Liniové obrubníkové odvodnění na Barrandovském mostě

publikováno:
Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů MEA KERB BRIDGE poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz. Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů MEA KERB BRIDGE poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz.

Na Barrandovském mostě v Praze byl při nynější rekonstrukci instalován liniový obrubníkový systém MEA KERB BRIDGE pro svod dešťových vod. Komplexní rekonstrukce estakády nahradila centrální venkovní svodový žlab novým, snadno udržovatelným řešením. Do obrubníků byly v pravidelných intervalech instalovány propustky na odvod vody z komunikace. Díky systému MEA je voda rovnoměrně zachytávána přímo z vozovky a bez dalšího přípojného potrubí odváděna na konec mostu do sběrné jímky.

Obrubníkové odvodnění není nutné používat pouze na vozovkách s komplikovaným nebo nedostatečným podélným spádem, ale řešení je vhodné i na mostech, kde je prioritou ekonomické řešení a rychlý odvod vody z komunikace. Most přes Vltavu má vysoký podélný spád 6 %, takže v tomto případě bylo prioritou jednoduché a bezpečné řešení.

Rychle a bez kaluží

Při použití obrubníkových odvodňovacích prvků MEA KERB BRIDGE je zajištěno, že voda odteče z komunikace rychle a plynule.  Voda nemusí urazit dlouhou vzdálenost k nejbližší vpusti po povrchu vozovky. Snižují se výrazně průsaky do konstrukčních vrstev mostní vozovky přes porézní asfalt. Většina vody se při dešti nerozlévá po krajnici, ale stéká přímo do podélného žlabu, odkud je svedena rovnou do odtokové kanalizace. Na mostech tak při dešti nevznikají louže, nebezpečné pro provoz a aquaplaning.

Bezpečná jízda bez omezení

Mostní obrubníkové odvodňovací prvky také nezasahují do vozovky a pojezdová šířka komunikace není omezena žádnou mřížkou.  Silnice je díky tomu využitelná po celé šířce, od obrubníku k obrubníku. Toto řešení se velmi osvědčilo i při prudkých deštích na rekonstruovaném mostě přes Štěrboholskou magistrálu v Praze nebo na mostě vedoucí přes Libereckou ulici, frekventovanou výpadovku na D8 nebo na mostě přes Labe ve Štětí.

Na Severní Moravě při rekonstrukci dálničního mostu na obchvatu u Jablunkova bylo ekonomicky výrazně výhodnější použít právě prvky MEA KERB BRIDGE, stejně jako na přehradní hrázi Husinec v Jižních Čechách. Nelze ale opominout také vloni instalované odvodnění na mostě generála Pattona v Plzni.

Barrandovská specifika a detaily

Na Barrandovském mostě byl použit obrubníkový prvek s vnitřní šířkou 160 mm, aby nezasahoval do kotvení ochranných svodidel a zachovával výšku obrubníku od vozovky 150 mm. Použitý obrubníkový prvek z polymerického betonu byl vyvinut speciálně pro české mostní parametry. Obrubníkové prvky MEA KERB BRIDGE  vynikají rázovou houževnatostí a jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN-EN 1433 pro odvodnění komunikací. Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu.  Výrobní závod MEA v Plzni vyrábí nejen tento prvek, ale veškerý sortiment z polymerického betonu s dodávkami do celé Evropy.

Žlaby na mostě jsou uloženy na drenážní podklad a spoje jsou navzájem tmeleny do drážek. Vodorovné odtoky jsou umístěné v zadní stěně a odtokové díly mají vždy litinový vyjímatelný kryt, aby byla zajištěna kontrola a možnost čistění. Umístění odtoků se muselo navrhnout nejen podle hydraulických parametrů, ale také s ohledem na možnosti prostupu konstrukcí mostovky.

Podmínky se měnily v průběhu postupného odkrývání stávající konstrukce, ale dobrá spolupráce s generálním dodavatelem, firmou PORR, umožnila vždy nalézt potřebné řešení bez zbytečného prodlení.

Delší životnost, snadná údržba

Odvodnění mostních vozovek může být řešeno různými způsoby. Odvodnění s použitím mostních obrubníkových žlabů MEA KERB BRIDGE ale poskytuje řešení pro delší životnost mostní konstrukce, velice snadnou údržbu a bezpečnější provoz. Výškové korekce samotných žlabů a vtoků, umožní přizpůsobit se i nepříznivým překvapením v průběhu rekonstrukce. Provedené stavby již prokázaly, že řešení odvodnění mostů pomocí kompozitového obrubníkového odvodnění má rozhodně svoje opodstatnění a jeho obliba roste s přibývajícími realizacemi.

Více zde

Autor: MEA Water Management