Může asfalt vonět?

Pára stoupající z povrchu čerstvě položené asfaltové směsi byla cítit po borovici (silnice 3. třídy 2395, okres Louny) Pára stoupající z povrchu čerstvě položené asfaltové směsi byla cítit po borovici (silnice 3. třídy 2395, okres Louny)

Vůně je subjektivní vjem, který každý člověk vnímá individuálně a lze ji nesnadno kvalitativně popsat. Pokud bychom posuzovali charakteristický zápach asfaltu, dojdeme ke zjištění, že jedna skupina hodnotitelů vnímá zápach výrazně nepříjemný, druhá méně negativně a třetí bude dokonce tvrdit, že asfalt svým způsobem voní. Může však asfalt vonět všem stejně příjemně? A může mít tento čistě subjektivní vjem prokazatelně pozitivní vliv na bezpečnost práce a životní prostředí?

Asfaltové pojivo je komplexní směs organických sloučenin, které vzniká při rafinaci ropy. Během každého kroku nakládání s asfaltem, jako je skladování ve vyhřívaných zásobnících, kontakt s horkým kamenivem na obalovně, přeprava nákladním vozidlem na stavbu a pokládka asfaltové směsi finišerem na vozovku, dochází vlivem zahřátí na vysokou teplotu a kontaktu se vzdušným kyslíkem k emisím těkavých organických látek (VOC) a sulfanu (H2S). Tyto emise způsobují charakteristický intenzivní zápach asfaltu. Tento nepříjemný odér snižuje trvale kvalitu života obyvatelům žijícím v blízkosti skladovacích nádrží s asfaltem a obaloven a krátkodobě, ale o to výrazněji obyvatelům domů, v jejichž blízkosti dochází ke stavbě nebo opravě vozovky. Kromě negativního subjektivního vnímání zápachu emisí z asfaltu dochází ke snížení bezpečnosti práce – negativnímu vlivu těkavých organických látek a sulfanu na zdraví pracovníků pokládkové čety, která je těmto emisím vystavena po výraznou část pracovní doby.

Existují dva hlavní způsoby eliminace negativních vlivů emisí asfaltu. První způsob tzv. odour masking je jednoduché maskování charakteristického zápachu jiným, vjemově příjemným pachem na bázi parfumace. Přídavkem této látky dochází k zamaskování zápachu výraznější vůní, nicméně bez dalšího vlivu na obsah emisí. Druhý způsob tzv. odour eliminating spočívá v eliminaci samotné příčiny zápachu. Redukcí emisí těkavých organických látek až o 90 % a sulfanu až o 85 % dochází k neutralizaci charakteristického asfaltového zápachu a výrazného snížení negativního vlivu na zdraví pracovníků. Kromě chemické redukce emisí z asfaltu je aditivum parfémované a příjemně voní po borovici. Borovicová vůně má dvě funkce: pozitivní subjektivní hodnocení odéru a dále indikace množství aditiva. Ideální, resp. ekonomické dávkování je takové, kdy zápach z asfaltu není cítit téměř vůbec a borovicová vůně je cítit velice jemně až téměř neznatelně.

Společnost TOTAL ČR s. r. o. ve spolupráci se společností Metrostav a. s. otestovala 4. prosince 2019 toto speciální aditivum na snížení zápachu asfaltu. Ve skladu asfaltů TOTAL ČR s. r. o. v Kouřimi proběhla nakládka silničního asfaltu Azalt 50/70 aditivovaného zápach potlačující látkou, cisterna byla složena a asfaltová směs vyrobena na obalovně Louny s. r. o. (33,3 % Metrostav a. s., 33,3 % Swietelsky stavební s. r. o., 33,3 % Algon a. s.). Během nakládky asfaltu (zejména při vytažení nakládacího ramene z plné cisterny), vykládce asfaltu, výrobním procesu na obalovně a naložení balené asfaltové směsi na korbu nákladního vozu nebyl cítit zápach asfaltu téměř vůbec a vůně borovice velmi lehce. Při samotné pokládce balené asfaltové směsi nebyl asfalt cítit prakticky vůbec, což potvrdili všichni členové pokládkové čety, kteří byli až zaraženi z absence typického zápachu a velmi lehký závan borovicové vůně byl rozpoznatelný pouze při odparu vody z horkého povrchu vozovky po projetí vodou skrápěného hutnícího válce. Pokládka proběhla na silnici 3. třídy (2395) v okrese Louny nedaleko obce Stradonice.

Použití speciálně aditivovaného asfaltu bylo velice kladně hodnoceno všemi účastníky, kteří ocenili zejména zlepšení pracovního prostředí pokládkové čety a absenci nepříjemného asfaltového zápachu. Vysoce kvalitní asfaltové pojivo společnosti TOTAL ČR s. r. o. s vůní borovice lze dodat ve všech gradačních třídách pro silniční asfalty AZALT® a také pro polymerem modifikované asfalty STYRELF®. Speciální zápach eliminující asfalt se vyrábí ve výrobním středisku asfaltových pojiv společnosti TOTAL ČR s. r. o. v Kouřimi.

TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o.