Na hlavní komunikaci Mělník-Praha využito obrubníkové odvodnění MEA KERB

Na hlavním tahu Mělník-Praha silnice č. 9 v obci Kly byl problém s odvodněním komunikace při minimálním podélném sklonu. Při rekonstrukci silnice byl tento problém vyřešen i s pomocí systému obrubníkového odvodnění, který zachytí dešťovou vodu ihned na kraji vozovky a nevytvoří se tak nežádoucí kaluže u chodníku.

Obrubníkové žlaby MEA KERB se instalovaly v celkové délce 180 m a dešťová voda je ze žlabů svedena do pěti retenčních nádrží dodávaných také firmou MEA. Žlaby z polymerického betonu se i s příslušenstvím vyrábí ve výrobním závodě MEA v Plzni.

Více o systému obrubníkového odvodnění naleznete ZDE.

Video o použití obrubníkového odvodnění: