopočátku a u kterých jsme významně přispěli k jejich formování. Umožňuje nám to řešit je komplexně, a tedy efektivně. Město Hradec Králové navíc velmi dobře známe a připravujeme pro něj několik dalších důležitých projektů. Mezi nimi například Plán udržitelné mobility či studii rozvoje areálu bývalého vojenského letiště a jeho okolí,“ uzavírá Kyp.