Modernizace světelného signalizačního zařízení v Opavě

Kompletní modernizace pod taktovkou AŽD Kompletní modernizace pod taktovkou AŽD

Řada silničních návěstidel rozmístěných po slezské metropoli už dosluhovala a volala po kompletní modernizaci. Před dvěma lety se proto radní rozhodli nechat vypracovat projektovou dokumentaci k investiční akci s názvem Telematika. Od dubna letošního roku společnost AŽD zahájila práce. Po dokončení rozsáhlého projektu řidiči projedou Opavou mnohem plynuleji, systém navíc umožní preferenční průjezd vozům integrovaného záchranného systému (IZS).

Projekt počítá s vybudováním dispečinku světelného signalizačního zařízení (SSZ), dále s modernizací pěti stávajících SSZ na vybraných křižovatkách a souvisejících přechodech pro chodce včetně dvou stávajících koordinačních kabelů. Projekt je rozdělen do dvou etap, v první etapě se buduje nový dispečink SSZ, tři SSZ a mění se koordinační kabely. V rámci druhé etapy, která přijde na řadu příští rok na jaře, bude dokončena modernizace zbývajících dvou SSZ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem dopravy ČR a statutárním městem Opava. Zástupcům města se povedlo synchronizovat více velkých staveb v jednom místě. Z tohoto důvodu čekal na divizi Automatizace silniční techniky společnosti AŽD nelehký úkol koordinovat stavby SSZ s rekonstrukcí vodovodního řadu, kanalizace a plynu při dodržení termínů plynoucích ze smlouvy. Z pohledu realizátora zakázky se nejednalo o jednoduchou věc, jde ale o správné řešení a místním obyvatelům souběžné stavby ušetřily minimálně další dva roky rozkopaných silnic a stavebního zatížení. Navíc po ukončení veškerých stavebních prací v září 2021 Ředitelství silnic a dálnic provede pokládku nového asfaltu v celé délce současných stavebních prací.

Nový centrální dispečink SSZ bude vybudován v kooperaci se strategickým partnerem společností Siemens Mobility. Součástí nově budovaného dispečinku je serverové řešení, dispečerské pracoviště a velkoplošná obrazovka složená ze 4 kusů Full HD 55“ LCD obrazovek (v rozložení 2 × 2). Požadovaná vysoká dostupnost serverů a diskových polí bude zajištěna pomocí redundantního řešení – dva stejné servery pracují vedle sebe a v případě výpadku jednoho z nich celkovou funkci převezme druhý, který je funkční. Oproti původnímu projektu bude za účelem udržení vysoké kvality odvedené práce serverovna vybavena společností AŽD novým klimatizačním zařízením. Ústředním mozkem všech využitých technologií se stane ústředna Sitraffic Scala, ve které se budou sbíhat veškeré provozní a dopravní informace z nových křižovatek. Díky ústředně bude mít dispečer dokonalý přehled o stavu jednotlivých technologií umístěných na křižovatkách a o stupni dopravy na jednotlivých úsecích pozemních komunikací, které budou pokryty detektory. Veškeré informace budou přehledně zobrazovány moderním způsobem na velkoplošné obrazovce. V případě potřeby bude dispečer schopen ovládat a měnit nastavení jednotlivých SSZ přímo z dispečinku. Při výstavbě se myslí i na budoucnost, a tak je v navazujících projektech možné rozšířit systém o různá zařízení a funkce. Namátkově se jedná o systémy monitoringu kamerových zařízení ve městě, monitoringu počasí a kvality ovzduší, monitoringu vozidel MHD a systém vzdálené správy proměnného dopravního značení. Informace z místního dispečinku budou pak automaticky předávány do Národního dopravního informačního centra, které je bude moci zahrnout do svých telematických aplikací.

Jednotlivá SSZ jsou postavena na nejmodernějších technologiích, které jsou aktuálně k dispozici. Byla použita návěstidla 42 V DC s funkcí „stmívání“, dále detektory dopravy a tzv. RSU (Road-Side Unit) zajišťující moderní řízení dopravy pomocí technologie V2X (Vehicle2X). Technologie V2X označuje formu komunikace mezi vozidlem a jeho okolím (písmeno X je v tomto případě označení proměnné). Za okolí vozidla lze považovat cokoliv, co ovlivňuje nebo může ovlivnit vozidlo. Typickým příkladem jsou právě SSZ, vozidla IZS, MHD, ostatní vozidla, cyklisté, chodci a další zařízení (např. veřejné osvětlení, kvalita a stav povrchu vozovky apod.). Řadič s ústřednou komunikuje pomocí otevřeného komunikačního rozhraní OCIT-V2.0. Největším přínosem je využití moderních detektorů využívajících termální detekce (přesněji IR dlouhé vlnové délky neboli LWIR) a Wi-Fi. Díky tomu je oproti klasickým videodetektorům zvýšena spolehlivost detekce, hlavně menších účastníků silničního provozu, jako jsou motorkáři a cyklisté. Další výhodou je eliminace falešných detekcí, které mohl způsobit pohyb stínu (od stromu, budovy) po vozovce nebo v létě od příliš rozpáleného vodorovného dopravního značení. Detektory využívají technologii Wi-Fi ke klasickému bezdrátovému nastavování zařízení, ale také na počítání času zdržení v dopravní koloně na základě měření síly Wi-Fi signálu. Těmito novými způsoby zkušení dopravní inženýři společnosti AŽD vyřešili některé dlouho přetrvávající problémy týkající se řízení dopravy. Návěstidla s provozním napětím 42 V DC a možností stmívání už jsou ověřeným řešením, které splňuje požadavky na vysokou bezpečnost a nižší ekonomické nároky.

Projektová dokumentace pro tento projekt v Opavě se tvořila v roce 2019 a vývoj technologií od té doby ušel velký kus cesty. Dnes divize Automatizace silniční techniky společnosti AŽD už vypracovává projektové dokumentace s realizací tzv. jednowattové technologie návěstidel. Jedná se o návěstidla s provozním napětím 24 V DC, a jak bylo zmíněno, spotřeba energie je pouhý 1 W, tudíž se jedná o další úsporu peněz za provoz a s tím související šetření životního prostředí. To vše za dodržení bezpečnostních standardů DIN VDE 0832-100 (EN 50556), RiLSA 2010 (EN 12675) a EN 61508 (SIL3). Další poměrně novou technologií jsou RSU – křižovatky budou nachystány na V2X a s ní je spojená preference vozidel IZS a MHD. Tato technologie do budoucna umožňuje velmi široké využití a určitě bude zajímavé sledovat, s jakými novinkami vývojáři přijdou a jakým směrem se silniční mobilita obecně vydá.

Opavský projekt dokazuje, že zástupci měst mají zájem o vytvoření kvalitních, a hlavně bezpečných podmínek v dopravě. Pokud totiž bude doprava městem projíždět plynule, uleví se všem zainteresovaným stranám. Řidičům, chodcům, obyvatelům a v neposlední řadě také úředníkům na městských úřadech či magistrátech, kdy se podstatně sníží nutnost řešit dopravní problémy a stížnosti. Tento trend je potřeba do budoucna udržet a ideálně plošně rozšiřovat, tak aby se životní podmínky zvyšovaly a vzrůstala spokojenost občanů po celé České republice. Budoucnost je v moderních technologiích.

Ing. Libor Zohn,
projektový manažer divize
Automatizace silniční techniky AŽD