Moderní trendy v čištění asfaltových emulzí a navazujících produktů

Deformace povrchu silnic v důsledku enormního nárůstu dopravního zatížení ukazují, jak důležitá je výsledná kvalita asfaltu a asfaltového povrchu. Tomu pak napomáhají nejen asfaltové emulze používané pro technologické zpracování asfaltu i pro finalizaci vozovek. Práce s nimi je výrazně jednodušší než s dříve užívanými asfalty, ovšem jejich odstranění z pracovních nástrojů a zařízení bývá často problém. Zařízení a pracovní nástroje je vždy vhodné očistit hned po aplikaci asfaltových produktů. Jinak je čištění náročnější.

Firma Kluthe s. r. o. přichází s inovativním produktem HAKU® TEX 769 – velmi účinné rozpouštědlo na organické hmoty. Jako je především asfalt a asfaltové emulze. Dále se pak používá k čištění od tuků a olejů. I přes jeho výborné rozpouštěcí vlastnosti však neobsahuje VOC.

Přípravek je dodáván v potřebné koncentraci a je tedy možné použít bez dalších úprav. Lze jej aplikovat manuálně nebo postřikem, a právě zmiňované asfaltové emulze omývá velmi dobře.

Výhodou produktu HAKU® TEX 769 je velmi vysoká a rychlá schopnost rozpouštět. V praxi má vynikající výsledky. Jako takový nepodléhá klasifikaci ADR. Výrobek je tedy možné doručit klasickou dopravou či jej vozit přímo na zařízení pracujícím s asfaltovou emulzí. Není také třeba řešit problematiku skladování.

Za zmínku stojí také produkty řady Bitutrenn, které se zpracováním asfaltových směsí také souvisí. Jsou určeny na separaci ložných ploch při manipulaci s asfaltovou směsí na obalovnách a dále při jejím transportu. Společnost Kluthe nově disponuje moderní laboratoří se sídlem v Praze a je proto schopna vytvořit analýzu na míru zákazníka.

Produkty jsou standardně dodávány ve třech různých baleních, a to buď v kanystrech, sudech nebo IBC kontejnerech. Zájemcům o vyzkoušení je možné zaslat vzorek na testování zdarma a případně nabídnout odborné proškolení.

Kromě čištění asfaltových emulzí je firma Kluthe schopna nabídnout své produkty také v dalších segmentech trhu, jako je obrábění a odmaštění, předúpravy a chemie pro lakovny.

Kluthe CR, s. r. o.