Razicí štít Jaromír dokončuje dešťovou kanalizaci na obchvatu Jaroměře

publikováno:
Razicí štít Jaromír se osvědčil. Razicí štít Jaromír se osvědčil.

Jaroměř bude mít metro dřív než Brno! Tak bláznivý titulek by se dal s notnou dávkou nadsázky použít v reportáži z výstavby obchvatu na silnici I/33 mezi Hradcem Králové a Náchodem. Pracuje tu totiž mikrotunelovací razicí štít principiálně stejný jako ty, které v minulé dekádě budovaly v Praze metro do Motola. S minimálně jedním podstatným rozdílem: Průměr řezné hlavy je pouze 80 cm, tedy skoro osmkrát menší.

Na 6,6 km dlouhém obchvatu Jaroměře staví razicí štít Jaromír dešťovou kanalizaci, která bude sloužit k odvádění dešťových vod ze silnice do řeky Labe. Z celkových 650 metrů už zbývá vyrazit posledních sto.  

„Nasazení bezvýkopové technologie na takové stavbě lze vnímat jako docela kuriózní, na druhou stranu v tomto případě dává logiku, protože dešťová kanalizace je v daném úseku naprojektována v průměru šest metrů pod zemí. To už na klasickou výkopovou metodu není, zemní práce by byly příliš náročné,“ říká Jakub Modráček, stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav Infrastructure. „Razicí štít dokáže na jeden zátah vyrazit asi sto metrů, pak je třeba provést čištění a údržbu. Je fascinující, že podobně jako za velkým strojem zůstává rovnou tunelový tubus ze segmentů tunelového ostění, zůstává za Jaromírem hotové betonové kanalizační potrubí.“

Michal Přenosil z divize 1 Subterra a.s., která na stavbě působí jako subdodavatel, upřesňuje: „Pro práci na celém 650 metrů dlouhém úseku jsme zvolili dvě technologie: mikrotunelování v tvrdších horninách a protlačování v zeminách.“

O čem bylo mikrotunelování

„Při mikrotunelování jsme se museli vypořádat s podobnými problémy jako raziči pracující s velkým štítem. Kvůli špatnému geologickému podloží nám prvních padesát metrů trvalo celý měsíc! Velké starosti nám dělaly hlavně slínovce, tedy ztvrdlý jíl, který se nám neustále lepil na řeznou hlavu. Museli jsme osadit extrémně silné vysokotlaké trysky, abychom byli schopni vymýt všechny nečistoty. V pásmu štěrkopísků nám zase komplikovaly život velké valouny o velikosti nad 30 cm. Stroj si s nimi nakonec poradí, ale jen za cenu značného opotřebení řezných nožů,“ prozradil Jan Brabec ze společnosti HYDROTECHNIK PRAHA.

Razicí štít Jaromír významným způsobem přispěl k stavbě dešťové kanalizace.Celý úsek zahrnuje celkem čtrnáct revizních šachet rozmístěných po padesáti metrech. Právě do těchto šachet jsou napojeny přípojky, které budou odvádět vodu ze silnice. Kvůli riziku nárazové vody bylo třeba stupačky vyložit čedičem, který v prostoru vytvoří přirozený vsak. Zbývajících šest kilometrů trasy bude již odvodněno pomocí klasického plastového potrubí obsypaného pískem. Kanalizace bude ústit do stávající dešťové usazovací nádrže s odlučovači ropných a dalších znečišťujících látek, aby mohla přečištěná voda následně odtékat do Labe.  

Snazší cesta do Polska

Obchvat Jaroměře propojí stávající silnici I/33 s nedávno dostavěným novým úsekem dálnice D11. Významně tak uleví dopravně dlouhodobě přetížené Jaroměři a také přilehlým vesnicím Čáslavka, Dolany či Svinišťany. Vedle mikrotunelování části dešťové kanalizace je stavebně nejnáročnější téměř půl kilometru dlouhá estakáda, která překonává Labe a přilehlé záplavové území. Stavbaři Metrostav Infrastructure již vybudovali nosné pilíře mostu. 

Stavbu s názvem I/33 Jaroměř, obchvat buduje společnost Metrostav Infrastructure pro investora Ředitelství silnic a dálnic. Investice ve výši 688 milionů korun je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu dopravní infrastruktury. Nový obchvat by měl být zprovozněn v roce 2024. Komunikace I/33 je součástí mezinárodní silnice E67 a sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním významem. Obchvat Jaroměře bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu mezi Českem a Polskem.